Drept penal şi contravenţional

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”
29.03.2021 | JURIDICE MOLDOVA

Video Conferință ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”

Partea I

Partea II

Partea III

Partea IV

La 25-26 martie 2021 s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”. Această manifestare ştiinţifică de anvergură a fost organizată de către Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova în parteneriat cu Centrul de Cercetări în Științe penale al USM, Inspectoratul Național de Probațiune și Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius” din Constanța (România). Evenimentul s-a înscris în ciclul conferințelor științifice de drept penal preconizate a fi organizate anual de către Departamentul Drept penal al  Facultății de Drept – actuala fiind la prima ediție. Scopul acestei reuniuni științifice de o importanță necontestată l-a constituit discutarea problemelor şi a provocărilor ce stau în fața teoriei și practicii penale, precum și cunoaşterea şi examinarea aprofundată a acestor probleme și provocări, pe baza investigațiilor întreprinse de participanții la conferință.

În debutul conferinței, au prezentat mesaje de salut: dl Serghei Brînza, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; dl Ianuș Erhan, Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; dna Silvia Stici, Șeful Cabinetului ministrului, Ministerul Justiției al Republicii Moldova; dl Andrei Iavorschi, Directorul Inspectoratului Național de Probațiune al Republicii Moldova; dl Adrian Stoica, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative Universitatea „Ovidius” din Constanța, România; dl Valeriu Bujor, Rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată; dna Dorina Gurev, Șeful interimar al Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a USM.

Astfel, dl Serghei Brînza a menționat: „Forul științific reprezintă deopotrivă un spațiu favorabil pentru transferul reciproc de bune practici, stabilirea relațiilor de colaborare între participanți și stimularea integrării rezultatelor științifice în cercetările ulterioare, în procesul educațional și în activitatea practică. Relațiile sociale evoluează în mod firesc, iar această evoluție, nu poate să nu aibă un impact asupra legislației penale, care izolată ar rămâne prinsă într-o capcană de anacronism. Dincolo de frecventele remanieri legislative operate în legislația penală, în planul racordării ei la noile realități și, implicit, perfecționării acesteia, rămâne actuală întrebarea: de ce ne este justificat în continuare (fără a suna provocator) să vorbim despre „non-evoluția” dreptului penal? Or, care sunt obstacolele pe care le întâmpină dreptul penal în evoluția sa? Nu întâmplător organizatorii evenimentului au inclus în tematica conferinței cele trei instituții fundamentale ale dreptului penal: Infracțiunea – Răspunderea penală – Sancțiunea penală. Între cele trei instituţii există o strânsă interdependenţă: infracţiunea ca faptă periculoasă interzisă prin norma penală atrage, de regulă, prin săvârşirea ei, răspunderea penală, iar sancțiunea penală este consecinţa stabilirii răspunderii penale a făptuitorului. Prin urmare, calitatea legii penale raportată la oricare dintre aceste instituții, determină eficiența/ineficiența întregului sistem. În lumina celor expuse, îmi exprim convingerea că abordarea subiectelor conferinței din variile perspective  ale specialiștilor din țară și de peste hotare va contribui la crearea unui cadru dinamic, complex și creativ de desfășurare a evenimentului, dar, mai ales, favorabil pentru atingerea scopului acestei reuniuni”. Decanul Facultății de Drept a mai evidențiat că: „Ediția 2021 a Conferinței „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie” se include și în seria de evenimente ale Facultății de Drept organizate cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova. Așa cum și Universitatea Ovidius din Constanța se află la „ceas aniversar” – împlinind recent 31 de ani de la înființare și 60 de ani de învățământ superior constănțean, consider că urarea cea mai potrivită pe care o putem face față de ambele instituții este: Vivat, Crescat, Floreat!

În mesajul său de salut, dl Andrei Iavorschi a precizat: „Țin să-l felicit pe dl Serghei Brînza pentru organizarea din nou a unui eveniment de importanță majoră pentru legislația națională, cât și pentru preluarea bunelor practici. Suntem onorați să fim în calitate de coorganizatori a acestei conferințe atât de importante și de o valoare ridicată nu doar pentru actul de justiție, dar și pentru arta justiției și anume –  arta de creație în actul de justiție. Este evident că fuziunea dintre teorie și practică este un element al succesului actului de justiție […].  Teoreticienii continuu au furnizat date, informații, cercetării științifice de o valoare importantă pentru Inspectoratul Național de Probațiune, la general spus – pentru practicieni, care nu au fost luate doar ca și o cercetare simplă și banală (cum se mai proceda în anii precedenți), ci au fost considerate un element cheie care a stat la baza amendamentelor, racordării legislației naționale și elaborării cadrului normativ”.

