Drept penal şi contravenţional
Comentariile sunt închise pentru Bioterorismul – inamicul invizibil al drepturilor omului

Bioterorismul – inamicul invizibil al drepturilor omului
10.10.2017 | JURIDICE MOLDOVA

„Terorismul este o problemă a oamenilor care plonjează într-o logică a urii fără limite, pentru care toate valorile ce fundamentează societatea noastră occidentală şi mai ales respectul faţă de viaţa umană nu mai au curs.”

Christian Delanghe

Apreciat în literatura de specialitate drept ”calul troian” al terorismului internațional, actualmente, bioterorismul, reprezintă o provocare mondială atât la nivel medical, cât și politic și social, atentând la inviolabilitatea și intangibilitatea exclusivă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum dreptul la viațăsănătate și securitate.

Articolul 2 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale[1] garantează dreptul la viaţă al oricărei persoane, iar pe lângă obligaţia negativă de a nu aduce atingere vieţii, statele au şi obligaţii pozitive pe terenul acestui articol, și anume: adoptarea unei legislaţii penale care să incrimineze faptele ce aduc atingere vieţii sau informarea populaţiei cu privire la posibilele riscuri asupra vieţii. Anume aceste obligații au tangențe directe cu implicarea activă a statului în vederea prevenirii, reprimării și combaterii repercusiunilor dezastruoase pe care le poate avea bioterorismul asupra vieții tuturor ființelor omenești.

Potrivit Constituției Organizației Mondiale a Sănătății[2], a stăpâni cel mai înalt nivel de sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei ființe, indiferent de rasă, religie, credință politică, economică sau condiție socială. În acest sens, armele biologice reprezintă un adevărat pericol și sunt considerate unul dintre principalele mijloace de distrugere în masă, ca urmare a gravității bolilor pe care le pot provoca și a extinderilor epidemice sau pandemice.

Problema securității cetățenilor întregii umanități ar trebui să se situeze în centrul preocupărilor tuturor statelor lumii; a organizațiilor internaționale, regionale sau subregionale, în contextul în care atacurile bioteroriste cu arme biologice constituie, la etapa actuală, o amenințare directă la adresa securității statelor lumii în parte, precum și la securitatea mondială per ansamblu.

Orice abordare conceptuală presupune, ab initio, o definire a sensului terminologic propriu categoriei studiate. Având în vedere faptul că chintesența prezentei teme de cercetare o constituie conceptul de bioterorism, acesta poate fi definit prin prisma a două puncte de vedere:

– Prin bioterorismlato senso, se înţelege ameninţarea sau executarea unor atacuri deliberate cu agenţi biologici. În general, scopul bioterorismului este acela de a provoca teroare şi frică, de a demoraliza populaţia şi de a suprasolicita resursele medicale.

– Bioterorismulstricto senso, constă în utilizarea sau ameninţarea cu utilizarea de viruşi, bacterii, ciuperci, toxine sau microorganisme, cu intenţia declarată de a provoca o maladie sau decesul fiinţelor umane, animalelor şi plantelor, cu scopul de a atinge anumite obiective.[3]

În perioada contemporană, armele biologice reprezintă un adevărat pericol și sunt considerate unul dintre principalele mijloace de distrugere în masă ca urmare a gravității bolilor pe care le pot provoca și a extinderilor epidemice sau pandemice. Atacurile bioteroriste cu arme biologice constituie, la etapa actuală, o amenințare directă la adresa securității statelor lumii în parte, precum și la securitatea mondială per ansamblu, implicit, atentând la inviolabilitatea și intangibilitatea exclusivă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

De la bun început este imperios necesar să facem o delimitare fermă între bioterorism și agenții biologici de luptă, utilizați în scop militar. Deși arma biologică folosită sau metodele de a o obține sunt asemănătoare, finalitățile și modul de întrebuințare sunt diferite. Astfel, bioteroriștii urmăresc, în primul rând, inducerea de panică și destabilizarea vieții economice, politice, sociale etc., în timp ce utilizarea militară a agenților de luptă are ca scop incapacitatea sau distrugerea forței militare inamice.[4] Or, chiar dacă termenul de „atac bioterorist” ar sugera un conflict armat, în această situație particulară, forța militară nu are putere de contracarare, apărarea venind din partea sistemului medical.

