Dreptul afacerilor

Suma maximă ce poate fi impusă unui consumator în baza contractului de credit nebancar conform ultimelor modificări
07.04.2021 | Anton Scrieru

Anton Secrieru

Anton Secrieru

Reieșind din condițiile socio-economice naționale și mai ales în condițiile pauperizării masive a populației, țara a devenit o piață de consum activ a microîmprumuturilor private la costuri de penalități și dobânzi de întârziere exagerate. Ca rezultat, devin frecvente cazurile de supraîndatorare a persoanelor în microîmprumuturi în termeni restrînși, pornind de la împrumuturi de sume mici, fapt ce determină destrămarea familiilor, consum abuziv de alcool, agravarea stării de sănătate, migrație, inițierea comiterii infracțiunilor cu scop de cupiditate și chiar cazuri de deces. 

În acest sens, grație ultimelor modificări introduse prin Legea Nr. 23 din 27-02-2020 [1], s-au impus anumite interdicții organizațiilor de creditare nebancară în partea ce ține de cuantumul maxim al sumelor aferente creditului care pot fi aplicate consumatorului.

Mai întâi de toate, prin contract de credit pentru consumatori se înțelege contract prin care un creditor acordă sau se angajează să acorde unui consumator un credit sub forma de amînare la plată, împrumut sau alte facilităţi similare, cu excepţia contractului pentru prestarea de servicii în mod continuu sau pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci cînd consumatorul plăteşte pentru acestea în rate, pe toată durata furnizării lor; [2]

Astfel, conform art. 9 alin. (1) lit e) din Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară, „se interzice organizațiilor de creditare nebancară aplicarea oricăror plăți (inclusiv dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăți) aferente unui contract de acordare a creditului nebancar sau de leasing financiar pentru clientul persoană fizică pe un termen mai mic de 2 ani și/sau în care suma inițială debursată este de până la 50 de mii de lei (pentru linia de credit, valoarea de referință se va considera suma maximă stabilită în contractul de credit), a căror valoare totală să depășească valoarea debursată conform contractului respectiv sau valoarea de intrare a bunului în contractul de leasing financiar;”

Aplicabilitatea normei respective este condiționată de faptul că împrumutatul să fie persoană fizică cumulativ cu întrunirea a unei din următoarele condiții:

  1. Termenul de acordare a creditului nebancar: mai mic de 2 ani; și/sau,
  2. Suma inițială debursată este de până la 50 de mii de lei.

Spre exemplu, dacă suma împrumutului este de 20 mii lei, atunci, plățile aferente contractului de împrumut, și aici ne referim la dobânda contractuală, comisioane, penalități, dobânzi de întârziere etc) nu pot să depășească cuantumul corpului împrumutului, și în final, suma care poate fi solicitată de către organizația de creditare nebancară în temeiul contractului este de maxim 40 mii lei, ce include atât datoria la împrumut cât și eventualele penalități/dobânzi de întârziere.

Este de menționat că, în cazul încălcării interdicției date, organizația de creditare nebancară va fi sancționată prin imposibilitatea solicitării plăților aferente împrumutului, și va fi limitată doar la suma inițială, adică va putea solicita de la împrumutatul persoană fizică doar suma de 20 mii lei

Interdicția prevăzută de lit e) alin 1 art. 9 din legea OCN, a fost introdusă prin Legea Nr. 23 din 27-02-2020 pentru modificarea unor acte legislative. Analizând dispozițiile finale și tranzitorii ale respectivei legi și anume pct. XV observăm că:

”… Prevederile art. X și cele ale art. XIV pct. 4 referitoare la completarea cu lit. e) și f) a art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară se vor aplica situațiilor juridice în curs de realizare la expirarea termenului de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu sau fără modificarea contractelor corespunzătoare, în ceea ce privește creanțele ce urmează a fi încasate…”

Prin urmare, pentru contractele încheiate anterior modificărilor dar care sunt în curs de realizare (cu excepția situațiilor juridice aflate pe rol în instanța de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi) noi reglementări se aplică, ceea ce înseamnă că organizațiile de creditare nebancară urmează a respecta interdicțiile aplicate pentru creanțele ce urmează a fi încasare și care se încadrează în condițiile expuse.

Referințe:

  1. Legea nr. 23 din 27-02-2020 pentru modificarea unor acte legislative. Publicat : 20-03-2020 în Monitorul Oficial Nr. 87-93 art. 112;
  2. Legea Nr. 202 din 12-07-2013 privind contractele de credit pentru consumatori Publicat : 06-09-2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197 art. 619;
  3. Legea Nr. 1 din 16-03-2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară Publicat : 30-03-2018 în Monitorul Oficial Nr. 108-112 art. 200.

Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.