Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 
Comentariile sunt închise pentru MO9 nr. 273 din 2 septermbrie 2019 (modificări în domeniul administrației publice locale și bancar)

MO9 nr. 273 din 2 septermbrie 2019 (modificări în domeniul administrației publice locale și bancar)
05.09.2019 | Vlad Bercu

Alina Lavri

Alina Lavric

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 273 din 2 septembrie 2019, au fost publicate următoarele legi:

I. Legea pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, nr. 111, 15 august 2019, (în vigoare 02.10.2019), prin care se modifică:

– Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală:

 • Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  (1) Viceprimarii sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului.
  (2) Viceprimarul este eliberat din funcţie, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul eliberează viceprimarul din funcţie prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă consiliului.
 • Articolul 43 alineatul (1) litera k) va avea următorul cuprins:
  k) alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului;
 • Articolul 49 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  (4) În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

II. Legea pentru modificarea unor acte legislative, nr. 114 din 15.08.2019 (în vigoare 02.09.2019), prin care se modifică:

– Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei :

 • La articolul 2, după partea introductivă se introduce următoarea noţiune:
  Asistenţă de lichiditate în situaţii de urgenţă – furnizare de lichiditate de către Banca Naţională, din banii acesteia, sau orice altă formă de asistenţă în situaţii de urgenţă care poate conduce la creşterea volumului de bani ai Băncii Naţionale, unei bănci solvabile şi viabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, fără ca o astfel de operaţiune să fie parte componentă a politicii monetare.
 • Articolul 5 alineatul (1) litera e) se completează cu textul:
  e) …, inclusiv asistenţă de lichiditate în situaţii de urgenţă.
 • Articolul 17 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  (3) Banca Naţională poate remunera rezervele obligatorii menţinute de bănci. Principiile şi modul de remunerare a rezervelor obligatorii se stabilesc prin actele normative ale Băncii Naţionale.
 • Articolul 18 alineatul (1) literele c) şi d); aliniatul (21) se abrogă;
 • La articolul 18 alineatul (2), textul ”2) …, scontări şi rescontări ale instrumentelor negociabile…” se substituie cu textul ”2) …, ale instrumentelor financiare…”
 • Articolul 18 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  (3) Prevederile Codului administrativ nu sînt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare şi retragere, revocare sau anulare a actelor Băncii Naţionale emise în aplicarea alin. (2).
 • Articolul 181“Asistenţa de lichiditate în situaţii de urgenţă” se completează cu următorul cuprins:
  (1) Pentru a menţine stabilitatea sistemului financiar, Banca Naţională poate acorda, la deplina sa discreţie şi în condiţiile stabilite de către aceasta, băncilor solvabile şi viabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate asistenţă de lichiditate în situaţii de urgenţă, garantată cu activele indicate la art.18 alin. (1).
  (2) Termenul pentru care se acordă asistenţa de lichiditate în situaţii de urgenţă este de pînă la 3 luni, cu posibilitatea extinderii acestuia, în mod excepţional, pentru o perioadă nu mai mare de un an de la data acordării, în condiţiile stabilite de Comitetul executiv al Băncii Naţionale.
  (3) Asistenţa de lichiditate în situaţii de urgenţă se acordă la o rată a dobînzii superioară ratei aplicate de Banca Naţională la operaţiunile sale de creditare, inclusiv la facilitatea permanentă de creditare.
  (4) Prevederile Codului administrativ nu sînt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare şi retragere, revocare sau anulare a actelor Băncii Naţionale emise în aplicarea alin. (1)–(3).
 • La articolul 27 alineatul (1) litera d), cuvîntul “credit” se substituie cu textul “asistenţă de lichiditate în situaţii de urgenţă”;
 • La articolul 27 alineatul (1) litera d), textul “art. 18 alin. (3)” se substituie cu textul “art. 181.
 • La articolul 71 alineatul (2) litera c) va avea următorul cuprins:
  c) să achiziţioneze, în scopul acoperirii sumelor care îi sînt datorate, orice bunuri şi să exercite drepturile şi obligaţiile aferente acestor bunuri, cu condiţia ca ea să se elibereze de aceste bunuri cît mai curînd posibil;

– Legea instituţiilor financiare nr. 550/1995:

 • La articolul 3811 alineatul (3) litera b), textul “ …, conform art. 18 alin. (3) din Legea nr.548-XIII din 21 iunie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei” se exclude.

– Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat:

 • Se abrogă: articolul 3 aliniatul (1) litera f); articolul 33 litera c); articolul 42 aliniatele (3) și (4), fără doar și poate menționările acestor relgementări se exclud și ele.
 • La articolul 42, în denumirea articolului, textul: “în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia şi” se exclude.
 • La articolul 42, aliniatul (1), textul “în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, precum şi” se exclude.
 • La articolul 42, aliniatul (2) se exclude liter f).

– Legea nr. 184/2016 cu privire la contractele de garanţie financiară:

 • Articolul 2 aliniatul (5) se abrogă.
 • La articolul 8 litera b), textul: “b) instrumentelor financiare şi/sau a creanţelor pecuniare în vederea stingerii acestor obligaţii“ se substituie cu textul: “b) valorii lor drept plată a acestor obligaţii.“

– Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor:

 • Articolul 2 punctul 6) va avea următorul cuprins:
  6) asistenţă de lichiditate în situaţii de urgenţă – astfel cum este definită la art.2 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • La articolul 25, alineatul (2) literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  b) asistenţa de lichiditate în situaţii de urgenţă din partea băncii centrale;
  c) asistenţa de lichiditate din partea băncii centrale oferită cu garanţii, rate ale dobînzilor sau durate nonstandard.
 • La articolul 29, litera i) textul: “asigurarea de lichiditate” se substituie, în ambele cazuri, cu textul: “asistenţa de lichiditate”.
 • La articolul 32, alineatul (1) literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  b) asistenţa de lichiditate în situaţii de urgenţă din partea băncii centrale;
  c) asistenţa de lichiditate din partea băncii centrale oferită cu garanţii, rate ale dobînzilor sau durate nonstandard.
 • La articolul 62 alineatul (2), textul: “art. 18” se substituie cu textul: “art.181 ”.
 • În partea introductivă a articolului 76, textul “asigurare de lichiditate” se substituie, în ambele cazuri, cu textul “asistenţă de lichiditate”.

Pentru a afla aspecte detaliate privind unele dintre modificările sus-menționate, urmăriți pagina noastră de facebook JURIDICE Moldova.


Aflaţi mai mult despre , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.