Agenții biologici patogeni, care pot fi utilizați ca arme biologice, sunt numeroși, acest fapt conducând la dificultăți deosebite în elaborarea măsurilor de protecție și de tratament. Fie că este vorba de bacterii sau virusuri, efectele sunt distrugătoare, iar mijloacele de prevenție, diagnostic și tratament sunt limitate. Pe lângă această categorie, tehnicile de inginerie genetică permit, în prezent, obținerea unor germeni cu calități noi, neîntâlniți în condiții naturale (modificați sau hibridizați), care pot fi mult mai periculoși prin patogenitate și rezistența crescută în mediul exterior. Trebuie precizat, de asemenea, că unii dintre agenții biologici au un efect letal, iar alții au numai un efect incapacitant, scoțând din activitate omul pentru o perioadă de timp, ce poate varia de la câteva ore până la câteva săptămâni. De asemenea, trebuie subliniat și faptul că există posibilitatea utilizării concomitente a doi sau mai mulți agenți biologici, în acest caz efectele patogene fiind potențate, iar dificultatea intervenției, mult mai mare.[5]

Agenții biologici pot fi diseminați prin aer, apă sau alimente și sunt de obicei dificil de identificat. Criteriile de clasificare stabilite pentru încadrarea în cele trei categorii (conform NATO și CDC) de agenți biologici, au condus la stabilirea unor liste de agenți critici.[6]

– Categoria A – germeni și/sau toxine cu risc înalt (primar) de transmitere interumană sau care pot fi ușor diseminați în populație: Bacillus anthracis (antraxul), Clostridium botulinum (botulismul), Yersinia pestis (ciuma), Variola major (variola), Francisella tularensis (tularemia), Virusul febrei hemoragice Ebola, Virusul febrei hemoragice Marburg, Virusul Lassa, Virusul Machupo.

– Categoria B – germeni cu risc mediu (secundar) de transmitere: Brucella sp. (bruceloza), Toxina Epsilon din Clostridium perfringens, amenințări privind securitatea alimentară (Salmonella sp., Escherichia coli O157:H7, Shigella sp.), Burkholderia malleiBurkholderia pseudomalleiChlamydia psittaciCoxiella burnetti, Toxina Ricin din Ricinus communis, Enterotoxina B din Staphylococcus sp.Rickettsia prowazekii, Virusul encefalitei ecvine de Venezuela, Virusul encefalitei ecvine de Est/Vest, amenințări privind securitatea apei (Vibrio cholera, Cryptosporidium parvum).

– Categoria C – germeni cu risc scăzut (terțiar) pot fi orice alți microbi patogeni (bacterie, virus, fung, parazit etc.), Virusul Nipah, Hantavirus etc.

În situațiile în care agenții patogeni incriminați sunt listați și ca agenți biologici, este necesar ca medicina militară să se implice pentru expertiza specifică, cu scopul de a diferenția un focar natural de un atac biologic, cu atât mai mult cu cât în ultimii ani asemenea situații au fost întâlnite în mai multe țări, punând bazele conceptului de bioterorism[7].

Conjunctura internațională actuală demonstrează cu promptitudine că virusul Ebola, agentul cauzal al unei febre hemoragice extrem de grave, cu rate crescute de mortalitate (mortalitatea în febra hemoragică determinată de virusul Ebola este estimată la circa 90% din cazuri) este un agent biologic de temut. Intervenția medicală în cazul infecției cu virusul Ebola utilizat ca agent bioterorist este ceva mai complicată, în principal pentru că la momentul actual nu există un tratament specific și nici vaccin împotriva acestui virus.

