Varianta finală a proiectului Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative

1.871 views
Irina DIGORI

Parlamentul a votat astăzi, 15 noiembrie 2018, proiectul Legii cu privire la modernizarea Codului Civil și modificarea și completarea unor acte legislative în acest sens (numită în continuare Legea cu privire la modernizarea Codului Civil), în lectură finală.

Proiectul redactat (varianta care a fost adoptată astăzi în lectură finală) și Raportul final al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi pot fi accesate aici.

Raportul final al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi cuprinde următoarele explicații:
Proiectul de lege a fost aprobat în primă lectură în şedinţa plenară din 31 mai 2018 şi adoptat în lectura a doua la data de 19 iulie 2018.
La faza redactării au fost identifcate unele inexactităţi care necesită a fi precizate, şi anume la art. 1501 în vederea asigurării aplicabilităţii normei juridice, s-a propus abrogarea lit. a) de la alin. (1), or iniţial, scopul autorului a fost de a indica notarul competent cu păstrarea testamentului întocmit de alte autorităţi. În acest sens alin. (1) se completează cu sintagma „autentifcate de alte persoane abilitate prin lege”.
Ţinînd cont de complexitatea prezentului proiect de lege, Comisia a acceptat propunerea autorilor de modificarea termenului de intrare în vigoare a prezentului proiect de lege. Astfel, în cuprinsul Art. III-Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, cuvintele „1 ianuarie 2019″ se substituie cu cuvintele „1 martie 2019″.

Potrivit amendamentelor ce urmează a fi aduse Legii nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, modificările la Codul civil operate prin Legea cu privire la modernizarea Codului Civil vor intra în vigoare la 1 martie 2019, cu excepția celor operate la art. 464 și la capitolul XXVI (Asigurarea) din titlul III cartea a treia, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Guvernul, până la 1 martie 2019, va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a Codului civil și a Legii nr. 1125/2002, cu modificările operate inclusiv prin Legea cu privire la modernizarea Codului Civil, dându-le titlurilor, capitolelor, secțiunilor, paragrafelor, articolelor și alineatelor o nouă numerotare și corectând, după caz, toate referințele la articolele și la alineatele Codului civil.

La 1 martie 2019 se abrogă:
– articolul 21 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
– Legea nr. 171/1994 cu privire la secretul comercial;
– articolele 401 și 406 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;
– Legea nr. 449/2001 cu privire la gaj;
– Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură;
– articolul 19 din Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător;
– Legea nr. 59/2005 cu privire la leasing;
– Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă;
– Legea nr. 256/2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
– Legea nr. 8/2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.
Capitolul II din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări se abrogă la 1 ianuarie 2020.

Autor: Irina DIGORI