Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 108-110 din 27.03.2019 nu a fost publicată nicio Lege.

În această ediție a fost publicată doar Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, nr. 161 din 07.03.2019.

Pentru a lua cunoștință cu conținutul acestei hotărîri, dați click pe denumire sau
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 108-110 din 27.03.2019.

Autor: Irina DIGORI