Flux noutăţi

Serviciul Fiscal de Stat face apel către autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile
17.09.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Serviciul Fiscal de Stat informează că, deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar.

În vederea calculării şi achitării în termen, autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, în temeiul prevederilor art. 277 al Codului fiscal, sunt obligate să prezinte gratuit acestora informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă (baza impozabilă) a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune în termen de până la data de 25 mai a anului fiscal în curs.

Potrivit multiplelor sesizări parvenite de la subiecți ai impunerii din categoriile menționate privind neprezentarea de către unele autorităţi publice şi instituţii finanţate de la bugetele de toate nivelurile a informaţiei necesare, Serviciul Fiscal de Stat anunță toate autorităţile şi instituţiile ca să asigure respectarea cadrului legal existent.

Neprezentarea informaţiei conduce la imposibilitatea subiecților impunerii de a calcula și achita la bugetele locale de la locul amplasării bunurilor imobiliare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar în termenul-limită stabilit (care, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2020, este data de 25 septembrie inclusiv), cât şi la ratarea neîntemeiată de către autoritățile publice locale a unor surse de venituri la bugetele locale provenite din aceste impozite.


Aflaţi mai mult despre


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.