Flux noutăţi

Modificarea propusă spre examinare a articolului 84 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012 declarat neconsituțional
16.12.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr.21 din 04.08.2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 84 din Legea insolvabilității nr.149/2012 (obligarea de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință în procesele de insolvabilitate) au fost declarate neconstituționale dispozițiile articolului 84, referitoare la omisiunea
de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obligația de a nu părăsi teritoriul tarii sau localitatea de reşedinţă.

Astfel, Curtea a coincis că, deși ingerința în dreptul la libera circulație este prevăzută de lege, totuși nu este respectată condiția previzibilității, în măsura în care legislatorul a stabilit că „interdicţia de nepărăsire a teritoriului țării sau, după caz, a localității de reședință este valabilă pentru „întregul proces de insolvabilitate dacă instanţa de
insolvabilitate nu stabileşte altfel” (art.84 alin.(3) al Legii insolvabilității nr.149/2012.)

Curtea constată că, norma citată supra nu stabilește limite temporale pentru care este valabilă interdicția de a nu părăsi țara sau localitatea de reședință, iar procesele de insolvabilitate, în funcție de tipul de procedură aplicat (restructurare, faliment etc.), de numărul de creditori, de valoarea masei debitoare etc., ar putea avea o complexitate
mai mare sau mai mică și, respectiv, o durată diferită.

Adițional, Curtea a reţinut că, lipsa reglementării privind durata maximă a obligației de nepărăsire a teritoriului ţării și, respectiv, a localității de reședință constituie o omisiune legislativă contrară Constituției. Drept consecință, dispozițiile articolului 84 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 referitoare la omisiunea de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obligația de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință, au fost declarate neconstituționale.

La fel, legiuitorul constituant a dispus aplicarea provizorie, până la remedierea deficienței de reglementare constatate şi înlăturarea viciului de neconstituționalitate, de către instanțele de insolvabilitate la adoptarea măsurilor de nepărăsire a teritoriului țării sau a localității de reședință, a termenelor stabilite de articolul 64 din Codul de
executare nr.443/2004.

În acest context, în temeiul art. 281 al Legii nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituțională „Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărîrii Curţii Constituţionale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor părţi ale acestuia declarate neconstituţionale”.  Astfel fiind aprobat, se prezintă spre examinare Parlamentului următorele modificări ale art. 84 Legea insolvabilități 149/2012:

  • Aliniatul (2/1) „Interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință nu poate depăşi 6 luni. Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.”
  • Alineatul (3)  „Interdicţiile specificate la alin.(2), cu excepția interdicției de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință, sînt valabile pe întregul proces de insolvabilitate dacă instanţa de insolvabilitate nu stabileşte altfel.”

NOTĂ: Modificarea articolului 84 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012, se prezintă spre examinare și adoptare Parlamentului Republicii Moldova, iar acesta actualmente la data de 16.12.20 nu este aprobat.


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.