„Ebola are o lungime avans înaintea noastră”, a declarat Anthony Banbury, şeful misiunii Naţiunilor Unite desemnată să coordoneze răspunsul de urgenţă în faţa Ebola (UNMEER), în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, consacrată epidemiei, din 14 octombrie 2014. Epidemia de Ebola „este cu mult înaintea noastră, ea avansează mai repede decât noi şi este pe cale să câştige cursa”, a apreciat Banbury prin videoconferinţă din Accra, unde misiunea îşi are cartierul general. „Dacă Ebola câştigă, noi, popoarele Naţiunilor Unite, vom pierde enorm”, a declarat el. „Fie vom opri Ebola acum, fie va trebuie să ne confruntăm cu o situaţie fără precedent, pentru care nu avem un plan”.

Printre principalele simptome ale acestei boli se regăsesc:

– febră spontană;

– slăbiciuni intense;

– dureri musculare;

– dureri de gât.

Virusul afectează ființele umane în rezultatul contactului acestora cu animale infectate, incluzând cimpanzei, lilieci și antilope de pădure. Ulterior, virusul se transmite între oameni fie nemijlocit, prin contactul cu sânge infectat, lichide din corp sau organe, fie indirect – prin aflarea într-un mediu contaminat. Perioada de incubare poate dura de la 2 zile până la 3 săptămâni, iar diagnosticarea virusului prezintă dificultăți sporite.

Potrivit datelor statistice furnizate de Organizația Mondială a Sănătății și Centers for Disease Control and Prevention Atlanta (SUA), la data de 12 noiembrie 2014, an în care virusul Ebola a cuprins practic întreg mapamondul, făcând ravagii fără precedent, s-a înregistrat următorul număr de cazuri confirmate, presupuse sau suspectate:

– Guineea – 1878 cazuri, 1142 decese.

– Liberia – 6822 cazuri, 2836 decese.

– Mali – 4 cazuri, 4 decese (infecția originară din Guineea).

– Nigeria – 20 cazuri, 8 decese.

– Senegal – 1 caz, 0 decese (infecția originară din Guinea).

– Sierra Leone – 5368 cazuri, 1169 decese.

– Spania – 1 caz, 0 decese.

– SUA – 4 cazuri, 1 deces (2 infecții originare din SUA, o infecție din Liberia și alta din Guineea).

La 23 octombrie 2014, la solicitarea mai multor state și a câtorva reprezentanți din industria farmaceutică, Organizația Mondială a Sănătății a convocat o ședință de urgență la nivel înalt, în vederea soluționării multiplelor probleme ce țin de eventualul acces la vaccinuri experimentale împotriva virusului Ebola. În cadrul ședinței au fost abordate probleme ca:

– impactul vaccinurilor asupra evoluției ulterioare a virusului;

– finanțarea producerii vaccinurilor, a studiilor clinice și a campaniior de vaccinare;

– înființarea unui ”club” de donatori în colaborare cu Banca Mondială;

– contorizarea și cantitățile de vaccinuri ce urmează a fi produse;

– prioritățile folosirii vaccinurilor în cazul în care rezervele acestora sunt limitate;

– coordonarea și atragerea mai multor parteneri în acest proces etc.[8]

Epidemiile, produse natural sau rezultat al unui atac bioterorist, plasează medicii în situația de a trata pacienții în ciuda expunerii personale la un risc de contaminare, de multe ori necunoscut sau necuantificabil, cel puțin la începutul epidemiei. În aceste condiții se pune problema datoriei medicilor de a-și trata pacienții și care sunt limitele acestei îndatoriri profesionale, în cazul în care acestea există și sunt justificate. De-a lungul timpului, datoria medicului de a trata pacienții a fost asumată explicit sau implicit de către corpul medical, în schimb limitele acesteia au fost luate mai puțin în discuție. Pentru o lungă perioadă de timp, omenirea nu s-a mai confruntat cu epidemii majore, ceea ce a făcut ca discuțiile privind datoria medicului de a trata pacienții cu riscul de a se contamina să intre într-un „con de umbră”. Deși întreaga omenire a devenit, în prezent, conștientă de posibilitatea unui atac bioterorist, iar diversele organizații medicale elaborează planuri de intervenție, nu este clar în ce măsură personalul medical este pregătit. Pregătirea personalului medical înseamnă, pe de o parte, furnizarea de cunoștințe de specialitate și, pe de altă parte, disponibilitatea medicilor de a trata pacienții în condițiile în care se expun ei înșiși la risc. În prezent, codurile de etică medicală, în majoritatea lor, prevăd, fără a nuanța, obligația morală a personalului medical de a interveni pentru salvarea vieților pacienților, chiar dacă în acest fel profesioniștii din medicină se expun riscului. Pe de altă parte, o serie de coduri de etică medicală prevăd obligația de a trata dar, totodată, introduc și datoria profesioniștilor din sistemul sanitar de a se proteja față de riscul la care se expun.

