Drept penal şi contravenţional

Update: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie”
24.03.2021 | JURIDICE MOLDOVA

Plenul conferinței se va desfășura la data de 25 și 26 martie 2021, începând cu ora 09:30, în format online.

Informația cu privire la paneliști/speakeri și tematica abordată la eveniment o puteți regăsi în Programul conferinței.

Începând cu ora 09:30 puteți urmări evenimentul pe paginile de facebook:
https://www.facebook.com/drept.penal.usm – Departamentul Drept Penal
https://www.facebook.com/Facultatea.de.Drept.USM  – Facultatea de Drept

Inclusiv pe canalul de youtube!

Site-ul conferinței: http://drept.usm.md/conferinta/

Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova organizează în data de 25-26 martie 2021, în format on-line, Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională  ,,Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie”.

Programul conferinței: [link]

Lucrările pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză sau rusă.

Publicarea lucrărilor va fi condiţionată de respectarea termenului limită de depunere a acestora și de respectarea cerinţelor specificate.

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei vor fi publicate într-o culegere separată.

Termenul limită pentru prezentarea articolului – 30 aprilie 2021

Precizare importantă pentru doctoranzi: prezenta conferință este inclusă în Registrul manifestărilor științifice planificate pentru anul 2021, aprobat de ANACEC (Anexa 1 la Decizia CC ANACEC nr. 1 din 29 ianuarie 2021).

A se vedea și următoarele anexe:
1. Cerințe de redactare a lucrărilor [link];
2. Технико-Редакционные Требования [link];
3. Requirments for Conference Papers [link].


On March 25-26, 2021, Criminal Law Department of the Law Faculty, Moldova State University, is organizing an online international scientific conference on “Crime – Criminal Liability – Punishment. Criminal Law and Criminology“.

Eligibility: master students, PhD students, professors from national and foreign educational institutions and practicians.

Paper submission: papers prepared according to the requirements listed in Annex 1, should besubmitted electronically at conferinta.penal@gmail.com.

Topic registration deadline:  March 20, 2021.

Registration form: https://forms.gle/8oM8AvPGFeXMtqQ48

Papers should be submitted in Romanian, Russian or English. Each participate should be author or coauthor for up to two papers.

 All papers submitted on time will be published in a separate compendium.

You also can reach out to us for additional information at conferinta.penal@gmail.com

Paper submission deadline – 30.04.2021

Additional details for Moldovan PhD students: this conference is included in the 2021 Registry of scientific events, approved by ANACEC (Annex 1 to the CC ANACEC Decision no. 1 effective as of January 29, 2021).


Департамент Уголовного права Юридического факультета Молдавского государственного университета: 25-26 марта 2021 в онлайн формате состоится Национальная научная конференция с международным участием «Преступление – Уголовная ответственность – Наказание. Право и Криминология».

Участники: мастеранты, докторанты, преподаватели учебных учреждений Республики Молдова и зарубежья, а также практические работники.

Работы, составленные согласно требованиям (См.Приложение 1), принимаются в электронном варианте по электронному адресу conferinta.penal@gmail.com

Крайний срок регистрации и представления темы – 20 марта 2021

Заявка: https://forms.gle/8oM8AvPGFeXMtqQ48

Информация для справок по адресу: conferinta.penal@gmail.com

Каждый участник может быть автором (соавтором) не более двух работ.

Научные доклады принимаются на румынском, английском и русском языках.

Публикация доклада осуществляется в зависимости от соблюдения допустимого срока представления научной работы и соблюдения требований.

Научные доклады, представленные в рамках конференции, будут опубликованы в отдельном сборнике.

Крайний срок для представления статьи – 30 апреля 2021

Уведомление для докторантов: указанная конференция включена в Реестр научных событий, запланированных на 2021 год, и утверждена Национальным Агентством Аккредитации Образования и Исследования (Приложение 1 к Решению КИ  НААОИ № 1 от 29 января 2021 года).


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.