Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-85 din 01.03.2019 a fost publicată:

– Legea vânătorii și fondului cinegetic, nr. 298 din 30.11.2018 (în vigoare 01.03.2021).

Legea stabileşte cadrul normativ de bază privind protecţia, conservarea şi folosirea raţională a faunei de interes cinegetic, precum şi drepturile persoanelor şi societăţilor privind practicarea vânătorii.
Potrivit art. 2 din Lege, fauna de interes cinegetic reprezintă totalitatea exemplarelor speciilor de faună sălbatică autohtonă sau migratoare, potrivit anexei, stabilite în funcţie de efectivul polaţiei şi potenţialul reproductiv al acestora, precum şi de tradiţiile naţionale de vânătoare şi de consum.

Legea cuprinde şi o Anexă în care sunt indicate speciile de faună sălbatică la care este permisă vânătoarea şi perioadele de vânătoare.

La data de intrare în vigoare a acestei Legi (01.03.2021)
se abrogă:
Anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr.439/1995.

Pentru a lua cunoștință cu:
– textul integral al Legii sus-menționate,
– decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
– actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MF, MJ, MA, MECC, MADRM, MSMPS, CNAM, ANRCETI, AAC, CNPF, CEC, CA, CC, CNH, SFS,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-85 din 01.03.2019.

Ținând cont de faptul că astăzi, 01.03.2019, au apărut 2 ediții ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova, vă sugerăm să accesați și articolul MO9. Codul civil al Republicii Moldova și Legea pentru punerea în aplicare, republicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-75 din 01.03.2019.

.

Autor: Irina DIGORI