Aceste două abordări ale datoriei personalului medical de a trata pacienții sunt, de fapt, complementare, ducând la ideea că medicii și personalul medical, în general, nu trebuie să neglijeze riscul la care se expun în cursul îngrijirii pacienților, dar că grija lor față de acest risc nu trebuie să fie prioritară față de acordarea de îngrijiri medicale pacienților. În final, este datoria profesioniștilor din domeniul sanitar să pună în balanță obligațiile față de alții și obligațiile față de ei înșiși. De fapt, se ajunge la o datorie bidirecțională între profesioniștii din sistemul sanitar și societate, prin aceea că, în timp ce profesioniștii din sistemul sanitar au datoria de a trata pacienții, societatea are datoria de a-i proteja pe cei care furnizează îngrijiri de sănătate.[9]

În ceea ce priveşte confruntarea civilizaţiei cu noua provocare reprezentată de domeniul securităţii biologice, începând cu anii ’90 s-au conturat următoarele tendinţe:

1. Apariţia unor boli infecţioase noi. (HIV/SIDA şi alte tipuri de agenţi patogeni, boli sau epidemii, cum ar fi ebola şi hantavirus). Boli binecunoscute, ca, de exemplu, tuberculoza, au evoluat în variante rezistente la medicamente. Un alt exemplu în acest sens îl constituie gripa aviară (tip de gripă cauzată de mutaţia virusului gripal de tip A, subtipurile H5 şi H7, care afectează în principal păsările, migratoare şi domestice, dar poate infecta şi specii de mamifere). De menţionat este faptul că gradul de poluare dintr-o anumită zonă este direct influenţat de cantitatea de dioxină (clasă de compuşi chimici artificiali greu biodegradabili şi foarte toxici pentru organismul uman) din mediul respectiv. Acest produs toxic rezultă în urma proceselor de combustie din incineratoare, crematorii, centralele de producere a energiei termice pe bază de cărbuni, petrol sau derivaţi, fabrici de reciclare a cauciucurilor uzate şi a deşeurilor din mase plastice, dar şi din gazele de la ţevile de eşapament. Din aer, apă şi sol, dioxina ajunge în plante, apoi la animale, dar şi la oameni, prin intermediul alimentelor, devenind responsabilă de deteriorarea sistemului imunitar al omului şi incapacitatea acestuia de a lupta natural cu viruşii.

2. Proliferarea terorismului. Acţiunile teroriste în care se recurge la arme de distrugere în masă vizează indivizii şi pot fi executate în mod direct şi indirect. Acţiunile directe se desfăşoară, de regulă, în locuri publice şi efectele acestora se repercutează direct şi nemijlocit asupra oamenilor. Acestea pot face victime în momentul executării sau într-un timp foarte scurt. Acţiunile teroriste se pot desfăşura în pieţe, stadioane, săli de spectacole, magazine, instituţii de învăţământ şi cultură, precum şi în mijloacele de transport în comun. Acţiunile indirecte se desfăşoară în diferite locuri, iar efectele acestora se produc într-un interval de timp mai mic sau mai mare, în funcţie de tipul şi categoria armei de distrugere în masă folosite. Acţiunile teroriste indirecte se pot realiza prin contaminarea, iradierea sau infestarea mediului (surse de apă, ambient, culturi agricole, depozite, ferme de păsări şi animale etc.). În astfel de situaţii se folosesc, de regulă, arme chimice, biologice şi chiar radiologice.

