Interviuri
Comentariile sunt închise pentru Viorica Grecu: În Centrul de Instruire a Avocaților eforturile sunt plasate pe calitatea și multilateralitatea instruirilor

Viorica Grecu: În Centrul de Instruire a Avocaților eforturile sunt plasate pe calitatea și multilateralitatea instruirilor
06.02.2019 | Vlad Bercu

VIORICA GRECU


»
 Director Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova

Avocată, absolventa Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. A activat timp de 11 ani în calitate de lector universitar la cursul de Drept procesual civil pentru una din facultățile private din Chișinău. Începând cu anul 2012 a urmat Programului National Institute for Trial Advocacy (NITA) din SUA, după care, a devenit formator pentru avocați și avocați stagiari la cursurile de Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată și Scrierea documentelor juridice. A ținut cursuri de formare a para juriștilor. Din 30 martie 2018 este directorul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

Stimată doamnă Director Viorica Grecu, vă mulțumim mult pentru acest interviu care ați fost de acord să ni-l oferiți, cu atât mai mult cu cât înțelegem că timpul dumneavoastră este forate limitat.

1. În curând, Centrul de Instruire a Avocaților, fondat de Uniunea Avocaților din Republica Moldova, va împlini un an. Felicităm avocații moldoveni cu ocazia acestei realizări frumoase, însă nu putem să nu remarcăm o oarecare întârziere. În România, spre exemplu, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA) funcționează din 1995, iar în multe țări post-sovietice – Georgia, Armenia, Lituania și alte state baltice – au fost fondate centre de instruire pentru avocați care pot servi drept model pentru alte țări. De ce în Republica Moldova o astfel de instituție s-a lăsat atât de mult așteptată?

Este plină de sens întrebarea dumneavoastră, iar răspunsul privind instituirea întârziată a instruirilor în cadrul Uniunii Avocaților are o explicație. E o zăbovire care a mers mână în mână cu evoluția instituției avocaturii în Republica Moldova. Legea cu privire la avocatură, adoptată în anul 2002, prevedea de la bun început obligația de urmare a cursurilor profesionale. De atunci, instruirile au început să fie organizate de diverse organizații din afara Uniunii Avocaților. Era un interes sporit al donatorilor internaționali pentru instruirea tuturor actorilor justiției, deoarece intraseră în vigoare codurile principale: civil și de procedură civilă, penal și de procedură penală, Codul de executare, Codul muncii etc. Însă atunci eram puțini avocați și stagiari. Între timp, a crescut numărul avocaților. Dacă până în anii 2000 erau câteva sute de avocați și stagiari, apoi, la începutul anilor 2010, numărul de avocați ajungea la 2000, iar din 2018 cifra a depășit numărul de 3000. Sunt de acord că instruirile puteau fi instituționalizate oricând mai devreme, precum în țările enumerate de dumneavoastră. Însă, atunci când breasla era mult mai mică din punct de vedere numeric, necesitățile de instruiri aproape că erau acoperite prin efortul furnizorilor de instruiri.

Odată ce instituția avocaturii a devenit impunătoare, iar, în paralel, se dezvolta cea a procuraturii și sistemul judiciar, a început să se înfiripeze ideea creării propriei instituții pentru instruirile avocaților și stagiarilor. Aceasta se întâmpla acum, vreo trei ani. Am început să ne dorim un institut de perfecționare, precum în România, sau a unui centru, precum în Georgia, de la care ne-am inspirat și noi. Ulterior ideea creării unei astfel de instituții atrăgea tot mai mulți adepți, pe acest concept și-au concentrate eforturile administrația Uniunii Avocaților, grupuri de avocații, din care am făcut parte și eu. Începuserăm să discutăm proiectul, să pregătim proiecte de acte în acest scop. Într-un final, după trei ani, dorința tuturor a căpătat viață, prin Centrul de Instruire a Avocaților, fondat de Consiliul Uniunii Avocaților odată cu adoptarea Regulamentului de instituire a acestuia, la 16 februarie 2018.  Ulterior, la 30 martie 2018, în bază de concurs, cu voturile a 10 membri din 11 prezenți, am fost aleasă de Consiliul UA în calitate de director al Centrului și, în așa mod, Consiliul Uniunii Avocaților a instituit instruirile inițiale și continue pentru stagiari și avocați.

