Jurisprudenţă

Condițiile de detenție – motiv de violare sistematică a art. 3 CEDO
04.10.2020 | Diana Mazniuc

Instituția Ombudsman—ului apreciază eforturile platformei JURIDICE MOLDOVA în distribuirea celor mai importante informații care interesează și amprentează comunitatea noastră, alăturat mixtului: abordările științifice și punerea acestora în practică, tocmai din aceste considerente, desemnează un astfel de instrument-intermediar în punerea în publicitate a unei Broșuri care însumează jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în partea ce ține de constatarea încălcării art. 3 al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale.

Broșură adună cazuri (sinteză) din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care atestă și condamnă tratamentele inumane, degradante sub forma constatării încălcării art. 3 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale în locurile privative de libertate. Lucrarea include cele mai răsunătoare variații de tratament inuman. Alăturat, plângerile deținuților; rapoartele tematice ale Comitetului European pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante; ale instituției Ombudsman-ului, mecanism național de prevenire a torturii; ale organizațiilor care supraveghează modul respectării drepturile omului: reflectă realități pe care autoritățile Republicii Moldova uită să le ia sub prioritatea obiectivelor plasate în agendele politice de activitate.

Gravitatea fenomenului, delăsarea în măsura în care practica se pecetluiește drept normalitate, au sporit altruismul redactării unei Broșuri care ar sensibiliza societatea în înțelegerea faptului – o societate sănătoasă se identifică în capacitatea acesteia de a fi empatică și înțelegătoare cu cei care sunt în încercarea de a-și depăși trecutul, de a se integra în comunitate, cu deplina încredere că vor primi și împărți valori recunoscute, protejate și consfințite sub raportarea la cultivarea socială, culturală, politică, tehnică și nu numai.

Autorii nu poartă răspundere pentru imaginea exhaustivă a stării lucrurilor – materialul reprezintă un suport pentru profesioniști și reclamanții în cazurile pendinte pentru recursul național compensatoriu, acesta poate fi accesat aici.


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.