3. Efectele dramatice ale dezvoltării biotehnologiei. Descoperirea structurii ADN (1953) şi punerea la punct a tehnologiei de recombinare a acestuia (după 20 de ani) au permis, pentru prima dată, manipularea directă a genomilor din organism (grupuri de cromozomi, diferiţi genetic, dar care formează o unitate). Pericolul reprezentat de noile descoperiri în domeniul biotehnologiei (reacţia de polimerizare în lanţ – anii ‘80) nu derivă numai din experimentele cu microorganisme patologice. Studiile asupra sistemului imunitar şi a genomului uman (tehnologii de manipulare a ADN-ului) conduc, implicit, la descoperiri care permit identificarea unor noi metode de periclitare a sănătăţii indivizilor şi a mediului. Biotehnologia a luat amploare în anii ’90 în întreaga lume. În Statele Unite, industria în acest domeniu s-a dublat în perioada 1993-1994, iar în 2001, aceasta asigura aproximativ 500.000 de locuri de muncă şi contribuia cu 47 miliarde de dolari la venitul anual. În China, în aceeaşi perioadă, aproximativ 20.000 de oameni lucrau în 200 de laboratoare de biotehnologie. În ianuarie 2004, Comisia pakistaneză pentru energie atomică a făcut publică hotărârea de a pregăti oameni de ştiinţă din ţări musulmane în domeniul biotehnologiei. Singapore este o altă ţară care investeşte miliarde de dolari în acest domeniu, ocupând locul patru în economia naţională. Globalizarea biotehnologiei nu a fost realizată prin decizii naţionale, ci este rezultatul extinderii cooperării, la scară mondială, în ceea ce priveşte cercetarea în domeniu, pentru obţinerea de vaccinuri destinate combaterii potenţialilor agenţi biologici. Potrivit analiştilor, riscul utilizării armelor biologice este în creştere, anumite ţări luând măsuri de prevenire a acestuia. Astfel, în Franţa, planul Biotox, creat după 11 septembrie 2001, prevede reconstituirea stocurilor de vaccin împotriva variolei, iar un laborator de urgenţă poate interveni 24 de ore din 24. Spitalele se dotează cu materiale speciale pentru a face faţă atacurilor chimice şi biologice. De asemenea, s-a luat măsura creşterii concentraţiei de clor în apa potabilă, în scopul de a neutraliza o eventuală contaminare a acesteia. Preocupările în domeniu s-au materializat şi în responsabilizarea unui institut în ceea ce priveşte detectarea timpurie a urgenţelor sanitare, inclusiv a cazurilor de meningită şi de infestare cu antrax.

Preocupările internaționale privind elaborarea unui instrument juridic internaţional pentru interzicerea folosirii în război a armelor chimice, precum şi a celor biologice s-au materializat prin semnarea, la 17 iunie 1925, la Geneva, a Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice de luptă. Acesta a introdus în dreptul internaţional interdicţia „folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare, ca şi a tuturor lichidelor, substanţelor sau procedeelor asemănătoare” şi a „mijloacelor bacteriologice de luptă”, cu alte cuvinte, două dintre categoriile de arme de distrugere în masă, cele chimice şi cele biologice. În aceste condiţii, a apărut necesitatea unor instrumente de drept internaţional public, care să interzică şi activităţile de dezvoltare, producere, stocare a armelor chimice şi a celor biologice şi să prevadă eliminarea stocurilor existente de astfel de arme. Prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr. 3603/XXIV a fost condamnată utilizarea armelor chimice şi biologice, fiind contrare Dreptului Internaţional Umanitar. S-a decis introducerea pe ordinea de zi a Comitetului pentru dezarmare de la Geneva elaborarea unor instrumente de interzicere completă a celor două categorii de arme de distrugere în masă. Primul domeniu abordat a fost cel al armelor biologice. După trei ani de negocieri, Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea lor (BTWC)[10]  a fost elaborată în cadrul Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, la începutul anului 1972. Aceasta a fost deschisă spre semnare la 10 aprilie 1972, la Londra, Moscova şi Washington, şi a intrat în vigoare la 26 martie 1975. Până în prezent, Convenţia a fost semnată de 169 de state şi ratificată de 153 de state. BTWC este primul tratat universal care interzice o întreagă categorie de arme de distrugere în masă – bacteriologice (biologice) şi toxice – reprezentând o componentă-cheie a cadrului universal pentru dezarmare generală şi neproliferare. În esenţă, Convenţia obligă statele-părţi:

– să nu perfecţioneze, producă, stocheze, dobândească şi să nu obţină prin niciun mijloc agenţi microbieni, alţi agenţi biologici sau toxine, în cantităţi care nu pot fi justificate pentru scopuri profilactice, de protecţie sau alte scopuri paşnice, precum şi arme, echipament şi mijloace de transport la ţintă destinate folosirii în scopuri ostile sau în conflicte armate a unor asemenea agenţi;

– să distrugă sau să convertească pentru scopuri paşnice, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la intrarea în vigoare a Convenţiei, toţi agenţii biologici, toxinele, toate armele, echipamentul şi mijloacele de transport la ţintă;

– să nu transfere nimănui, direct sau indirect, ori să nu ajute, să nu încurajeze sau să nu incite, în niciun mod, alt stat, grup de state sau organizaţii internaţionale să producă sau să dobândească agenţi biologici, toxine, arme, echipament sau mijloace de transport la ţintă.

De subliniat că toate obligaţiile prevăzute de Convenţie îngrădesc dobândirea armelor biologice de către entităţi teroriste din statele părţi la aceasta. Astfel, interdicţiile privind perfecţionarea, producerea, dobândirea şi obţinerea prin alte mijloace se referă explicit atât la folosirea în conflicte armate, cât şi în alte scopuri ostile, cum sunt cele teroriste. Interdicţia privind transferul, ajutorul, încurajarea, incitarea în producerea sau dobândirea armelor biologice se referă nu numai la state, ci şi la orice entitate, deci şi la terorişti sau organizaţii teroriste.

În Statele Unite şi apoi în Europa, există primele semnale de întărire a controlului difuziunii unor agenţi patogeni. Astfel a apărut AGROINNOVA, care are ca scop crearea unei reţele de laboratoare europene şi extraeuropene, în cooperare cu organizaţii ce se pot ocupa de domeniul agroterorismului, sub egida „Policy – oriented research”, o acţiune finanţată de Uniunea Europeană sub titlul „Biosiguranţa şi protecţia populaţiei de riscurile derivate din atacurile teroriste”. Proiectul “Crop and food biosecurity, and provision of the means to anticipate and tackle crop bioterrorism”(„Biosecuritatea recoltelor şi a hranei şi dezvoltarea mijloacelor de anticipare şi combatere a bioterorismului”) ia în considerare riscurile la care sunt supuse culturile agricole, pădurile şi sistemul agroalimentar, în general, prin introducerea (voluntară sau nu) de noi paraziţi vegetali sau prin mutaţiile acestora, care ar putea cauza noi epidemii. Este important faptul că materialul vegetal e produs în locuri uşor de supravegheat, de exemplu, în fermele multinaţionale pentru seminţe, fapt ce poate favoriza difuziunea rapidă pe arii vaste de culturi a eventualilor agenţi patogeni. Ca finalitate, se poate vorbi de trei obiective. Primul constă în evaluarea riscului pentru agricultura europeană de a fi introduşi agenţi noi, rase, biotipuri în mod voluntar sau deliberat. Al doilea obiectiv: proiectul îşi propune să prevină stricăciunile cauzate culturilor de introducerea (întâmplătoare sau voluntară) de noi agenţi patogeni. Este necesar să se pună la punct noi tehnologii de control şi să se îmbunătăţească formarea profesională a personalului de control. Al treilea obiectiv: eradicarea agenţilor patogeni de generaţie nouă, recurgându-se la diverse mijloace de luptă (chimice, fizice, biologice) şi elaborarea de strategii de gestionare a situaţiilor de criză în cazul apariţiei unui atac bioterorist.