2. Ne interesează cum a fost creat Centrul din punct de vedere organizatoric și juridic. Aveți autonomie? De ce bază materială dispuneți?

Centrul de Instruire a Avocaților este o structură fără personalitate juridică în cadrul Uniunii Avocaților. Ne conducem de Regulamentul adoptat, la 16 februarie, de Consiliul UA. Centrul are un Consiliu cu cinci membri, dintre care doi sunt desemnați de Consiliul Uniunii Avocaților pe perioada mandatelor acestora, iar trei membri sunt aleși din rândul avocaților pe bază de concurs cu un mandat de doi ani. Consiliul Centrului își are președintele său ales, dl dr. Mărgineanu Iurie.

Bugetul Centrului revine din cotizațiile și sumele plătite de avocați și stagiari către Uniunea Avocaților și este adoptat de Congres, la propunerea Consiliului UA. Pentru 2019 a fost alocat aproape un milion de lei. Odată decisă mărimea bugetului, orice tipuri de cheltuieli și achiziții sunt repartizate doar de Secretarul General al Uniunii Avocaților, dl Miroslav Șendrea, de curând ales în acest post. Dispunem de două săli moderne în noul sediu al UA, foarte bine gândite și dotate cu logistica necesară pentru instruiri și posibilitate de asigurare pe loc a prânzului și pauzelor.

Directorul Centrului este investit cu atribuții de organizare a instruirilor, de pregătire a materialelor pentru prezentare Consiliul UA, identificarea formatorilor, a oportunităților, surselor alternative, formarea parteneriatului Centrului, inclusiv cu donatorii, furnizorii de instruiri, cooperarea cu celelalte profesii juridice și actori ai justiției. Îmi revine partea de pregătire temeinică a instruirilor și mă bucur să mă pot concentra anume pe calitatea acestora, cât și pe identificarea oportunităților pentru Centru.

3. Ce ați reușit să realizați până acum?

Primul lucru pe care l-am pornit a fost să identificăm necesitățile de instruiri. Am implicat avocații, s-au inclus în acest efort și decanii Barourilor și astfel am stabilit subiectele de interes ale avocaților. Până urmau alegerea Consiliului Centrului și cugetarea strategiilor și planurilor, am început de îndată cursurile. În a doua jumătate de an, care rămânea din 2018, am reușit organizarea a peste 30 de seminare pentru aproape 1000 de avocați și stagiari. Aceasta a fost posibil cu implicarea parteneriatului și a câtorva formatori care au fost de acord să țină instruiri fără remunerare. Am implicat formatori nu doar dintre avocați, dar și din alte domenii interesante avocaților, cum sunt lingvistică, psihologie, securitate cibernetică și pe această cale le mulțumesc încă o dată atât formatorilor avocați, cât și dnei dr. hab în filologie Maria Șleahtițchi de la Academia de Științe a Moldovei, dlui dr. Dinu Țurcanu, vicerectorul Universității Tehnice din Moldova, specialist internațional în domeniul securității informaționale, dlui dr. Mihai Șleahtițchi, expert autorizat în psihologie. A fost un început fulminant. Ne-am demonstrat nouă înșine în scurt timp că Centrul de Instruire a Avocaților poate nu doar să funcționeze, dar și să devină una din cele mai bune școli de perfecționare profesională.

În aceeași măsură de valoros este parteneriatul dobândit de Centru. Cu un sprijin financiar important din partea Ambasadei SUA am realizat un program electronic pentru înregistrarea orelor obligatorii îndeplinite de avocați și stagiari. Prin același suport beneficiem de posibilitatea de asigurare a câte 40 de ore de instruiri din cele 80, obligatorii pentru avocații stagiari, lucru imposibil de realizat de sine stătător. Am ales să cuprindem în aceste 40 de ore subiectele ce țin de etică și deontologie, administrarea profesiei, întocmirea documentelor procesuale, pregătirea și prezentarea unei cauze în fața instanței de judecată. Consiliul Centrului a decis ca aceste patru subiecte vor fi obligatorii în ce-i privește pe stagiari pentru accedere la examenele de calificare și admitere în profesie. Împreună cu Consiliul Centrului am determinat subiectele de instruiri pentru stagiari și avocați, iar acum suntem la etapa de formare a bazei de formatori și cea de planificare a orarelor.

