Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa de modificare a articolului 13 (Limba de stat, funcționarea celorlalte limbi) din Constituție

170 views

La 31 octombrie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova. Prin proiectul de lege se propune revizuirea Constituţiei, prin modificarea articolului 13 și anume prin înlocuirea textului „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu textul „limba română”. Curtea a reținut că inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție nu constituie o inițiativă ordinară de modificare a Legii Supreme, ci una tehnică care rezultă din obligativitatea executării hotărârii Curții Constituționale și anume a Hotărârii nr. 36 din 5 decembrie 2013 care dispune de puterea lucrului judecat, astfel fiind executorie pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice.

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul oficial al Curții Constituționale.