Articole
Comentariile sunt închise pentru „LINK TAX” ȘI „UPLOAD FILTER” votate de Parlamentul European în primă lectură

„LINK TAX” ȘI „UPLOAD FILTER” votate de Parlamentul European în primă lectură
16.09.2018 | Vlad Bercu

La data de 12 septembrie, Parlamentul European a votat (procedura legislativă ordinară: prima lectură) amendamentele referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală. Votul final va fi în ianuarie 2019.
De impact și controversate sunt articolele 11 si 13.

Pe scurt despre Art. 11, numit și „Tax Link”

Conform acestui articol, editorii de publicații au dreptul să obțină o remunerație echitabilă și proporțională pentru utilizarea digitală a publicațiilor lor de presă de către furnizorii de servicii ai societății informaționale (generatorii de știri (news aggregators) precum Goole News, Fliboard, Bing News, Pocket etc.) De asemenea, autorii știrilor urmează să primească o parte echitabilă din veniturile suplimentare pe care le obțin editorii de presă în urma utilizării unei publicații de presă de către furnizorii de servicii ai societății informaționale. Cu toate acestea, dispozițiile nu sunt aplicabile atunci când are loc doar o distribuire a hyperlink-urilor către articolele respective, însoțite de cuvinte izolate pentru descrierea acestora.

Pe scurt despre articolul Art. 13, numit și „Upload filter”

Acesta prevede obligația platformelor precum Youtube și Facebook să filtreze și să interzică încărcarea unor materiale protejate de drepturilor de autor. Acest obiectiv poate fi atins doar prin „scanarea” fiecărui material încarcat de utilizatorii acestor platforme.
Articolul reglementează utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online care stochează cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și oferă acces la acestea (Exemplu: Facebook, Youtube ). Furnizorii de servicii de partajare a conținutului online îndeplinesc un act de comunicare către public. În consecință, ei urmează să încheie contracte de licență echitabile și adecvate cu titularii de drepturi. Contractele de licență încheiate de furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online cu titularii de drepturi pentru actele de comunicare menționate, includ răspunderea pentru operele încărcate de către utilizatorii acestor servicii de partajare de conținuturi online în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de licență, cu condiția ca acești utilizatorii să nu acționeze în scopuri comerciale.

Proiectul de directivă (inclusiv amendamentele) poate fi accesat: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Autor: Vasile SOLTAN


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.