Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019
21.04.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019:

  • Au fost publicate următoarele legi:

1. Legea pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, nr. 19 din 11.03.2019 (în vigoare 15.03.2019), prin care
se modifică:
– Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003:
# art. 111 „Zilele de sărbătoare nelucrătoare”:
la alin. (1), partea introductivă va avea următorul cuprins: “În Republica Moldova zile de sărbătoare nelucrătoare sînt:”
art. se completează cu alin. (11) cu următorul cuprins:
“(11) Salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi), pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare enumerate la alin.(1), în cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare nu coincid cu zilele de repaus săptămînal, li se plăteşte salariul mediu.
În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu pentru aceste zile nu se plăteşte.”
alin. (6) se abrogă;
# art. 135 „Modul de stabilire a salariilor”:
se completează cu alin. (5) cu următorul cuprins:
“(5) Pentru salariaţii remuneraţi cu salarii de funcţie fixe, salariul de funcţie (salariul de bază) al acestora nu se modifică în cazul în care în luna respectivă există zile de sărbătoare nelucrătoare.”;
# art. 158 „Compensaţia pentru munca prestată în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare”:
la alin. (1), textul “Cu condiţia plăţii salariului mediu conform art.111 alin.(1)” se substituie cu textul “Cu condiţia plăţii salariului mediu pentru salariaţii specificaţi la art.111 alin.(11)”.

2. Legea cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, nr. 20 din 11.03.2019 (în vigoare 15.03.2019), prin care
se dispun următoarele:
# Art.1. – Beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite pînă la 1 aprilie 2019 al căror cuantum lunar nu depăşeşte 2000 de lei li se acordă un suport unic în sumă de 600 de lei.
# Art.2. – Beneficiarilor de toate tipurile de alocaţii sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi conform Legii nr.499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, li se acordă un suport unic în sumă de 600 de lei.
# Art.3. – Cuantumul suportului unic nu se include în cuantumul pensiei şi al alocaţiilor sociale de stat.
# Art.4. – Achitarea suportului unic se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat. […]

3. Legea pentru modificarea articolului 225 din Legea nr. 21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație, nr. 21 din 11.03.2019 (în vigoare 15.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr.21/2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie:
# art. 225 „Cuantumul şi numărul indemnizaţiei de merit”:
se completează cu alin. (4) cu următorul cuprins:
“(4) Beneficiarii de indemnizaţie de merit, decoraţi cu “Ordinul Republicii”, cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova, care şi-au stabilit dreptul la pensie sau alocaţie socială de stat într-un alt stat, au dreptul la alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat în mărime de 500 de lei. Alocaţia lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat se achită din bugetul de stat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.”

4. Lege pentru modificarea unor acte legislative, nr. 24 din 11.03.2019 (în vigoare 15.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii:
# art. 12 „Pensia minimă”:
alin. (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
“(1) Cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă se stabileşte de către Guvern.
(2) Cuantumul pensiei minime de dizabilitate reprezintă:
a) în cazul unei dizabilităţi severe – 75% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă;
b) în cazul unei dizabilităţi accentuate – 70% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă;
c) în cazul unei dizabilităţi medii – 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă.”;
* Modificarea constă în următoarele:
– cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă nu se mai echivalează cu cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege (așa cum prevedea redacția anterioară a acestui articol), ci se stabileşte de către Guvern;
– cuantumul pensiei minime de dizabilitate nu se mai calculează în raport cu cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege (așa cum prevedea redacția anterioară a acestui articol), ci în raport cu cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă.

# art. 13 „Indexarea pensiei”:
la alin. (1) textul “creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent” se substituie cu textul “media creşterii anuale a indicilor preţurilor de consum pentru ultimii 3 ani”.

Aceeași substituire de text s-a operat și în următoarele 2 Legi:
– Legea nr.909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl:
# art. 7 „Înlesniri pentru persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică şi pentru persoanele cu dizabilităţi”: alin. (1) p. 13);
– Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr.1544/1993:
# art. 64 „Indexarea pensiilor”.

5. Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018, nr. 25 din 11.03.2019 (în vigoare 15.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.300/2018: art. 1, Anexa nr. 1 „Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019” și Anexa nr. 2 „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019”.

6. Legea pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018, nr. 27 din 11.03.2019 (în vigoare 15.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018: art. 3, Anexa nr. 1, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5.

Pentru a lua cunoștință cu:
– textele integrale ale Legilor sus-menționate,
– decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MEI, MF, MSMPS, MJ, MAEIE, MECC, BNS, ANRCETI, ANRE, CNPF, CA, SFS,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 94-99 din 15.03.2019.

Pentru a afla aspecte detaliate privind unele dintre modificările sus-menționate, urmăriți Juridice Moldova.

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , , , , , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.