Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-170 din 17.05.2019

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-170 din 17.05.2019
05.06.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-170 din 17.05.2019 nu a fost publicată nicio Lege.

Pentru a lua cunoștință cu:
– decretele Președintelui Republicii Moldova,
– actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MF, MJ, MAEIE, MECC, MSMPS, MADRM, SV, BNS, CNPF, CA, CC, BNM,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-170 din 17.05.2019.

Mai jos găsiți cuprinsul integral al acestei ediții cu trimitere către link-urile pe care deja sunt accesibile anumite acte.


Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-170 din 17.05.2019

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
201. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Societății Vînătorilor și Pescarilor din Republica Moldova (nr. 1155-VIII, 26 aprilie 2019)
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
81. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolelor 61 și 72 din Constituție (Sesizarea nr. 81b/2019) (nr. 11, 26 aprilie 2019)
82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 208a/2018 privind controlul constituționalității pct. 39 alin. (2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170 din 25 octombrie 2016 (nr. 1, 14 ianuarie 2019)
83. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.1g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 326 alineatele (1), (11) și (2) din Codul penal (traficul de influență) (nr. 2, 14 ianuarie 2019)
84. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2019 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 18 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova (refuzul de acordare a statutului de refugiat bazat pe motive de securitate națională sau de ordine publică) (nr. 3, 14 ianuarie 2019)
85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „și care sunt incluse în masa debitoare” de la articolul 132 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (distribuirea produsului obținut în masa debitoare) (nr. 4, 14 ianuarie 2019)
86. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 5a/2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral (votarea în afara țării în baza buletinului de identitate sau a actelor de identitate expirate) (nr. 5, 14 ianuarie 2019)
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 6a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolele 7 alin. (1) și 24 alin. (2) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (obligativitatea deținerii unui număr de identificare pentru depunerea declarației electronice de avere și de interese) (nr. 6, 14 ianuarie 2019)
88. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 10, 23 ianuarie 2019)
89. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.15g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal (nr. 12, 29 ianuarie 2019)
PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

286. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului specializat de intervenție în tulburări de spectru autist și a Standardelor minime de calitate (nr. 234, 24 aprilie 2019)
PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
820. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017 (nr. 72, 26 aprilie 2019)
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
821. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 115, 8 mai 2019)
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
822. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 66-t-04, 25 aprilie 2019)
Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
823. Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice (nr. 186, 26 februarie 2019)
Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova
824. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 504, 22 aprilie 2019)
825. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 505, 22 aprilie 2019)
826. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 506, 22 aprilie 2019)
827. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 507, 22 aprilie 2019)
828. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 508, 22 aprilie 2019)
829. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 509, 22 aprilie 2019)
830. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 510, 22 aprilie 2019)
831. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 511, 22 aprilie 2019)
832. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 512, 22 aprilie 2019)
833. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 513, 22 aprilie 2019)
834. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 514, 22 aprilie 2019)
835. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 515, 22 aprilie 2019)
836. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 516, 22 aprilie 2019)
837. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 517, 22 aprilie 2019)
838. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 518, 22 aprilie 2019)
839. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 519, 22 aprilie 2019)
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova
840. Ordin cu privire la abrogarea unor Ordine ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (nr. 96, 18 aprilie 2019)
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
841. Ordin cu privire la reglementarea actelor necesare pentru acordarea unor regimuri vamale cu impact economic (nr. 201-O, 25 aprilie 2019)
Acte ale Biroului Naţional de Statistică
842. Indicii preţurilor de consum.
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
843. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/2, 13 mai 2019)
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
844. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării art. 4 alin. (7) și art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 17/55, 9 aprilie 2019)
Acte ale Consiliului Concurenţei
845. Decizie (nr. ASS-46/18-27, 25 aprilie 2019)
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
846. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 137, 7 mai 2019)
PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
PARTEA V
Avize pierderi de acte

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.