Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 448-460 din 07.12.2018

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 448-460 din 07.12.2018
07.12.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 448-460 din 07.12.2018 au fost publicate următoarele Legi:

1. Legea pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 211 din 18.10.2018 (în vigoare 01.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art. 1, 5, 17, 18,23, 26, 56. Legea se completează cu anexele nr. 1 (Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele devirare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii), nr. 2 (Lista funcțiilor personalului din aviația civilă ale cărui condiții de muncă se încadrează în condiții speciale) și nr. 3 (Tipuri de drepturi și de venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii).

2. Legea cuprivire la parcurile ştiinţifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, nr. 226 din 01.11.2018 (în vigoare 07.09.2019).
Totodată, la data de intrare în vigoare a acestei legi 
se abrogă:
– Legea nr. 138/2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare.

3. Legea pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nr. 228 din 01.11.2018 (în vigoare 07.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – art. 38. Legea se completează cu art. 12/1.

4. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 232, din 08.11.2018 (în vigoare 07.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate – art. 5, 15.
– Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art. 19, 22, 24, 25, 35, 41.
– Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor – art. 5, 28, 31, 33, 34, 35.
– Legea nr. 147/2017 privind regimul armamentului şi muniţiilor  convenţionale, al mijloacelor speciale şi dispozitivelor militare deţinute de Armata Naţională şi de forţele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova – art. 2.

5. Legea pentru modificarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002, nr. 233 din 08.11.2018 (în vigoare 07.12.2018), prin care
se modifică:
– Codul penal al Republicii Moldova – la alin. (1) al art. 109, după textul „la capitolele II-VI” se introduce textul „ , la art. 264 alin. (1)”.

6. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 234 din 08.11.2018 (în vigoare 07.01.2019, cu excepții), prin care
se modifică:
– Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern – art. 1, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Legea se completează cu art. 28/1. Se abrogă: art. 21, 22, 30 alin. (2), 31, 34.
– Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală – se abrogă: lit. g) alin. (2)al art. 14, lit. f) alin.(1) al art. 43.
– Legea nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare – art. 42.

7. Legea pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, nr. 235 din 08.11.2018 (în vigoare: 07.06.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior – art. 6, 14, anexa nr. 2.

8. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 239 din 08.11.2018 (în vigoare 07.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului înconjurător – art. 3, 8, 10, 15, 16, 21. Legea se completează cu art. 25.
– Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului – Legea se completează cu art. 24/1; art. 25 se completează cu alin. (1/1).
– Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală – art. 29, 53.
– Legea apelor nr. 272/2011 – art. 17, 18, 19.
– Legea nr. 209/2016 privind deșeurile – art. 9. Art. 37 se completează cu alin. (4).

9. Legea pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, nr. 240 din 08.11.2018, prin care:
– Se ratifică Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare de 30100000,0 euro în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, semnat în data de 17.09.2018.

10. Legea privind importul unor autovehicule, nr. 244 din 08.11.2018 (în vigoare 07.12.2018).

11. Legea pentru modificarea articolului 14 din Legea insolvabilității nr. 149/2012, nr. 248 din 15.11.2018 (în vigoare 07.01.2019), prin care
se modifică:
– Legea insolvabilității nr. 149/2012 – în conținutul alin. (4) al art. 14, cuvintele „răspundere penală” se substituie cu cuvintele „răspundere contravențională”.

12. Legea pentru modificarea Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, nr. 250 din 15.11.2018 (în vigoare 07.12.2018), prin care
se modifică:
– Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat – art. 13, art. 29.

13. Legea pentru susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii, nr. 254 din 22.11.2018 (în vigoare 01.01.2019), prin care
se dispun următoarele:
– Pensiile stabilite până la intrarea în vigoare a prezentei legi al căror cuantum nu depășește minimul de existență pentru pensionari pentru semestrul I al anului 2018 în mărime de 1589 de lei se majorează cu 10%.
– În cazul în care, după majorarea pensiilor, conform prevederilor prezentei legi,cuantumul pensiei majorate va depăși 1500 de lei, beneficiarilor de pensii stipulați la articolele I, II și III din Legea nr. 147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenței dintre cuantumul cumulativ al pensiei și suportul financiar de stat de până la majorare și cuantumul pensiei majorate.

Pentru a afla aspecte detaliate privind unele dintre modificările sus-menționate, urmăriți Juridice Moldova.

Pentru a lua cunoștință cu textele integrale ale legilor sus-menționate, consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 448-460 din 07.12.2018.

Autor: Irina DIGORI


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.