Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 185-191 din 07.06.2019

MO9. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 185-191 din 07.06.2019
11.06.2019 | JURIDICE MOLDOVA

Irina DIGORI

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 185-191 din 07.06.2019 nu a fost publicată nicio Lege.

Pentru a lua cunoștință cu:
– decretele Președintelui Republicii Moldova,
– actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
– actele Curţii de Conturi a Republicii Moldova,
– hotărârile Guvernului Republicii Moldova,
– actele MJ, MADRM, SV, ANRCETI, CNPF, CEC, CC, ANRE,
care au fost publicate în această ediție,
consultaţi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 185-191 din 07.06.2019.

 

Mai jos găsiți cuprinsul integral al acestei ediții cu trimitere către link-urile pe care deja sunt accesibile anumite acte.


Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 185-191 din 07.06.2019

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
212. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (nr. 1167-VIII, 30 mai 2019)
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
110. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.33g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (2) din Codul contravențional (nr. 27, 25 februarie 2019)
111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.36g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din pct. 7 al Regulamentului circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 28, 25 februarie 2019)
112. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 37g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 312 alin. (1) din Codul penal (nr. 29, 25 februarie 2019)
113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 1404 alin. (5) din Codul civil (pretinsa reparare a unui prejudiciu provocat prin omisiunea adoptării unui act normativ) (nr. 30, 25 februarie 2019)
114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 41g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict de către organul vamal) (nr. 32, 5 martie 2019)
115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.43g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale pct. 1 din Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 18 septembrie 2003, și ale pct. 9 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (nr. 33, 5 martie 2019)
116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 30 alin. (5) din Codul contravențional (semnificația noțiunii de „definitiv” în procedurile contravenționale) (nr. 34, 5 martie 2019)
117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești (nr. 35, 5 martie 2019)
118. Decizie privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 4, orașul Râșcani (nr. 36, 5 martie 2019)
119. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 50g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 342 alin. (2), 346 și 352 alin. (3) din Codul de procedură penală (invocarea nulității probelor la ședința preliminară) (nr. 38, 14 martie 2019)
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
32. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Rezina (UAT de nivelul II) încheiate la 31.12.2018 (nr. 23, 17 aprilie 2019)
33. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 29, 23 aprilie 2019)
34. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 36, 25 aprilie 2019)
35. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 40, 22 mai 2019)
PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
323. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 405/2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a cuantumului plății anuale pentru arenda bunurilor agricole (nr. 258, 29 mai 2019)
324. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 259, 29 mai 2019)
325. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 404/1994 despre aprobarea Principiilor de bază pentru restabilirea terenurilor degradate (nr. 260, 29 mai 2019)
326. Hotărîre cu privire la radierea unor întreprinderi de stat (nr. 278, 29 mai 2019)
327. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.469/2005 (nr. 282, 29 mai 2019)
328. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 285, 29 mai 2019)
329. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Valeria GUMA (nr. 31-d, 5 iunie 2019)
PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
937. Ordin cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie (nr. 126, 18 mai 2019)
938. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (nr. 132, 21 mai 2019)
939. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Frecăuțanu Vasile (nr. 142, 4 iunie 2019)
Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova
940. Ordin cu privire la aprobarea unor documente-tip de evidenţă zootehnică (nr. 106, 3 mai 2019)
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
941. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea recipientelor din materiale plastice destinate probelor biologice (nr. 242-O, 23 mai 2019)
942. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr.1 și nr.14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 246-O, 28 mai 2019)
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
943. Hotărâre cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (nr. 38, 8 decembrie 2008)
944. Hotărâre cu privire la aprobarea Condiţiilor generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (nr. 52, 25 decembrie 2008)
945. Hotărâre cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor cu acces gratuit pentru apelant Freephone în reţelele publice de comunicaţii electronice (nr. 80, 17 aprilie 2009)
946. Hotărâre cu privire la aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor pentru serviciile cu tarif special Premium rate în reţelele de comunicaţii electronice (nr. 81, 17 aprilie 2009)
947. Hotărâre pentru aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor non-geografice pentru reţele mobile virtuale (nr. 28, 21 septembrie 2010)
948. Hotărâre privind aprobarea Condiţiilor de licenţiere pentru furnizarea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program (nr. 33, 4 noiembrie 2010)
949. Hotărâre pentru aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor naţionale scurte de forma 116(xxx) pentru servicii armonizate la nivel european (nr. 19, 12 iulie 2011)
950. Hotărâre pentru aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice (nr. 20, 4 august 2011)
