Dreptul afacerilor

Suspendarea activității unei întreprinderi
12.05.2021 | Vitalie Enachi, Augustina Prisacari

Vitalie Enachi

Vitalie Enachi

Augustina Prisacari

Augustina Prisacari

Atunci când din varii motive ai o întrerupere de durată a activității firmei, nu este necesar să o închizi. Poți alege o soluție alternativă – suspendarea activității îți va permite reluarea tuturor proceselor cu ușurință, și atunci când vei dori.

În ce condiții și ce trebuie să faci?

Pentru a demara procedura de suspendare a activității întreprinderii tale, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori, adunarea generală a asociaților, sau după caz asociatul unic, poate lua decizia de suspendare a activității pe o perioadă care să nu depășească 3 ani.

Îți propunem mai jos pașii practici pe care trebuie să-i urmezi atunci când decizi inițierea suspendării:

  1. Administratorul întreprinderii, cu o lună înainte de publicarea avizului despre deciziei asociatului unic/procesul-verbal al adunării generale, privind suspendarea activităţii întreprinderii (vedeți pentru detalii pasul 3 de mai jos), trebuie să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii.
  2. Convocarea adunării generale a acționarilor și deciziei asociatului unic/procesul-verbal al adunării generale despre suspendarea activităţii întreprinderii cu indicarea perioadei de suspendare.
  3. Publicarea, imediat după aprobarea deciziei despre suspendarea activităţii întreprinderii, a unui anunț în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  4. Depunerea cererii de înregistrare a suspendării (conform modelului aprobat) la Agenția Servicii Publice (ASP), la care se anexează decizia asociatului unic/procesul-verbal al adunării generale și declaraţia pe propria răspundere că întreprinderea nu are creditori. Menționăm aici că în cazul în care, după declararea suspendării temporare a activităţii întreprinderii, se constată vreun creditor, Agenţia Servicii Publice va anula suspendarea.

ASP poate înregistra suspendarea activității în regim de urgență, la 4 ore, sau în regim ordinar, la 24 de ore lucrătoare. În funcție de regimul pentru care se optează, prețul pentru serviciile ASP poate varia de la 1600 de lei până la cca. 6500 de lei.

În procesul înregistrării suspendării de către ASP, autoritatea verifică dacă întreprinderea nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informaţional automatizat “Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării, adică a întreprinderii. La fel, este de notat că în cazul în care întreprinderea deține ștampilă, conform practicii deja stabilite aceasta poate fi predată spre păstrare ASP-ului.

Care sunt efectele suspendării activității?

În legătură cu orice întreprindere a cărei activitate a fost suspendată, odată cu înscrierea în Registrul de stat al Persoanelor Juridice a menţiunii privind suspendarea/reluarea activităţii de întreprinzător, pe documentele de constituire ale întreprinderii se aplică menţiunea “Activitatea este suspendată de la _______ pînă la ________” / “Activitatea este reluată de la _______ .”

În conformitate cu art. 30 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare.

Suspendarea activității întreprinderii nu este ireversibilă. Fondatorul sau după caz, adunarea generală a acționarilor, poate oricând anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd ASP-ului să introducă în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii. Menționăm că reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează în Registru de Stat al Persoanelor Juridice dacă înreprinderea a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.

Riscuri

  1. Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în vigoare, răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.
  2. ASP este în drept să iniţieze din oficiu procedura de radiere a întreprinderii care şi-a suspendat activitatea și, la expirarea termenului de suspendare, nu a depus cererea de reluare a activităţii. Cu alte cuvinte, ASP poate adopta din oficiu decizia de radiere a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice şi îl poate radiază în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activităţii.


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.