Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 101-107 din 22.03.2019

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 101-107 din 22.03.2019
12.05.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 101-107 din 22.03.2019:

  • Au fost publicate următoarele legi:

1. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 22 din 11.03.2019 (în vigoare 22.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă:
# art. 4 „Domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale”:
la alin. (1) lit. b) cuvintele “colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere” se substituie cu textul “colectarea, asigurarea etapizată a condiţiilor pentru colectare separată şi transportarea deşeurilor”;
– Legea nr.209/2016 privind deşeurile:
# art. 8 „Competenţa Guvernului”:
litera c) se completează cu textul “ , inclusiv metodologia de calculare a tarifelor în acest domeniu”;
# art. 11 „Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale”:
la alin. (1)
lit. a) va avea următorul cuprins:
“a) crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condiţiilor pentru colectare separată şi de transportare a deşeurilor şi stabilirea modului de funcţionare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative;”
literele c) şi f) se abrogă;
la alin. (2), după cuvîntul “contribuie” se introduce textul “ , în limitele competenţelor stabilite de prezenta lege,”, iar cuvîntul “interraională” se substituie cu cuvîntul “regională”;
# unele modificări sunt operate și în următoarele norme: art. 14 alin. (3), art. 35 alin. (2), art. 57 alin. (7);
# se abrogă: alin.(3) al art. 31 „Competenţele privind activităţile de control în domeniul gestionării deşeurilor”.

2. Legea pentru modificarea articolului 89 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice, nr. 23 din 11.03.2019 (în vigoare 22.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice:
# art. 89 „Intrarea în vigoare”:
se completează cu alin.(4) cu următorul cuprins:
“(4) Dispoziţiile prevăzute la art.13 alin.(6), art.32 alin.(1), art.35 alin.(3) şi (4), art.41 alin.(2), art.61 alin.(19) lit.c), art.65 alin.(5), în partea ce se referă la utilizarea SIA “RSAP” şi a mijloacelor electronice de comunicare pentru procedurile de achiziţii publice de medicamente şi dispozitive medicale, desfăşurate de autoritatea centrală de achiziţie, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.”

3. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 26 din 11.03.2019 (în vigoare 22.03.2019), prin care
se modifică:
– Legea nr.291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc:
# art. 18 „Cerinţe faţă de localurile de joc”:
la alin.(1) lit. f) cuvintele “în rază de” se substituie cu cuvintele “la o distanţă de cel puţin”;
– Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997:
# art. 295 „Scutirea de taxe”:
se completează cu litera g2) cu următorul cuprins:
“g2) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – persoanele care practică activităţi declarate prin lege ca activităţi ce constituie monopol de stat;”.

Pentru a lua cunoștință cu:
– textele integrale ale Legilor sus-menționate,
– decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MEI, MF, MECC, SV, ANRE, CNPF, CC, SFS, BNM,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 101-107 din 22.03.2019.

Pentru a afla aspecte detaliate privind unele dintre modificările sus-menționate, urmăriți Juridice Moldova.

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.