Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Hotărârea nr. 41/4 din 17.09.2018 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, publicată

MO9. Hotărârea nr. 41/4 din 17.09.2018 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, publicată
03.10.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Pavel Spătari

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 366-376 din 28.09.2018 a fost publicată Hotărârea nr. 41/4 din 17.09.2018 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (în continuare Comisia Națională), prin care au fost aprobate 2 Regulamente:

  • Regulamentul cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate;
  • Regulamentul cu privire la transparenţa structurii de proprietate a organizaţiei de creditare nebancară.

Aceste regulamente vin în suportul aplicativ pentru Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (în continuare Legea nr. 1/2018), ce a intrat în vigoare la data de 01.10.2018.

Regulamentul cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate stabilește că anterior înregistrării la organul înregistrării de stat organizația de creditare nebancară (în continuare OCN) este obligată să obţină avizul Comisiei Naţionale în cazurile:

  1. constituirii OCN, inclusiv în urma reorganizării;
  2. reorganizării OCN;
  3. suspendării activităţii OCN conform art.18 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
  4. lichidării OCN.

Pentru a obține avizul Comisiei Naționale pentru a constitui un OCN, pe lângă cerere, sunt necesare documentele enumerate în art. 13 din Legea nr. 1/2018. OCN este în drept să desfăşoare activităţi de creditare nebancară doar după înregistrarea în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate (în continuare Registru), ţinut de Comisia Naţională. Toate documentele necesare și termenele legale de înregistrare, suspendare și radiere a OCN-urilor din Registru, pot fi găsite în Regulament.

Administratorii organizaţiei de creditare nebancară (membrii consiliului, membrii organului executiv, conducătorul filialei) sunt în drept să-şi exercite atribuţiile de la data în care autoritatea de supraveghere ia act de numirea acestora în funcţie. Nerespectarea prevederilor acestui Regulament atrage după sine aplicarea de către Comisia Naţională a sancțiunilor enumerate în art. 24 din Legea nr. 1/2018.

Regulamentul cu privire la transparenţa structurii de proprietate a organizaţiei de creditare nebancară stabileşte cerințe aplicate organizațiilor de creditare nebancară înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară privind transparența structurii de proprietate a acestora și modul de prezentare și actualizare a informațiilor cu privire la fondatori (acţionari/asociaţi), inclusiv beneficiarii efectivi. Deținătorii OCN-urilor trebuie să corespundă exigențelor față de administratori și fondatori (acționari/asociați), enumerate în art. 12 din Legea nr. 1/2018.

La depunerea cerererii pentru obținerea avizului Comisiei Naționale și la înregistrarea în Registru, OCN prezintă chestionarele conform anexelor nr.1 și nr.2 din acest Regulament. Suplimentar se mai anexează, după caz, și următoarele documente:

  1. copia actului de identitate sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa deţinătorul persoană fizică;
  2. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul, data înregistrării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
  3. informația despre gajarea în prezent a cotelor/acțiunilor organizației de creditare nebancară, precum și despre existența oricărei interdicții aferente cotelor/acțiunilor deținute, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: numărul de acțiuni gajate, data înregistrării gajului, valoarea contractului de gaj, denumirea debitorului gajist, denumirea creditorului;
  4. declaraţia pe propria răspundere ce confirmă că nu se află în niciuna din situaţiile prevăzute la art.12 alin.(2), alin.(3) lit.b) din Legea nr.1/2018.

Pentru mai multe detalii consultați Hotărârea nr. 41/4 din 17.09.2018 a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Autor: Pavel SPĂTARI

Foto cover: www.monitorul.fisc.md


Aflaţi mai mult despre , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.