Valeriu DRĂGĂLIN

facebook https://www.facebook.com/valeriu.dragalin
linkedin https://www.linkedin.com/in/valeriu-drăgălin-a40560106/
Actualmente Președinte Consiliul Național al Tineretului din Moldova
Co-fondator, Director Executiv: Centrul de consultanță juridică și organizațională „COGNITO”
Specializare Dreptul Concurenței, Drepturile Tinerilor, Dreptul Corporativ, Dezvoltarea Instituțională
Cercetare Concurența, Buna Guvernare
Limbi vorbite Română, engleză, rusă, ucraineană