Flux noutăţi
Comentariile sunt închise pentru AGEPI lansează consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, precum și a Legii privind protecția mărcilor

AGEPI lansează consultări publice pe marginea proiectului de modificare a Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, precum și a Legii privind protecția mărcilor
19.02.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Recent Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a lansat consultări publice pe marginea proiectului a două legi și anume Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (în continuare Legea nr. 161-XVI); și Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor (în continuare Legea nr. 38-XVI).

Proiectul are ca principalul scop de a introduce, în ambele legi, o procedură nouă de înregistrare a desenului sau modelului industrial (sau a mărcii respectiv) într-un regim accelerat. Astfel, se propune introducerea unei noi norme, la art. 531 în Legea nr. 161-XVI și art. 501 în Legea nr. 38-XVI, care să reglementeze această procedură. În alin. (2) al art. 531 din Legea nr. 161-XVI se prevede că solicitarea înregistrării desenului sau modelului industrial în regim accelerat se perfectează în scris, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, în limba de stat și se depune odată cu depunerea cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial sau în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.  În alin. (3) al art. 531 se prevede că această solicitare se consideră depusă, dacă solicitantul a achitat taxa de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, taxa de examinare a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial și taxa de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, majorate cu 150%. După aceasta în termen de 3 zile se verifică admisibilitatea, după care, în caz de îndeplinire a tuturor condițiilor, AGEPI atribuie data de depozit conform art. 34 și efectuează examinarea de fond conform art. 47 din Legea nr. 161-XVI. Dacă s-au îndeplinit toate condițiile de înregistrare, se certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în termen de 3 zile lucrătoare după adoptarea hotărârii.

La art. 47 din Legea nr. 161-XVI, ce reglementează examinarea în fond, se adaugă alin. (31) care prevede că în cazul în care se solicită înregistrarea desenului sau modelului industrial în regim accelerat, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial în vederea respectării condiţiilor de protecţie a desenului sau modelului industrial conform art.26 alin. (1), în termen de 7 zile lucrătoare din data expirării perioadei menționate în art. 531 alin. (5).

De asemenea alin. (2) al art. 70 al prezentei legi, ce reglementează contestațiile depuse la Comisia de contestații, se se completează cu literele c1 ), h) şi g) cu următorul cuprins: „c1 ) modificarea cererii de înregistrare;” „h) înregistrarea contractelor de cesiune şi de licenţă; g) anularea desenului sau modelului industrial înregistrat în regim accelerat conform art. 531 .

Prevederi analogice se propune a fi instituite și în art. 501 din Legea nr. 38-XVI referitor la procedura de înregistrare a mărcii în regim accelerat.

De asemenea art. 50 al acestei legi, ce reglementează prelungirea termenelor şi repunerea în termenul omis, se completează cu alin. (5), ce va avea următorul cuprins: ”Orice notificare emisă de AGEPI în cadrul efectuării unei proceduri prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării până la data primirii răspunsului”.

Toți subiecții interesați pot prezenta opinii și propuneri referitor la acest proiect, până la data de 28.02.2018, la adresele electronice:
 dorina.colsatschi@agepi.gov.md și corina.cristea@agepi.gov.md.

Pentru a vedea toate modificările ce se propun la aceste două legi vezi proiectul.


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.