Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, publicată

MO9. Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, publicată
16.11.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 424-429 din 16.11.2018 a fost publicată Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr. 209 din 12.10.2018 (în vigoare 12.11.2018), denumită în continuare Legea.

Potrivit Notei Informative, necesitatea adoptării Legii a fost condiționată de prevederile alin.(8) al art. 322 din Legea nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.343-346 din 04.10.2016). În același timp, reorganizarea Comitetului Național de Stabilitate Financiară se regăsește în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (PNAAA).

Legea are drept scop asigurarea stabilității financiare, prin identificarea principalelor surse de risc și vulnerabilități, precum: ineficiența redirecționării resurselor financiare atrase de la deponenți către investitori, evaluarea sau gestionarea incorectă a riscurilor financiare de către intermediari ș.a., efectuarea analizelor cu privire la stabilitatea financiară în vederea evitării compromiterii stabilității sistemului financiar, și, respectiv, a stabilității economice în viitor.

În principal, putem menționa următoarele:
1. Legea reglementează modul de organizare şi funcţionare a Comitetului Național de Stabilitate Financiară în scop de coordonare a realizării politicii macroprudențiale, de prevenire, reducere sau eliminare a riscurilor care ameninţă stabilitatea financiară la nivel de sistem, precum și de gestionare a situaţiilor de criză financiară sistemică.
2. Comitetul Național de Stabilitate Financiară (denumit în continuare Comitet) este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, care reprezintă autoritatea națională macroprudențială desemnată, respon­sabilă de coordonarea realizării politicii macroprudentiale şi a activităţilor în vederea prevenirii și remedierii situaţiilor de criză financiară sistemică în conformitate cu prevederile Legii.
3. Comitetul are următoarea componență:
– guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei – președintele Comitetului;
– ministrul finanțelor;
– ministrul economiei și infrastructurii;
– preşedintele Comisiei Naționale a Pieţei Financiare;
– directorul general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
În cazul Comitetului extins, pe lângă componența menționată supra, acesta mai include următorii membri:
– membrul Comitetului executiv ai Băncii Naţionale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară;
– membrul Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, responsabil de funcţia de supraveghere bancară;
– membrul Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, responsabil de rezoluţia bancară;
– șeful subdiviziunii Băncii Naţionale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară.
4. Obiectivele Comitelului, inclusiv ale Comitetului extins, constau în următoarele:
– să promoveze atingerea obiectivului final al politicii macroprudențiale;
– să propună acţiuni de pregătire pentru situațiile de criză și să planifice acţiuni în situațiile de urgență;
– să propună acțiuni prompte în condiţiile unei crize financiare sistemice.
5. Obiectivul final al politicii macroprudentiale este de a contribui la salvgardarea stabilității sistemului financiar în ansamblu, inclusiv prin consolidarea rezilienței sistemului financiar și limitarea efectului de contagiune, precum și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuţie sustenabilă a sectorului financiar la creşterea economică.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Legea cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, nr. 209 din 12.10.2018.

Autor: Irina DIGORI
Foto cover: www.nat.com


Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.