Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-65 din 22.02.2019 au fost publicate următoarele Legi:

1. Legea privind siguranța alimentelor, nr. 306 din 30.11.2018 (în vigoare 22.02.2020).
Scopul Legii constă în atingerea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor consumatorului în legătură cu siguranţa alimentelor, ţinînd cont de diversitatea aprovizionării cu produse alimentare, inclusiv produse tradiţionale, asigurînd funcţionarea eficientă a pieţei naţionale.
În acest sens, Legea:
– stabileşte principiile generale de reglementare a domeniului produselor alimentare şi al hranei pentru animale, în general, şi a siguranţei acestora, în special;
– stabileşte şi defineşte domeniile de competenţă ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale pe întregul lanţ alimentar;
– stabileşte şi defineşte domeniile de competenţă ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind sănătatea publică şi supravegherea unor categorii de produse alimentare cu impact asupra sănătăţii populaţiei, în limita competenţelor stabilite de prezenta lege;
– stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor din domeniul alimentar implicaţi în producerea, procesarea, depozitarea, transportul, distribuirea şi comercializarea alimentelor şi a hranei pentru animale;
– consolidează cadrul juridic şi instituţional privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale.
La data de intrare în vigoare a acestei Legi (22.02.2020)
se abrogă:
Legea nr.113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
Legea nr.78/2004 privind produsele alimentare.

2. Lege pentru modificarea unor acte legislative, nr. 13 din 15.02.2019 (în vigoare 22.02.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală – art. 6, 10;
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art. 5;
Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art. 3011Încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor, precum şi a informaţiei aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale”;
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 nr.301/2018 – art. 5.
Totodată, se dispun următoarele:
Pentru aplicarea articolului 7 din Legea nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, în perioada de la 1 decembrie 2018 pînă la 1 iulie 2019, cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar este 1100 de lei.

3. Legea cu privire la modificarea articolului 10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018, nr. 14 din 15.02.2019 (în vigoare 01.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 – art. 10 alin. (2), și anume: se completează lista valorilor de referință (derogatorii) pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2019, a salariilor anumitor categorii de angajaţi din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

4. Legea pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018, nr. 15 din 15.02.2019 (în vigoare 01.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018 – art. 14, și anume: se modifică alin. (1) și se completează articolul cu alin. (11), privind tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale acordate de prestatorii de servicii de plată desemnaţi.

* Legile organice menționale la pct. 2, 3 și 4 au fost adoptate în temeiul art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.

Pentru a lua cunoștință cu:
– textele integrale ale Legilor sus-menționate,
– decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
– actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MEI, MF, MJ, MAEIE, MSMPS, IGPF, AAC, CNPF, CEC, CA, SFS, BNM,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-65 din 22.02.2019.

Pentru a afla aspecte detaliate privind unele dintre modificările sus-menționate, urmăriți Juridice Moldova.

Autor: Irina DIGORI