La rândul său, dl Adrian Stoica a consemnat: „Întotdeauna, o conferință științifică reprezintă un bun prilej de expunere și dezbatere pe marginea unor teme de interes teoretic și practic în domeniul ales de către organizatori, dar în același timp și bucuria revederii colegiale, mai ales în actualul context pandemic. Cu titlu preliminar, doresc să felicit inițiativa colegilor din cadrul Departamentului de Drept penal al Facultății de Drept a USM pentru ideea organizării conferinței științifice „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa” și, de asemenea, să le mulțumesc în numele cadrelor didactice ale Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității Ovidius din Constanța, pentru oportunitatea acordată instituției noastre de a fi partenerii acestui eveniment. După cum se poate remarca, tema este deosebit de interesantă și numărul colegilor constănțeni înscriși cu diferite comunicări științifice este pe măsura acestui interes”.

Dl Valeriu Bujor a remarcat: „Anume întrunirile cu caracter științific, sub formă de mese rotunde, conferințe, simpozioane, congrese etc. sunt acele platforme care permit cercetătorilor, cadrelor didactice și lucrătorilor practici să-și prezinte colegilor și publicului larg rodul muncii lor, să-și promoveze ideile și să se îmbogățească cu noi cunoștințe. Și, cel mai important – să-și facă prieteni, să-și găsească aliați și susținători. Cu cât mai des noi, oamenii de știință, profesorii, doctoranzii, masteranzii și studenții vom comunica, în cadrul conferințelor și altor foruri științifice, cu atât mai mari devin șansele de a fi auziți, înțeleși și acceptați. În acest context, inițiativa organizatorilor conferinței de astăzi este lăudabilă și oportună. Rând pe rând, departamentele și catedrele înrudite din alte instituții ar trebui să preia ștafeta pentru ca aceste conferințe să devină adevărate evenimente în viața științifică interuniversitară”.

În discursul său, dna Dorina Gurev a menționat: „Numărul impunător de participanți înregistrați mi-a accentuat convingerea că pentru aceste dimensiuni de cercetare există o multitudine de subiecte ce ridică mai multe semne de întrebare. De altfel, domeniul dreptului penal reprezintă pentru mine sfera de activitate prioritară de specializare în calitate de reprezentant al mediului academic, dar și în calitate de avocat, fapt care mă provoacă, cu perseverență să fortific eforturile tuturor cercetătorilor întru consolidarea științei dreptului penal și criminologic. Este salutabilă participarea invitaților din alte state (România, Ucraina și Federația Rusă) care au oferit un răspuns prompt şi pozitiv la invitația de a lua parte la conferință. Consider că schimbul reciproc de experiență de succes în domeniul dreptului penal va încununa evenimentul cu soluții frumoase și benefice. Mai mult, Conferința științifică națională cu participare internațională „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie” a coincis cu aniversarea a 75 de ani ai Universității de Stat din Moldova, ceea ce îi oferă o dublă semnificație, nu doar cea de înaltă ținută științifică. Cu certitudine, prezentările participanților la acest eveniment vor contribui remarcabil la direcționarea politicii penale actuale, oferind recunoaşterea rezultatelor științifice. Am convingerea că acest fapt va contribui la dorința Dumneavoastră de a participa și la viitoarele ediții ale conferinței; or, Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM are drept obiectiv organizarea anuală a acesteia”.

Pe parcursul celor două zile de conferință, comunicările au fost prezentate în cadrul panelelor moderate de către dna Mariana Grama, doctor în drept, conferențiar universitar;  dl Stanislav Copețchi, doctor în drept, conferențiar universitar;  dra Mihaela Vidaicu, doctor în drept, conferențiar universitar – membri ai Departamentului Drept penal al Facultății de Drept a USM și de către dna Mariana Mitra-Niță, doctor în drept, conferențiar universitar –  Universitatea „Ovidius” din Constanța, România.

La conferință s-au înregistrat 82 de participanți din Republica Moldova, România, Ucraina și Federația Rusă – reprezentanți ai mediului academic, practicieni din domeniu, doctoranzi, studenți. Salutăm prezența la conferință a reprezentanților: Universității „Ovidius” din Constanța, România; Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; Universității din Craiova, România; Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România; Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, Ucraina; Universității Naționale din Zaporojie, Ucraina; Universității Federale din Kazan, Federația Rusă; Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologie, Chișinău, Republica Moldova; Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, Republica Moldova; Institutului Național al Justiției, Chișinău, Republica Moldova; Universității de Studii Europene din Moldova, Chișinău, Republica Moldova; Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova; Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova; Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova.

Au fost prezentate comunicări de o ținută științifică înaltă, axate pe subiecte de maximă importanță din domeniul dreptului penal, al dreptului execuțional penal, al criminologiei, al victimologiei, al dreptului procesual penal etc.

Participanții au reiterat, din diferite perspective, utilitatea organizării unor asemenea platforme de discuții și dezbateri. La rândul lor, organizatorii forului științific au anunţat că își doresc să pună bazele unei tradiții frumoase: organizarea anuală a conferinței cu acest generic, actuala fiind la prima ediție, în consonanță cu metamorfozele legislative recente, problemele practice și cu perspectivele în materie. De asemenea, se preconizează ca formatul conferinței să fie ridicat la cel de conferință internațională.

Vă mulțumim pentru interesul acordat evenimentului nostru și promitem să facem tot posibilul pentru a ne ridica la nivelul așteptărilor dumneavoastră în următoarele ediții ale Conferinţei ştiinţifice cu genericul „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”!


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.