Jurisprudenţă

Zlatin v. Republica Moldova (CEDO) – Bivol Soțchi & Partners au asistat reclamantul
27.01.2021 | JURIDICE MOLDOVA

La 21 ianuarie 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului („Curtea”) a pronunțat Decizia în cauza Zlatin v. Republica Moldova (cererea nr.18072/07).

În anul 2004 Dl Zlatin a procurat de la Consiliul Municipal Chișinău („CMC”) două terenuri în Municipiul Chișinău.

În anul 2006 o persoană terță – S.A. B.P.S.P. a contestat deciziile CMC și a pretins că tranzacțiile respective o vizează. La 27 iunie 2006 Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea ca fiind tardivă. La 29 noiembrie 2006 Curtea Supremă de Justiție (”CSJ”) admite cererea de chemare în judecată și anulează deciziile CMC și dreptul de proprietate a reclamantului asupra terenurilor.

Reclamantul s-a adresat Curții și a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de art. 6 § 1 şi art. 1 Protocolul 1 ale Convenției Europene pentru Drepturilor Omului („Convenție”). Acesta a motivat că prin admiterea unei acțiuni tardive (2 ani după adoptarea unor acte administrative care au determinat un șir de relații juridice) instanțele naționale au încălcat principiul securității raporturilor juridice. Mai mult ca atât, CSJ nu a identificat și motivat nici un temei pentru repunerea în termen a cererii părții adverse. Aceste fapte au dus la încălcarea dreptului reclamantului la protecția proprietății sale.

Inna Soțchi, Managing Partner Bivol Soțchi & Partners

După comunicarea dosarului, la 5 noiembrie 2019, Agentul Guvernamental, a depus cerere de revizuire împotriva deciziei CSJ din 29 noiembrie 2006. Prin încheierea din 18 decembrie 2019 a CSJ a admis cererea de revizuire. CSJ recunoaște că prin admiterea unei acțiuni tardive fără motivarea repunerii în termen a acțiunii aceasta a încălcat dreptul reclamantului garantat de art. 6 § 1 și art. 1 Protocolul 1 la Convenție.

La 4 martie 2020 CSJ re-examinează și respinge recursul declarat de către S.A. B.P.S.P. și menține Decizia Curții de Apel Chișinău din 27 iunie 2006 prin  care acțiunea a fost declarată tardivă.

După pronunțarea deciziei sus-menționate, reclamantul și-a înregistrat dreptul de proprietate asupra terenurilor și a semnat cu Agentul Guvernamental un acord privind reglementarea amiabilă a cauzei. Acesta a fost confirmat de către Curte.

Reclamantul a fost reprezentat în fața Curții de către Inna Soțchi, managing partener în cadrul Bivol Soțchi & Partners.

Textul deciziei integrale poate fi găsită pe site-ul Curții accesând link-ul următor: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207714


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.