Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 461 din 07.12.2018 a fost publicată:
Legea cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii, nr. 313 din 30.11.2018
 (în vigoare 01.12.2018), prin care:
se dispun următoarele:
–  Beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite pînă la 1 decembrie 2018, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 2000 de lei, li se acordă un suport unic în sumă de 600 de lei;
– Cuantumul suportului unic nu se include în cuantumul pensiei;
– Achitarea suportului unic se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor;
şi se modifică:
– Legea bugetului de stat pentru anul 2018, nr. 289/2017 – art. 3 lit. a), c); art. 4, anexa nr. 1, anexa nr. 3. Se abrogă: art. 3 lit. f).
– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, nr. 281/2017 – art. 1, anexa nr. 1, anexa nr. 2.

Pentru a lua cunoștință cu textul integral al legii sus-menţionate, consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 461 din 07.12.2018.

Autor: Irina DIGORI