Flux noutăţi
Comentariile sunt închise pentru Răspunsul inspecției judiciare din subordinea CSM referitor la cauzele legate de persoanele lipsite de capacitatea de exercițiu

Răspunsul inspecției judiciare din subordinea CSM referitor la cauzele legate de persoanele lipsite de capacitatea de exercițiu
17.01.2018 | JURIDICE MOLDOVA

Inspecția judiciară din subordinea CSM a publicat o notă informativă referitor la ultimele informații apărute în presă cu genericul: ”Persoanele cu dizabilități psiho-sociale, jefuite de rude, cu acordul tacit al justiției”. Astfel, potrivit acestor informații, persoanele lipsite de capacitate de exercițiu au rămas fără case și bunuri după ce rudele le-au plasat în internate psihoneurologice și le-au vândut proprietățile.

Legea, ce era în vigoare până în anul trecut, prevedea că o persoană cu dizabilități psiho-sociale putea fi lipsită de capacitatea de exercițiu în baza unei decizii judecătorești, chiar și în absența sa, iar aceștea din urmă erau lipsiți de posibilitatea de a revendica dreptul de a redobândi capacitatea de exercițiu, or legea nu prevedea această procedură. Cererile pe care aceste persoane le înaintau în instanța de judecată erau scoase de pe rol, deoarece semnăturile lor erau considerate nevalide (art. 267 lit. c) CPC). Nici măcar avocații acestor persoane nu puteau cere restabilirea capacității de exercițiu, deoarece instanțele respingeau cererile acestora, din motiv că cererea era semnată de o persoană ce nu avea dreptul să o facă. Potrivit vechii legi, cererea privind restabilirea capacității de exercițiu era admisă doar la inițiativa tutorelui, membrilor de familie, a instituțiilor de psihiatrie, a autorităților tutelare, a procurorului și în baza raportului de expertiză psihiatrică legală.

Din 13 aprilie 2017 a fost modificată legea, astfel încât în privința acelor persoane cu dizabilități, prin hotărâre judecătorească, poate fi instituită măsură de ocrotire judiciară sub forma curatelei, tutelei sau a ocrotirii provizorii. De asemenea acelor persoane cu dizabilități li se comunică hotărârea judecătorească în acest sens, având dreptul de a depune apel contra acestor hotărâri.

Inspecția judiciară din subordinea CSM a propus să se adopte o hotărâre prin care judecătorii să fie instruiți în acest sens în cadrul Institutului Național de Justiție și a remarcat oportunitatea de a formula recomandări cu privire la măsurile de ocrotire judiciară din partea Curții Supreme de Justiție.

Reamintim că reglementarea măsurilor de ocrotire se regăsește la art. 481 – 48100 din Codul Civil și art. 302 – 30817 din Codul de Procedură Civilă.

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul oficial al Consiliului Superior al Magistraturii.


Aflaţi mai mult despre ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.