Flux noutăţi
Comentariile sunt închise pentru Ministerul Justiției al Republicii Moldova a anunțat Concurs!

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a anunțat Concurs!
10.12.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a anunțat concurs pentru selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale, precum și pentru selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și a reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în componența Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești.

I. În conformitate cu prevederile art.24 din Legea nr.69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor, Ministerul Justiției
a anunțat concurs pentru selectarea în calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale
.

Cerințele față de candidați:
a) reputație ireproșabilă;
b) studii superioare în domeniul dreptului;
c) vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;
d) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
e) nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
f) nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
g) cunoaște limba de stat.

Candidații urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conține:

 1. cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
 5. copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
 6. declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
 7. scrisoare de motivație;
 8. scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
 9. declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
 10. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 26 decembrie 2018.
Telefon de contact: 022201447
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82, Ministerul Justiției (bir.103).

Anunțul Ministerului Justiției poate fi accesat aici.

II. În conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) din Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești, Ministerul Justiției a anunțat concurs privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantului societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

La funcția de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii: 
a) are reputație ireproșabilă;
b) nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;
c) desfăşoară activitatea pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;
d) deține competenţă profesională;
e) nu are antecedente penale;
f) nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;
g) nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

La funcția de reprezentant al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii: 
a) are reputație ireproșabilă;
b) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani cumulativ;
c) deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
d) nu are antecedente penale; 
e) nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv; 
f) nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani;
g) nu exercită și nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Candidaţii urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conţine:

 1. Cererea de participare la concurs și datele de contact;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia diplomei de studii superioare;
 4. Curriculum vitae;
 5. Cazier judiciar;
 6. Copia carnetului de muncă (după caz);
 7. Declarație pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

Concursul are loc în două etape: 
a) selecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse;
b) interviul.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 26 decembrie 2018.
Persoana de contact: Matvei Livia, telefon 022-20-14-73, e-mail: livia.matvei@justice.gov.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82, bir.319.

Mai multe detalii, inclusiv bibliografia concursului, se cuprind în anunțul Ministerului Justiției, care poate fi accesat aici.

 


Aflaţi mai mult despre , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.