Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 178-184 din 31.05.2019

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 178-184 din 31.05.2019
11.06.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 178-184 din 31.05.2019 nu a fost publicată nicio Lege.

Pentru a lua cunoștință cu:
– decretele Președintelui Republicii Moldova,
– actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
– actele Curţii de Conturi a Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MEI, MEI şi MADRM, MF, MJ, SV, ANRE, ANSA, CNPF, CEC, CA, SFS,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 178-184 din 31.05.2019.

Mai jos găsiți cuprinsul integral al acestei ediții cu trimitere către link-urile pe care deja sunt accesibile anumite acte.


Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 178-184 din 31.05.2019

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
206. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Grenada (nr. 1160-VIII, 18 mai 2019)
207. Decret privind completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 108-VII din 7 iunie 2012 (nr. 1162-VIII, 21 mai 2019)
208. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1163-VIII, 22 mai 2019)
209. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1164-VIII, 22 mai 2019)
210. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1165-VIII, 27 mai 2019)
211. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1166-VIII, 27 mai 2019)
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
99. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 alineatul (2) din Codul penal (nr. 17, 11 februarie 2019)
100. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 190 alin. (1) din Codul penal și a articolului 326 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 18, 11 februarie 2019)
101. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 163 alin. (1) din Codul penal (lăsarea în primejdie, în cazul în care făptuitorul știa despre primejdie) (nr. 19, 11 februarie 2019)
102. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 25g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (nr. 20, 11 februarie 2019)
103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017 (circumscripțiile uninominale [nr. 2]) (nr. 21, 11 februarie 2019)
104. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alin. (2) din Codul de executare (nr. 22, 25 februarie 2019)
105. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 28g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 200 alin. (1) și (3) din Codul de procedură penală și a articolului 24 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la statutul judecătorului (suspendarea provizorie din funcție) (nr. 23, 25 februarie 2019)
106. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 subpct. 8) din Hotărârea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013 și a articolului 4 alin. (18) din Legea nr. 1417 din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 24, 25 februarie 2019)
107. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2641 alineatul (3) din Codul penal (nr. 25, 25 februarie 2019)
108. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.32g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 4 alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 26, 25 februarie 2019)
109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016] (nr. 31, 25 februarie 2019)
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
28. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale or. Sângera încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 25, 17 aprilie 2019)
29. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 28, 22 aprilie 2019)
30. Hotărîre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Cricova încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 31, 23 aprilie 2019)
31. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 33, 25 aprilie 2019)
PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
289. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 253, 29 mai 2019)
290. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 567/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 254, 29 mai 2019)
291. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 255, 29 mai 2019)
292. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 694/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale (nr. 256, 29 mai 2019)
293. Hotărîre pentru aprobarea modelelor de acte privind importul de seminţe și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 257, 29 mai 2019)
294. Hotărîre cu privire la înfiinţarea bustului regelui Ferdinand I în satul Varniţa, raionul Anenii Noi (nr. 261, 29 mai 2019)
295. Hotărîre cu privire la înființarea răstignirii „Sfînta Cruce” în municipiul Chișinău (nr. 262, 29 mai 2019)
296. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 (nr. 263, 29 mai 2019)
297. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 264, 29 mai 2019)
298. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 586/2017 (nr. 265, 29 mai 2019)
299. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale (nr. 266, 29 mai 2019)
300. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 504/2018 cu privire la Premiul Național (nr. 267, 29 mai 2019)
301. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 268, 29 mai 2019)
302. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 269, 29 mai 2019)
303. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 270, 29 mai 2019)
304. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 (nr. 271, 29 mai 2019)
305. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 272, 29 mai 2019)
306. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 (nr. 273, 29 mai 2019)
307. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (nr. 275, 29 mai 2019)
308. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Acordului adițional la contractul de parteneriat public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național (nr. 276, 29 mai 2019)
309. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Cooperare privind implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (faza 01), semnat la 13 mai 2016 (nr. 277, 29 mai 2019)
310. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 279, 29 mai 2019)
311. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.93/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal (nr. 280, 29 mai 2019)
312. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 281, 29 mai 2019)
313. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Programului de utilizare a mijloacelor fondurilor depozitate în cadrul Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 287, 29 mai 2019)
314. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 288, 29 mai 2019)
315. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lora GROSU (nr. 23-d, 29 mai 2019)
316. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion BOUROȘ (nr. 24-d, 29 mai 2019)
317. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Victoria PRISACARI (nr. 25-d, 29 mai 2019)
318. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ana BUHNEA (nr. 26-d, 29 mai 2019)
319. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Aurelia SPĂTARU (nr. 27-d, 29 mai 2019)
320. Dispoziţie privind desemnarea doamnei Tatiana Onufrei în calitate de reprezentant al Guvernului în Portul Internațional Liber „Giurgiulești” (nr. 28-d, 29 mai 2019)
321. Dispoziţie pentru instituirea Grupului de lucru care va elucida aspectele privind legalitatea activității bisericilor/paracliselor edificate/amplasate pe terenurile proprietate publică (nr. 29-d, 29 mai 2019)
322. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei pentru examinarea situației terenurilor agricole incluse în anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 30-d, 29 mai 2019)
PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
905. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 132, 24 mai 2019)
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova şi ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova
906. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de coordonare a efectuării și supravegherii lucrărilor de menținere a șenalului navigabil intern al Republicii Moldova (nr. 84/90, 10 aprilie 2019)
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
907. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 81, 24 mai 2019)
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
908. Ordin cu privire la prelungirea perioadei de suspendare a activității executorului judecătoresc Mihailov Gheorghe (nr. 129, 20 mai 2019)
Acte ale Serviciului Vamal
909. Ordin referitor la aprobarea Ghidului privind verificarea dovezilor de origine preferențială, prezentate pentru aplicarea tratamentului tarifar preferențial, în contextul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (nr. 240-O, 22 mai 2019)
910. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind operațiunile vamale la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci (nr. 245-O, 27 mai 2019)
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
911. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale (nr. 112/2019, 19 aprilie 2019)
912. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale (nr. 113/2019, 19 aprilie 2019)
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
913. Ordin cu privire la implementarea Planului măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023 (nr. 182, 26 aprilie 2019)
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
914. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) (nr. 19/3, 13 mai 2019)
915. Hotărâre referitor la confirmarea Ordinului președintelui CNPF privind organizarea managementului instituțional (nr. 21/15, 27 mai 2019)
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
916. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile participanților la referendumul republican consultativ din data de 24 februarie 2019, la situația din 4, 11, 18, 25 ianuarie 2019 și 1, 8 februarie 2019 (nr. 2295, 12 februarie 2019)
917. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, la situația din 25 ianuarie 2019 și 1 februarie 2019 (nr. 2296, 12 februarie 2019)
918. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2128 din 23 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2297, 12 februarie 2019)
919. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2060 din 9 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2298, 12 februarie 2019)
920. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2299, 12 februarie 2019)
921. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2300, 12 februarie 2019)
922. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2301, 12 februarie 2019)
923. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2302, 12 februarie 2019)
924. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2303, 12 februarie 2019)
925. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2304, 12 februarie 2019)
926. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2305, 12 februarie 2019)
927. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2306, 12 februarie 2019)
928. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Irlandei în Republica Moldova cu sediul la București în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2307, 12 februarie 2019)
929. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2308, 12 februarie 2019)
930. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației „World Peace Volonteers” din Ghana în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2309, 12 februarie 2019)
931. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Canadei în Republica Moldova cu sediul la București în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2310, 12 februarie 2019)
932. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi (nr. 2313, 12 februarie 2019)
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
933. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime” (nr. 20/67, 17 mai 2019)
934. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea dlui Igor Jebuleac și dnei Arina Spătaru (nr. 21/70, 22 mai 2019)
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
935. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 (nr. 216, 17 mai 2019)
936. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 225, 23 mai 2019)
PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
ublicaţii ale agenţilor economici
PARTEA V
Avize pierderi de acte

 

 

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.