Centrul de Instruire a Avocaţilor
Comentariile sunt închise pentru A doua întâlnire interprefesională între avocați și judecătorii Curții de Apel Chișinău Colegiul penal

A doua întâlnire interprefesională între avocați și judecătorii Curții de Apel Chișinău Colegiul penal
24.10.2019 | Vlad Bercu

Întâlnirea de dialog inteprofesional între avocați și judecători a continuat ieri, 23 octombrie, cu membri ai Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău.

Precum și la întâlnirea cu judecătorii din Colegiul civil, în grupul de avocați au fost parte formatori ai Centrului de Instruire a Avocaților, având misiunea să comunice în cadrul instruirilor conținutul discuțiilor, ideile și sugestiile pe care avocații și instanța de apel propun a fi îmbunătățite în favoarea ambelor părți.

Timpul excesiv de așteptare a ședințelor în sălile de judecată la Curtea de Apel Chișinău a fost din nou subiect de preocupare și cu referire la procesele penale. Judecătorii și-au exprimat îngrijorarea că în procesele penale la Curtea de Apel Chișinău, mai mult timp se alocă examinării cererilor de amânare a ședințelor de judecată, decât dezbaterilor judiciare.

Judecătorii din Colegiul penal au insistat pe dificențele de cunoaștere a fazelor de procedură în unele cazuri și au recomandat să nu fie confundate consecutivitatea acestora. La întrebarea avocaților, a fost lămurit aspectul cu referire la insistența colegiilor de apel asupra aspectului susținerii cererii de apel chiar în deschiderea ședinței. Judecătorii, participanți la întâlnire, au lămurit că adresarea acestei întrebări la începutul procesului nu se reflectă decât asupra clarificării mersului dezbaterii ulterioare și nicidecum nu trebuie înțeleasă drept lezarea avocatului în expunerea argumentelor în susținerea apelului și pledoariilor. Judecătorii au subliniat despre necesitatea pledării în teze, argumentat, prin distingerea scopului și obiectului apelului față de rolul procesului penal în prima instanță.

La întâlnire a fost acordată atenție specială problemei înlocuirii avocaților în procese, disctincțiilor îngăduite de judecători prin întrebuințarea termenilor de ”avocat” și ”avocat din oficiu”, iar în urma discuțiilor, judecătorii au fost de acord să nu mai fie acceptată o astfel de practică.

A fost discutată problema aplicării măsurilor preventive, în special cea a aresturilor. A fost propus să fie prezentate instanței mai multe teze în favoarea bănuielii rezonabile, acordând atenție aprecierii abuzurilor admise în privința justițiabililor cărora le sunt aplicate măsuri preventive, și dezbaterii mai active a poziției acuzării.

Judecătorii au inițiat în cadrul discuțiilor ideea medierii în cauzele penale, binevenite și susceptibile de rezultate și în cazurile în care nu este prevăzută împăcarea.

În așa mod, avocații au exprimat contrarietățile existente și au obținut răspunsuri la întrebări. Părțile dialogului au fost de acord că sunt necesare mai multe întâlniri de acest fel, dar și instruiri mixte între avocați, judecători, procurori.

Autor: Av. Viorica Grecu, Director Centrul de Instruire a Avocaților


Aflaţi mai mult despre , , , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.