În lumina celor expuse mai sus, este lesne de constatat că ultimii ani au adus în actualitate problema terorismului internaţional, acesta devenind o realitate a vieţii în multe părţi ale lumii, sub diferite forme. Terorismul reprezintă una dintre cele mai complexe şi totodată mai complicate problematici ale lumii contemporane. Mass-media ne reaminteşte aproape zilnic că există indivizi, grupuri sau chiar state care intenţionează să rănească sau să ucidă oameni lipsiţi de apărare în numele unei cauze. Terorismul este o problemă dinamică, ce se transformă mereu pe măsură ce se schimbă grupurile şi principalii combatanţi. La momentul actual, pacea și securitatea omenirii și, implicit, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, sunt grav amenințate de o nouă ”specie”, varietate a terorismului, și anume bioterorismul. Cert este că, în prezent, numeroase state ale lumii dispun de posibilităţi tehnice şi financiare suficiente pentru a reuşi un atac biologic fie într-un eventual conflict militar, fie sub forma unui atac terorist. Procurarea şi implicit folosirea armei biologice de către o organizaţie teroristă rămâne o chestiune de timp. Ideea că grupurile teroriste nu dispun de tehnologiile sofisticate necesare preparării de agenţi toxici şi a celor biologici periculoşi nu mai este de actualitate. Chiar dacă organizaţiile respective nu au fabrici proprii, care să producă în cantitate mare astfel de produse, nimeni nu poate garanta că aceste organizaţii nu au acces la astfel de întreprinderi, că nu laboratoare proprii în care să se facă cercetări şi să se realizeze, în cantităţile dorite, substanţe extrem de nocive. O trăsătură specifică a atacurilor bioteroriste este aceea că ele „renunţă” la imediatul spectacular: nici oraşe spulberate, nici milioane de morţi dintr-odată. Mai insidioase, mai macabre, ele folosesc viaţa contra vieţii, lovind lent, insesizabil, orbeşte, imprevizibil. Nici nu are nevoie să fie foarte distrugătoare pentru a dezorganiza o ţară; este suficient efectul de panică pe care-l produce şi care face din ele o redutabilă și invincibilă armă psihologică. Atacurile bioteroriste se consideră ca fiind misterioase, nediscriminate, necontrolabile şi neprevăzute, greu de disociat de o epidemie naturală, toate aceste caracteristici generând o stare de anxietate colectivă. Un atac biologic nu va fi detectat decât, cel mai probabil, când apar primele simptome sau chiar primele victime. Acest efect întârziat conferă, de asemenea, bioterorismului o eficacitate deosebită.

Din păcate, cooperarea juridică internaţională împotriva bioterorismului rămâne extrem de redusă la nivel global. Cercetarea științifică medico-militară în domeniul protecției contra armelor biologice trebuie să orienteze și să coordoneze eforturile naționale și, în final, efortul comunității internaționale pentru menținerea sănătății trupelor militare, populației, animalelor, plantelor și a mediului înconjurător. Protecţia şi apărarea împotriva acţiunilor bioterorismului cer neapărat intervenţia promptă a instituţiilor şi structurilor specializate, care trebuie să se constituie într-o interfaţă între lumea ştiinţifică şi societatea umană ce trebuie pregătită şi apărată prin mijloace specializate împotriva acestui tip de terorism, care rămâne, după gradul de periculozitate, ameninţarea mondială numărul unu. Este evident faptul că atacurile bioteroriste reprezintă o reală provocare a contemporaneității, întrucât modul de manifestare a terorismului s-a diversificat, iar aria de răspândire a terorismului mondial s-a extins. Toate acestea conduc la afirmația că pericolul biologic este o realitate și, în consecință, trebuie amplificate măsurile pentru îmbunătățirea, pregătirea și răspunsul la atacurile biologice care ar putea avea loc. Marea majoritate a statelor lumii, pornind de la marile puteri mondiale, au inițiat munca de perfecționare, dotare, instruire și și-au intensificat efortul financiar pentru obținerea dotărilor necesare în lupta împotriva terorismului CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear). Pericolul global, reprezentat de utilizarea armamentului biologic de către grupările teroriste, este relativ mare, iar potențialul infecțios ridicat al unor agenți biologici poate genera un număr devastator de victime.

