Law Street

Mihailov c. Republicii Moldova (CEDO) – Bivol Soțchi & Partners au asistat reclamantul
06.07.2021 | JURIDICE MOLDOVA

La 29 iunie 2021 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a emis hotărârea sa pe cauza  MIHAILOV c. REPUBLICII MOLDOVA (Cererea nr. 53209/12).

La originea cauzei a stat un litigiu între reclamant și Oficiul Botanica al Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare (Oficiul Botanica). Litigiul a fost câștigat de reclamant prin hotărârea definitivă a Judecătoriei Sectorului Botanica din 21 aprilie 2008. Astfel, Oficiul Botanica a fost obligat să-i plătească reclamantului suma de 86,317.04 lei moldovenești (MDL), echivalentul a 5,235 euro la acel moment.

La 12 iunie 2008 și 10 iulie 2008, reclamantul a solicitat la Oficiul Botanica executarea hotărârii de mai sus. Cu toate acestea, Oficiul Botanica a refuzat să se conformeze hotărârii și i-a returnat reclamantului titlul executoriu din motive formale. Reclamantul a contestat refuzul, iar acțiunea sa a fost re-confirmată printr-o altă hotărâre judiciară. La 25 noiembrie 2008, reclamantul a solicitat din nou Oficiului Botanica executarea hotărârii din 21 aprilie 2008. Oficiul Botanica i-a înapoiat din nou scrisoarea, motivând că nu ar fi avut competența teritorială să se ocupe de aceasta.

La 25 octombrie 2011, reclamantul a inițiat proceduri împotriva Ministerului Justiției în conformitate cu prevederile mecanismului instituit prin Legea nr. 87/2011. El a solicitat încasare a 131.548 MDL cu titlu de prejudiciu material și 30.000 MDL cu titlu de prejudiciu moral. La 13 iunie 2012, Curtea de Apel Chișinău a admis parțial acțiunea reclamantului. Instanța a constatat că hotărârea din 21 aprilie 2008 nu a fost pusă în executare pentru o perioadă de peste patru ani și, prin urmare, a constatat o încălcare a dreptului reclamantului la executarea hotărârii într-un termen rezonabil. Totuși, instanța a acordat reclamantului doar 6.000 MDL (echivalentul a 399 euro) cu titlu de prejudiciu moral, dar a respins integral pretenția de compensare a prejudiciului material. Instanța a considerat că nu există o legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și prejudiciul material solicitat de reclamant.

Reclamantul s-a plâns Curții pe omisiunea autorităților naționale de a executa hotărârea din 21 aprilie 2008 într-un termen rezonabil și încălcarea dreptului la proprietate invocând în acest sens articolul 6 § 1 și articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Examinând plângerea reclamantului Curtea a constatat că instanțele naționale au recunoscut încălcarea dreptului reclamantului de a pune în executare hotărârea din 21 aprilie 2008 într-un termen rezonabil din cauza inacțiunii autorităților. În pofida acestei concluzii, instanțele naționale nu au acordat reclamantului nici o despăgubire pentru prejudiciul material suferit.

În ciuda constatării culpei autorităților pentru neexecutarea hotărârii definitive favorabile reclamantului, Curtea de Apel i-a acordat acestuia doar despăgubiri pentru prejudiciul moral și a respins integral cererea sa referitoare la prejudiciul material suferit. Hotărârea din 21 aprilie 2008 nu a mai fost executată și reclamantul nu a recuperat niciodată banii care i-au fost acordați prin această hotărâre.

Curtea a constatat în unanimitate că omisiunea autorităților statului de a lua măsurile adecvate pentru executarea hotărârii în favoarea reclamantului constituie o încălcare a articolului 6 § 1 și a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Curtea a obligat Guvernul Republicii Moldova la plata către reclamant a unei despăgubiri totale în sumă de 11 000 EUR

Textul integral al Hotărârii este publicat pe site-ul oficial al Curții și poate fi accesat pe link-ul: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210678

Reclamantul a fost reprezentant în fața Curții Europene de către avocatul Andrei Bivol, founding partner, în cadrul „BIVOL SOȚCHI & PARTNERS”.


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.