Internaţional

Cazul raperului rus Alisher Tagirovich Morgenstern. Analiza hotărârii judecătorești pe dosarul nr. 05-1117/2021
30.09.2021 | Vlad Tachi

 Vlad Tachi

Vlad Tachi

Pentru început aș dori să fac referință la piesele lansate de rapperul rus Alisher Tagirovich Morgenstern (în continuare – Morgenstern) și Vladislav Shiryaev, cunoscut sub porecla Yung Trappa (în continuare – Yung Trappa). Aceștia au lansat împreună două piese pe platforma YouTube[1] cu denumirea „Розовое вино 2[2]” (în continuare – Piesa nr. 1) și „Family[3]” (în continuare – Piesa nr. 2).

În ambele piese sunt pronunțate sintagmele cum ar fi: „курю допинг”[4], „я люблю курить допинг”[5], „я курю допинг”[6], „наркотики”[7], „допинг план – крутая тема”[8], mai mult ca atât la unele fraze ale piesei nr. 1, pe fundal se aude un sunet asemănător inhalării, aceasta fiind o metodă de consumare a substanțelor narcotice. Însă toate aceste sintagme sunt rostite de cântărețul Yung Trappa, nu și de Morgenstern, aceasta fiind doar o remarcă neesențială, deoarece piesa a fost publicată de către ultimul pe canalul său de YouTube, astfel propaganda substanțelor interzise fiind folosită de către deținătoul canalului nu și de cel care rostește anumite texte.

I. Introducere în ideea Anti-doping

Dopajul (doping) sportiv reprezintă folosirea unor substanțe interzise pentru creșterea capacității de efort. Având un efect nociv, doparea este interzisă prin statute și regulamente. Acestea pot include de exemplu: amfetamină, efedrină, mezocarb ș.m.d. care chiar și prin Hotărârea Guvernului Federației Ruse nr. 681 din 30 iunie 1998, pentru aprobarea listei de stupefiante, substanțe psihotrope și precursorii acestora supuși controlului în Federația Rusă[9] (în continuare – HG nr. 681), sunt prevăzute fiind substanțe interzise pe teritoriul Federației Ruse.

World Anti-Doping Agency[10] (în continuare – WADA) este o fondație internațională independentă care promovează, coordonează și supraveghează combaterea dopajului în cadrul sportului de performanță.

În Federația Rusă a fost înființată RUSADA la inițiativa Agenției Federale pentru Cultură Fizică și Sport în conformitate cu Codul Mondial Antidoping[11] și Convenția Internațională împotriva Dopingului în Sport, adoptată de Conferința Generală a Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 19 octombrie 2005[12] și ratificată de Federația Rusă la 26 decembrie 2006[13].

II. Analiza reglementărilor rusești cu referire la caz

Este necesar de a aduce la cunoștință că Departamentul de control al drogurilor din Ministerul Afacerilor Interne  din Moscova[14] (în continuare – DCD) a inițiat un dosar administrativ împotriva lui Morgenstern în conformitate cu partea 6.1 a art. 6.13. din Codul contravențional administrativ al Federației Ruse[15] (în continuare – CCA), adică propaganda sau publicitatea ilegală de droguri.

Art. 6.13 din CCA sună în felul următor “Propaganda sau publicitatea ilegală a stupefiantelor, a substanțelor psihotrope sau a precursorilor acestora, a plantelor care conțin stupefiante sau a substanțelor psihotrope sau a precursorilor acestora și a părților lor care conținstupefiante sau substanțe psihotrope sau a precursorilor acestora, precum și a substanțelor psihoactive noi potențial periculoase”. Iar ca sancțiune, așa cum a calificat instanța de judecată, adică pentru persoanele angajate în activități antreprenoriale fără a forma o persoană juridică, amendă administrativă în valoare de la cincizeci de mii până la o sută de mii de ruble rusești sau cu suspendarea administrativă a activităților de până la nouăzeci de zile.

III. Analiza hotărârii judecătorești pe dosarul nr. 05-1117/2021

Din lipsa posibilității luării la cunoștință de materialele cauzei, limitândumă doar la motivarea și circumstanțele descrise în hotărârea judecătorească, aș dori să menționez că în cadrul ședinței, au fost aduse ca probe următoarele materiale: Proces-verbal privind contravenția administrativă din 20 mai 2021, raportul ale agentului de caz din cadrul DCD, fotografii la canalul de YouTube, act de inspecție din 31 martie 2021, ordonanță privind numirea unui examen ligvistic din 9 aprilie 2021, ordonanța privind numirea unui examen de expertiză pentru siguranța dependenței de droguri din 9 aprilie 2021, fotografiile de pe canalul de Instagram al interpretului Morgenstern, materialele video și audio înregistrate pe CD-uri ș.a.m.d.

Aș dori să atrag atenția la două materiale la cauză:

1) avizul de expertiză al Centrului practico-științific de narcologie, iar conform acestui aviz membrii centrului, din materialele prezentate de către DCD, au concluzionat că în piesele de caz există afirmații care se referă direct la acțiuni legate de propaganda utilizării stupefiantelor, a substanțelor psihotrope sau a precursorilor acestora, sau plantele, care conțin substanțe psihotrope și analogii acestora.

2) la o astfel de concluzie au ajuns și membrii participanți în cadrul expertizei al Centrului criminalistic al Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.