4. Înțelegem că sunteți la început de cale. Ce dificultăți întâmpină Centrul de Instruire de când funcționează? Ce vă reușește mai greu?

Cea mai mare dificultate resimțită este lipsa echipei de administrare în cadrul Centrului. Abia acum va fi completată cu un post de secretar, însă rămâne insuficient pentru ceea ce ne propunem să realizăm. Neîndoielnic, bugetul modest nu ne permite prea multe, nici barem să asigurăm cele 40 de ore anuale pentru avocați. De aceea, vom include în orele de instruire obligatorie participarea avocaților la cursurile, conferințele organizate în domeniul dreptului de alte organizații, vor fi recunoscute pentru compensare activitățile avocaților și stagiarilor la instituțiile de învățământ superioare, activitățile în calitate de formator.

O altă problemă este lipsa unei platforme separate, unice, prin intermediul căreia să comunicăm informația avocaților și stagiarilor. Până în prezent plasăm anunțurile despre instruiri pe diferite rețele sociale, dar în care lipsesc foarte mulți. Nici publicarea informației pe site-ul Uniunii Avocaților, în compartimentul noutăților comune, nu este eficientă, deoarece este bruiată de alte evenimente anunțate și foarte repede dispare din vizorul avocaților. În consecință, avocații și stagiarii nu au acces la un singur loc de informare despre instruirile și alte activități ale Centrului, iar aceasta este un neajuns serios.

5. Ce subiecte de instruiri îi interesează pe avocați? Putem vorbi deschis despre anumite domenii în profesie care necesită mai multă atenție pentru pregătirea profesională a avocaților? Cu titlu de exemplu poate ar fi vorba de: protecția datelor cu caracter personal; securitatea cibernetică sau chiar chestiuni elementare ce țin nemijlocit de exercitarea profesiei: etica profesională.

Majoritatea subiectelor de instruiri sunt impuse în condițiile modificărilor Codului civil, Codului de procedură civilă, adoptării noului Cod administrativ, altor acte normative conexe. Temele pe care le-au solicitat avocații la etapa chestionării țineau de proceduri, de faza urmăririi penale, materia Convenției Europene a Drepturilor Omului. Ulterior a fost realizat și un sondaj în rândul avocaților, rezultatele căruia au fost enunțate public de Centrul de Resurse Juridice, prin care au fost reconfirmate necesitățile constatate în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților.

Anul acesta ne vom axa cel mai mult pe temele Codului civil modernizat, pe noul Cod administrativ și, în continuare, pe procedura CtEDO și garanțiile CEDO. Vom organiza permanent cursurile ce țin de prezentarea cauzei în instanță și scrierea documentelor procesuale. Din ceea ce observ, avocații doresc să-și îmbunătățească scrierea actelor juridice. La una din întâlnirile dintre avocați și judecători, ne-am spus deschis problemele pe care ni le impun noile realități în materie de întocmire a actelor procesuale. Avocații înțeleg că a trecut timpul prezentării pledoariilor și recursurilor pe zeci de pagini, pe care motiv la Centrul de Instruire a Avocaților vom învăța cum să enunțăm argumentele cu mai succinct posibil.

6. Acum o săptămână am semnat un Acord de colaborare între JURIDICE MOLDOVA și Centrul de Instruire a Avocaților al UA, fapt care ne încântă și până acum. Nu am putut să nu remarcam deschiderea dumneavoastră pentru parteneriat, pentru viziuni noi și pentru dezvoltare, în general. Ce parteneri mai aveți, cum îi identificați sau vă găsesc ei pe dumneavoastră? Cum vă construiți activitățile în comun cu alte instituții, dacă le aveți? Aveți o colaborare între profesiile juridice, judecători și procurori, în special?

Este primul interviu pe care îl ofer în calitate de director al Centrului de Instruire a Avocaților și mă bucur că anume cu dumneavoastră avem prima discuție despre realizările și grijile Centrului. Tot atunci, când am pornit activitatea Centrului, am organizat o întâlnire cu potențialii donatori și furnizori de instruiri, în cea mai mare parte reprezentanți ai organismelor internaționale. Le-am solicitat orice forme de parteneriat și i-am asigurat pentru deschiderea noastră. Aceasta am dovedit și ulterior, deoarece am devenit parteneri cu toți donatorii cu care ne-am întâlnit, or jumătate din instruirile realizate anul trecut au fost organizate în cooperare cu donatorii.