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
951. Hotărâre privire la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 22/1, 3 iunie 2019)
952. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/2, 3 iunie 2019)
953. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.10/1/2018 (nr. 22/4, 3 iunie 2019)
954. Hotărâre referitor la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 22/10, 3 iunie 2019)
955. Hotărâre privind rectificarea bugetară 2019 (nr. 22/12, 3 iunie 2019)
956. Extras din Hotărârea nr. 22/3 din 3 iunie 2019 referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „MARIASIG” SRL.
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
957. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere ale Partidului Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2314, 14 februarie 2019)
958. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere ale Partidului Democrat din Moldova la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2315, 14 februarie 2019)
959. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Leiciu Gheorghi, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 46, or. Ceadîr-Lunga, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2316, 14 februarie 2019)
960. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Melnic Viorel, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2317, 14 februarie 2019)
961. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vederea Slabă „LOW VISION” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2318, 14 februarie 2019)
962. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2319, 14 februarie 2019)
963. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2320, 14 februarie 2019)
964. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2321, 14 februarie 2019)
965. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 2322, 14 februarie 2019)
966. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 2323, 14 februarie 2019)
967. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărăncău, raionul Soroca (nr. 2324, 14 februarie 2019)
968. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1972 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 38, municipiul Hînceşti” (nr. 2325, 15 februarie 2019)
969. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2326, 15 februarie 2019)
970. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Parlamentului European în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2327, 15 februarie 2019)
971. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2328, 15 februarie 2019)
972. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2329, 15 februarie 2019)
973. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Seimului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2330, 15 februarie 2019)
974. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2331, 15 februarie 2019)
975. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2332, 15 februarie 2019)
976. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2333, 15 februarie 2019)
977. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2334, 15 februarie 2019)
978. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2335, 15 februarie 2019)
979. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali candidați independenți în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, la situația din 25 ianuarie 2019 și 1 februarie 2019 (nr. 2336, 15 februarie 2019)
980. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/62 din 12 februarie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (nr. 2337, 15 februarie 2019)
981. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni (nr. 2338, 15 februarie 2019)
982. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2132 din 24 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2339, 17 februarie 2019)
983. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2170 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Regiunilor din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2340, 17 februarie 2019)
984. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2171 din 28 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2341, 17 februarie 2019)
985. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Reprezentanța în Moldova a Asociației obștești „HILFSWERK AUSTRIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2342, 17 februarie 2019)
986. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova (nr. 2343, 17 februarie 2019)
987. Hotărîre cu privire la demersul Asociației Obștești Alianța INFONET pentru oferirea suportului logistic la implementarea proiectului „Demers pentru alegeri incluzive, progres democratic și incluziunea electorală a persoanelor cu dizabilități” (nr. 2344, 17 februarie 2019)
988. Hotărîre cu privire la contestațiile nr. CEC-10AP/57 și CEC-10AP/58 din 11 februarie 2019 ale domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și contestația nr. CEC-10AP/72 din 14 februarie 2019 a Partidului Liberal (nr. 2345, 17 februarie 2019)
989. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/65 din 12 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2346, 17 februarie 2019)
990. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/71 din 14 februarie 2019 a domnului Petru Ursu, candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (nr. 2347, 17 februarie 2019)
991. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10 AP/66 din 12 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2348, 17 februarie 2019)
992. Hotărîre cu privire la sesizările nr. CEC-7/1276 și CEC-7/1277 din 11 februarie 2019 ale domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2349, 17 februarie 2019)
993. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurentului electoral, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006.
Acte ale Consiliului Concurenţei
994. Decizie (nr. ASO-38, 23 mai 2019)
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
995. Hotărâre privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție S.A. „RED Nord” pentru primul an de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (nr. 170/2019, 31 mai 2019)
PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
ublicaţii ale agenţilor economici
PARTEA V
Avize pierderi de acte

Autor: Irina DIGORI

 


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.