Conform hotărârii instanței de judecată din 03 iunie 2021[16], Morgenstern a fost calificat fiind antreprenor individual, astfel fiind sancționat cu o sută de mii de ruble rusești pentru încălcarea prevăzută de art. 6.13 p. 1.1 din CCA.

IV. Concluzii personale și critică asupra organelor judecătorești din Moscova

Pentru început aș dori să aduc critică calificării de către instanța de judecată din Federația Rusă, pentru calificarea lui Morgenstern, acesta fiind catalogat în calitate de antreprenor individual. După părerea mea această calificare este una total eronată, deoarece deținerea unui canal de YouTube nu este activitate de antreprenor individual, mai mult ca atât în lipsa reglementărilor legale ar fi greșit de calificat calitatea de subiect în defavoarea acestuia. Într-o altă ordine de idei un element foarte important al activitații de antreprenor individual este înregistrarea acestuia într-un anumit registru de publicitate prevăzut de lege, astfel în lipsa unui asemenea registru sau unei înregistrări în calitate de administrator de canal YouTube sau deținător real al acestuia ar fi greșit să spunem că o asemenea persoană este antreprenor individual. Dacă este chiar și anumite obligațiuni fiscale cum ar fi, achitarea impozitului pe venit, nu înseamnă că acesta este antreprenor individual prin simpla deținere a unui canal pe platforma Youtube.

Dacă este să vorbim despre principiului răspunderii personale, după părerea mea răspunzător ar fi administratorul, deoarece sunt de acord cu ideea „cine publică material publicitar de substanțe interzise – acea persoană și răspunde”. O cimentare a acestei idei este situația când o persoană pictează anumite plante interzise și ar scrie un număr de telefon, însă o altă persoană ar publica-o pe o anumită platformă, astfel cel ce a publicat-o, acea persoană și răspunde. Chiar dacă este să vorbim despre opțiunea din canalul YouTube, unde oferă o descriere a canalului, chiar și în cazul în care acolo este indicat faptul că X, este administratorul sau deținătorul canalului, aceasta nu reprezintă răspunzătorul real de canal. Răspunzător ar fi acea persoană care publică piesele personal și tehnic. Însă cum am menționat anterior, administratorul trebuie obligatoriu să fie înscris într-un registru de publicitate, în cazul nostru nu există o astfel de înscriere.

Într-o altă ordine de idei aș menționa faptul că instanța de judecată a aplicat total greșit scopul legii contravenționale a Federației Ruse, deoarece scopul primordial al acesteia este prevăzut în art. 1.2 din CCA unde exclamă clar că scopul legii este protecția individului, protecția drepturilor și libertăților omului și a drepturilor civile, protecția sănătății cetățenilor, bunăstarea sanitară și epidemiologică a populației, protecția moralității publice, protecția mediului, procedura stabilită pentru exercitarea puterii de stat, ordinea publică și siguranța publică, proprietatea, protecția intereselor economice legitime ale persoanelor fizice și juridice, societății și statului împotriva contravențiilor administrative, precum și prevenirea contravențiilor administrative. Astfel, nu cred că în cazul nostru soluționarea prin simpla sancționare cu amendă scopul legii a fost atins, deoarece piesele ce promovează substanțele interzise sunt disponibile și în acest moment.

După părerea mea, instanța de judecată ar fi trebuit să soluționeze cazul într-o manieră pentru calificarea corectă și conform scopului legii administrative. Astfel, instanța trebuia să oblige persoana care administrează canalul de YouTube privind ștergerea de urgență a pieselor, fie obligarea organelor de drept din Federația Rusă de a lua legătura cu administratorii platformei YouTube și după efortul comun al ambelor părți, piesele să fie șterse, fie interzise pe teritoriul Federației Ruse.


[1] Disponibil: https://www.youtube.com
[2] Розовое вино 2 – piesă lansată pe data de 11 martie 2021 pe canalul Youtube a cântărețului Morgenstern. Disponibil: https://www.youtube.com/channel/UCWnqnojAgMdN0fQpr_xByJw – canalul Youtub; https://www.youtube.com/watch?v=aWQWvnCfuCo&t – link-ul piesei
[3] Family – piesă lansată pe data de 19 martie 2021 pe canalul YouTube a cântărețului Morgenstern. Disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=zqi3qBR4y8U – link-ul piesei
[4] Traducere din rusă în română: Fumez doping (ultima sintagmă provine din engleză).
[5] Traducere din rusă în română: Eu iubesc să fumez doping.
[6] Traducere din rusă în română: Eu fumez doping
[7] Traducere din rusă în română: Droguri
[8] Traducere din rusă în română: Doping, plan – subiect interesant
[9] Постановление Правительство Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998, об утверждении перечня наркотических стредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Disponibil: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102053928
[10] Disponibil: https://www.wada-ama.org/en
[11] World Anti-doping Code 2021. Published by WADA. Disponibil: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
[12] International convention against doping in sport. Paris, 19 october 2005. The General Conference of the United Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris, from 3 to 21 october 200, at its 33rd session. Disponibil: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/UNESCO_Convention.pdf
[13] Федеральный закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Принят Государственной Думой 8 декабря 2006, одобрен Советом Федерации 22 декабря 2006. Disponibil:  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102110928
[14] Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. Disponibil: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk
[15] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
[16] Постановление по делу об административном правонарушении от 03 июня 2021. Дело н. 5-1117/2021. Disponibil: <https://mos-gorsud.ru/rs/zyuzinskij/services/cases/admin/details/1bd109a0-ba26-11eb-bfcc-25e7c0a984d7>


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.