Data protection

Dragă cititor,

Suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal și vă oferă informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, serverul JURIDICE MOLDOVA se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Colectarea datelor cu caracter personal
Colectăm datele cu caracter personal ale partenerilor și potențialilor parteneri persoane fizice/juridice, ale beneficiarilor contentului și proiectelor noastre, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor partenerilor noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest. Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a partenerilor și beneficilor și de executare a contractelor.

Ce date cu caracter personal colectăm
Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi.
Nu dorim să colectăm IDNP-ul și nici alte date numerice unice atribuite de către stat, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

Cum utilizăm datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei JURIDICE MOLDOVA doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.
Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre subiectele datelor cu caracter personal și noi, precum și posibilele consecințe asupra subiectelor datelor cu caracter personal.
Publicăm date cu caracter personal ale persoanelor care le fac publice în mod manifest, precum și ale unor persoane cu privire la activitatea cărora informăm comunitatea JURIDICE MOLDOVA.
Transmitem invitații la evenimentele științifice organizate de AO „JURIDICE MOLDOVA”.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități. Firește, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către membrii echipei JURIDICE MOLDOVA în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi servicii și facilități, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate.
Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la evenimente cu caracter științific, adresate profesioniștilor.
Colectăm și date personale în scop de recrutare, doar pe bază de consimțământ.
La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor
Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile subiectelor datelor cu caracter personal
Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.
Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la subiectele datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați CNPDCP.

Situații speciale
Utilizatori înregistrați
Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe JURIDICE MOLDOVA și/sau subdomeniile JURIDICE MOLDOVA. Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului. Toate aceste persoane și-au făcut publice în mod manifest datele personale în scopul utilizării contului de acces, întrucât utilizatorii înregistrați pot publica pe JURIDICE Moldova. După încetarea raporturilor dintre noi, ștergem conturile și totodată informațiile cu caracter personal cuprinse în ele.
Foto-video
Imaginile profesioniștilor pe care le afișăm provin de la aceștia sau ilustrează evenimente publice la care au participat.
Pagini Facebook
Chiar dacă nu există o reglementare legală în Republica Moldova, potrivit CJUE (care considerăm noi reprezintă o sursă de inspirație și pentru practica autohtonă), administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate JURIDICE MOLDOVA este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care acceseaza paginile Facebook administrate de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de subiect al datelor cu caracter personal ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Paginile Facebook administrate de JURIDICE MOLDOVA sunt următoarele:
– https://www.facebook.com/

A se vedea și Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

JURIDICE MOLDOVA este un proiect al AO „JURIDICE MOLDOVA” [IDNO: 1018620002352]. Pentru urgențe, vă rugăm să ne contactați: office@juridicemoldova.md

* ultima actualizare a acestei pagini: 1 decembrie 2022