Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Legea pentru modificarea unor acte legislative (privind capacitatea persoanei fizice), publicată

MO9. Legea pentru modificarea unor acte legislative (privind capacitatea persoanei fizice), publicată
06.12.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Pavel SPATARI

În Monitorul Oficial Nr. 441-447 din 30.11.2018 a fost publicată Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 238 din 08.11.2018 (în vigoare 30.12.2018), prin care sunt introduse modificări și completări la textele a 57 de legi, în partea ce ține de capacitatea de exercițiu a persoanei fizice, și anume – măsurile de ocrotire instituite asupra acestora.

În mare parte este vorba despre substituirea terminologică a noțiunilor ”incapabil” sau ”pierderea capacității de exercițiu” cu noțiunea de ”persoană în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară” și alte sintagme corespunzătoare.

În conținutul câtorva legi au fost operate și alte modificări și/sau completări importante, printre care menționăm următoarele:

 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003: se modifică art. 30811 – alineatul unic devine alin. (1) și art. se completează cu alin. (2) şi (3), astfel încât art. 30811 va avea următorul cuprins:
  Art. 30811. Hotărârea judecătorească de instituire a măsurii de ocrotire judiciare
  (1) În temeiul art.481 şi 4838 din Codul civil, instanţa de judecată poate să instituie o altă măsură de ocrotire judiciară decît cea solicitată de petiţionar sau de către unul dintre participanţi.
  (2) La instituirea măsurii de ocrotire judiciare, instanţa de judecată, obligatoriu, se pronunţă cu privire la privarea dreptului la vot stabilit de Codul electoral. Persoana este privată de dreptul la vot dacă nu întruneşte unul sau mai multe din următoarele criterii:
  a) persoana înţelege informaţiile relevante pentru decizia pe care trebuie să o ia;
  b) persoana apreciază implicaţiile acestor informaţii pentru propria ei situaţie;
  c) persoana are capacitatea de a compara opţiunile disponibile;
  d) persoana poate alege opţiunea dorită.
  (3) Hotărârea definitivă a instanţei de judecată prin care persoana este privată de dreptul la vot, precum şi hotărârea definitivă de ridicare a interdicţiei de a vota se aduc la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale.”
 2. Codul electoral nr. 1381/1997: se modifică alin. (1) al art. 13, menționându-se expres că nu au dreptul de a alege persoanele lipsite de dreptul la vot prin hotărârea definitivă a instanței de judecată.
  Astfel, potrivit legislației în vigoare, persoanele în privința cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară au dreptul la vot, cu excepția (în vigoare 30.12.2018) cazului când acestea au fost lipsite de dreptul la vot prin hotărârea definitivă a instanţei de judecată.
 3. Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente: art. 12 se completează cu alin. (21) și (22), care prevăd că în cazul persoanelor în privinţa cărora este instituită măsura de ocrotire provizorie sau curatela, testările clinice se efectuează numai cu acordul scris al pacientului sau al voluntarului persoană ocrotită, iar dacă starea acesteia nu-i permite să ia de sine stătător o decizie privind testarea clinică, aceasta va fi asistată de ocrotitorul provizoriu sau de curator, contrasemnând acordul. În cazul în care în privinţa persoanei este instituită tutela, acordul scris se semnează de către tutore. Totodată, este interzisă testarea clinică a persoanei ocrotite dacă această testare contravine dorinţelor exprimate de aceasta. La identificarea dorinţelor persoanei ocrotite este obligatorie prezenţa persoanei de încredere, aleasă liber de aceasta. În lipsa unei alegeri, persoana de încredere va fi desemnată de către autoritatea tutelară locală.
 4. Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal: la art. 5 se introduce alin. (31), care prevede că în cazul subiectului datelor cu caracter personal adult care este supus măsurii de ocrotire judiciare sub forma ocrotirii provizorii sau curatelei, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către persoana ocrotită. Dacă starea acesteia nu-i permite să ia de sine stătător o decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ocrotitorul provizoriu sau curatorul va asista persoana ocrotită, prin contrasemnarea acordului.
 5. Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar: art. 20 se completează cu alin. (21) – (24), care prevăd că persoana în privinţa căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară poate de sine stătător da consimţământul privind examinarea sa. În acest caz, încuviinţarea ocrotitorului provizoriu ori a curatorului sau reprezentarea ei de către tutore nu este necesară. Consimţământul persoanei care urmează să fie examinată poate, de asemenea, fi dat, în numele persoanei, de către mandatarul împuternicit printr-un mandat de ocrotire în viitor dacă mandatul permite acest fapt.

Pentru a vizualiza întreaga listă de legi ce au fost modificate și/sau completate, consultați Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 238 din 08.11.2018 (în vigoare 30.12.2018).

Autor: Pavel SPATARI
Foto cover: www.larepublica.ec


Aflaţi mai mult despreImportant: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.