Pentru a reuși în protecția medicală împotriva armelor biologice, măsurile de prevenire trebuie să preceadă orice eveniment, iar autoritățile de sănătate publică trebuie să implementeze sisteme de supraveghere permanentă pentru a putea recunoaște un atac biologic. Sistemul trebuie să fie rapid, sensibil, specific și practic. Pentru a recunoaște schimbările neobișnuite în apariția bolii, trebuie să fie pusă în practică supravegherea activității epidemiei și orice variație trebuie să fie urmată prompt de o examinare directă a faptelor ce au generat schimbarea. Este important de menționat că recunoașterea și pregătirea pentru un atac biologic este similară cu cea pentru o epidemie obișnuită, dar supravegherea, răspunsul și celelalte cerințe de resurse, în mod sigur, vor fi de o intensitate deosebită. O infrastructură puternică a sănătății publice, capabilă de investigații epidemiologice și programe de pregătire practică sunt esențiale în prevenire și controlul epidemiilor naturale sau intenționate.

Un exemplu elocvent este politica SUA, care acționează atât în sectorul militar, cât și în cel civil, prin mai multe forme de pregătire a specialiștilor pentru combaterea fenomenului terorist, cum ar fi cursul de ”Management Medical al Victimelor Atacurilor Chimice și Biologice” predat la U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) și U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defence (USAMRICD) care instruiesc aproximativ 560 de medici militari profesioniști în fiecare an, în domeniul apărării biologice și chimice. Importanța acestei educații este maximă și se speră că personalul specializat va acumula cunoștințe pentru apărarea împotriva pericolelor biologice potențiale.[1] CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE. Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, în vigoare din 3 septembrie 1953. În vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998.
[2] Constituția Organizației Mondiale a Sănătății din 01.01.1947.
[3] Mr. (Just.Mil.) Carmen ROTĂRESCUBIOTERORISMUL UN FACTOR DE RISC, O AMENINŢARE REALĂ LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.
[4] Baciu A.M., Bioterorism.Arme biologice și structurile de aplicare a legii, Ed. PRO UNIVERSITARIA, 2012, p. 17.
[5] Necșulescu M., Bioterorismul în Contextul Politico-Militar Național (Lucrare de Disertație) București, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, Departamentul Operații Întrunite, Studii Strategice și de Securitate, Masterat Securitate Națională și Comunicare Publică, 2011. p. 26.
[6] Ordeanu V., Bicheru N.S., Dumitrescu V.G., ș.aProtecția medicală contra armelor biologice-vademecum, București, Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, 2012, p. 8.
[7] Popescu D.M., Ionescu E.I., Bicheru N.S., ș.a., Research of molecular biology for the diagnosis of some viral and bacterial biological agents – biological weapons//Strategic Impact, nr. 2, 2006, p. 81-87. Apud Ionescu E.I., Bicheru N.S., PROVOCĂRILE SECOLULUI AL XXI-LEA ȘI MODALITĂȚI DE CONTRACARARE: ARMELE BIOLOGICE ȘI CERCETĂRILE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ//Impact Strategic, Nr. 1, 2013, p. 106-114.
[8] World Health Organization, WHO High-level meeting on Ebola vaccines access and financing (SUMMARY REPORT), 23 octombrie 2014.
[9] Eckenwiler L.A.Health Care Policy Changes are Needed to Minimize the Risk to Physicians Responding to Public Health Emergencies and Aid in Their Longer-term Responsibility of Protecting and Promoting the Nation’s Health,//Virtual Mentor, vol. 6, Nr. 5, 2004.
[10] The Biological and Toxin Weapons Convention (1972), disponibilă pe aici.


Nicoleta LUPU


Aflaţi mai mult despre , ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.