Le suntem recunoscători tuturor partenerilor și ne mândrim că avem o conlucrare impresionantă. Cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău am concretizat proiecte de formare a formatorilor și continuăm proiectul de instruire la distanță. Asociația Barourilor Americane Reprezentanța în Moldova (ABAROLI) cu suportul Ambasadei SUA ne oferă constant instruiri și participație la conferințe interprofesionale. Spuneam mai sus de sprijinul considerabil pe care îl vom primi pentru instruirea stagiarilor timp de 18 luni și de programul pentru înregistrarea orelor de instruire. Avem mai multe proiecte comune cu ABAROLI.
Colaborăm al doilea an cu Amnesty International Moldova, care ne furnizează lunar cursuri pe teme din domeniul civil și penal. Misiunea OSCE în Moldova a organizat seminare pentru avocații din Chișinău, Ungheni, cât și pentru Barourile Cahul și Comrat. În una din zile ajunsesem să desfășuram simultan seminare în trei localități, la Chișinău, Comrat și Ungheni, grație Misiunii OSCE și formatorului Caroline Bys, venită special cu acest scop tocmai din SUA. Centrul de Resurse Juridice ne asigură cu instruiri în domeniul CEDO. Indată, după întrarea în vigoare a modificărilor la Codul de procedură civilă, am organizat instruiri asupra acestora împreună cu Echipa ”PricewaterHouseCooper Moldova”, organizație care a lucrat la aceste modificări și, deși, planificau instruiri cu judecătorii, ne-au oferit generos și nouă seminare.

Cu donatorii nominalizați vom continua conlucrarea, iar din prima lună a anului 2019 am demarat noi parteneriate cu asociațiile ”Voci pentru Democrație și Justiție” din România, ”Centrul pentru Inovații și Politici în Moldova”, ”Centrul de Drept al Femeilor” cu care vom desfășura instruiri cu suportul financiar al Ambasadei SUA. Am convenit cu formatori dintre lectori și judecători, membrii grupului de lucru la proiectul Codului administrative, să organizăm instruiri la Centrul nostru și sperăm să obținem sprijinul Fundației germane pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ). Privind înapoi, înțelegem altfel starea de lucruri și conștientizăm valoarea inestimabilă a contribuției partenerilor Centrului de Instruire a Avocaților. Bineînțeles că noi cerem suportul donatorilor. Statul nu investește în avocați. Suntem o profesie liberală, deci, pe cont propriu, iar bugetul format din cotizații nu ne asigură prea multă potențialitate.

Ne bucurăm că anul trecut am început tradiția unor întâlniri pentru discuții între avocați și judecătorii Judecătoriei Chișinău. Cea de la sfârșitul anului, la tema ”Motivarea hotărârilor judecătorești versus pledoariile avocaților”, a fost destul de eficace și motivantă. Ne-am spus unii altora doleanțele și ne-am reproșat neajunsurile. După astfel de evenimente formulăm concluzii și ne precizăm direcțiile de învățare.

7. Avem temei să credem că după aproape un an de la începutul activității, v-ați format un sistem de idei și principii pe care se va baza activitatea Centrului de Instruire a Avocaților. Ați putea să ne spuneți despre ele? Cu ce va veni nou Centrul de Instruire a Avocaților în al doilea an de activitate? Cum veți face atractive instruirile, încât să fie pe așteptările avocaților și într-un final să devină palpabilă creșterea profesională a breslei?

În Centrul de Instruire a Avocaților eforturile sunt plasate pe calitatea și multilateralitatea instruirilor, iar îndeplinirea orelor ca și obligație este deocamdată secundară. Caracterul obligatoriu de instruire va putea produce efect în contextul asigurării integrale a orelor de instruire. În unele state sunt aplicate sancțiuni pentru neîndeplinirea orelor obligatorii de instruire. Bunăoară, în statul Carolina de Nord din SUA avocatul este sancționat cu retragerea licenței pentru neîndeplinirea celor 10 ore de instruire obligatorie.

Avocații sunt motivați să vină la instruiri de doi factori esențiali: subiectul și formatorul cursului. În 2018 am avut parte de diversitate de instruiri, însă nu am avut suficiente. Scuza este că eram la început de cale, acum, însă, am ridicat ștacheta mult mai sus. Ne bucură că instruirile sunt deja atractive, iar dovada o face faptul că pentru participare la cursuri se înregistrează sute de avocați în doar câteva ore de la plasarea anunțului.

În fiecare trimestru vom actualiza subiectele pentru instruiri. Ne dorim să începem și instruirea prin filmulețe video, scurte. Vom primi în curând sub formă de donație de la ABAROLI Moldova echipament video care ne va permite să realizăm aceasta. Vom continua tradiția întâlnirilor de discuții între avocați și judecători și a instruirilor mixte cu judecătorii și procurorii. Avem subiecte comune pe care trebuie să le înțelegem la fel. Primul ar fi cel cu privire la etica și deontologia profesională. Comisiile de etică și disciplină ale celor trei actori ai justiției sunt încărcate cu sesizări disciplinare prin care ne plângem unii pe alții și aceasta se întâmplă pentru că nu discutăm în afara ședințelor de judecată, nu ne înțelegem asupra sensului unor și aceleași noțiuni.

În 2019 ne propunem organizarea a două conferințe doar pentru avocați. Preocupările țin de noutățile legislative în domeniul civil și penal. Toate aceste modificări în legislație constituie noi provocări profesionale pentru avocați și trebuie să ne concentrăm eforturile și să ținem pasul dezvoltării științei juridice și jurisprudenței. Schimbările în avocatură vor fi resimțite atunci când cetățeanul va fi bine apărat și ne va fi spus că ne îndeplinim cu demnitate și profesionalism misiunea de apărător.

8. Aș dori să facem o altă paralelă cu România, unde Barourile locale au un cuvânt greu de spus în cadrul Uniunii, care este situația la noi, cum Centrul conlucrează nu cu Uniunea, ci cu Barourile Chișinău, Bălți, Orhei etc.?

Am lucrat împreună cu decanii la identificarea necesităților de instruiri. Am organizat instruiri la Cahul, Comrat și Ungheni, însă nu atât cât ne-am fi dorit. Decanii Barourilor insistă la fel de mult pe organizarea instruirilor în regiuni și obligația noastră comună este să le asigurăm în Barouri în aceeași măsură ca și în capitală, chiar dacă majoritatea avocaților activează în Baroul Chișinău. Sper ca, prin eforturi comune cu decanii Barourilor, să înlăturam acest dificit de instruiri în regiuni.

9. O ultimă întrebare, care de această data este mai mult de interes personal în calitate coordonator al JURIDICE MOLDOVA: ce părere aveți sau, mai bine zis, ați reușit să vă creați despre comunitatea noastră și ce sfaturi cu privire la activitatea JMD ne-ați oferi?

Găsesc în comunitatea JMD mult dinamism, îmi place cum este ordonată informația pentru ochii privitorului și la fel de bine structurată pentru mințile agere ale juriștilor. Felul, cum furnizați materialele scrise și video m-a încântat. Acum trăim mai dinamic și dumneavoastră reușiți, prin calitatea textelor, să economisiți timpul de percepere a informației.

Mi-a atras atenția compartimentul ”Materiale practice”. Iată aici vin cu propunerea de publicare a materialelor procesuale practice. Spuneam că ne dorim să investim efort în scrierea documentelor procesuale. Am putea face aceasta în cooperare și prin intermediul acestei rubrici. Poate fi vorba de schimb de materiale pentru publicare. Mă voi bucura enorm să regăsesc în comunitatea JMD publicațiile noastre, ale avocaților. Vă doresc să deveniți o sursă de bază pentru informarea și autoinstruirea avocaților.

Vă mulțumim mult pentru interviu acordat nouă, vă dorim tot succesul în activitatea dumneavoastră de Director al Centrului de Instruire a Avocaților, iar noi suntem entuziasmați cu privire la orice oportunitate de a colabora.

Autor: Vlad BERCU


Aflaţi mai mult despre , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.