Interviuri

Mark Worth: Esențială devine demonstrarea faptului că sunt disponibile mai multe forțe de apărare decât de intimidare, de reducere la tăcere
16.10.2021 | Diana Mazniuc

Mark Worth

» Jurnalist, activist, fondator de ONG-uri cu obiect de activitate: protecția drepturilor avertizorilor de integritate, autor al politicilor guvernamentale de vizare a avertizorilor de integritate, consilier al proiectelor planificate de Organizația Națiunilor Unite, de Grupul Statelor împotriva Corupției, de Consiliul Europei.

,,Munca mea își centralizează toate eforturile spre Protecția Drepturilor Omului, de altfel, avertizorii de integritate, persoanele care își sacrifică propria siguranță pentru demascarea unor activități profund nocive pentru societate, sunt cei care, în linie prioritară, urmează a fi asistați juridic și psihologic pe întreg parcursul bătăliei pe care-l poartă. Prin urmare, demonstrând prin exemple reale triumful dreptății, care poate fi materializat doar prin protecția avertizorilor de integritate, nu facem decât să încurajăm dezvoltarea unor asemenea activități, caracterizate printr-o înaltă responsabilitate civică”.

Subiectul avertizorilor de integritate provoacă tot mai mult interes în spațiul public, dată fiind capacitatea acestora de a descuraja desfășurarea activităților corupționale, dar și de demonstra impactul pe care-l deține cel care se încumetă să denunțe purtarea necuviincioasă a unui coleg-profesionist.

Republica Moldova se află la etapă incipientă a dezvoltării instituției avertizorilor de integritate, din acest considerent, JURIDICE MOLDOVA a invitat spre discuții un Specialist al domeniului pentru a detalia și a argumenta importanța pe care o poartă aceștia în comunitatea noastră.

» Definirea conceptului de avertizor de integritate, dată fiind implicația Dumneavoastră în dezvoltarea acestui tip de activism civic, apariția istorică a instituției

Avertizorii de integritate au existat din toate timpurile și nu pot fi definiți decât ca persoanele care semnalează existența unei probleme.

De regulă, avertizorii de integritate funcționează în aparatul statului, fiind martorii unei defecțiuni capabile a distorsiona efectele unor servicii publice.

Dacă am atribui o origine simbolic-istorică avertizorilor de integritate – aceștia s-ar asocia polițiștilor care, surprinzând consumarea unui act criminal în spațiu public, fluieră pentru a atenționa, atât pe infractor, cât și pe ceilalți membri ai comunității, despre faptul suprimării activității și-al deferirii acesteia organelor de drept.

Prin urmare, dacă apariția avertizorilor de integritate s-a datorat unor elemente naturale, înrudite cu sentimentul de afirmare al dreptății, mecanismele de protecție ale acestor eroi, au apărut, relativ recent, sub un meticulos proces de înțelegere a necesității protejării acestora. De altfel, 50 de țări au adoptat măsuri de protecție a avertizorilor de integritate, iar prima țară care și-a asumat o asemenea responsabilitate a fost: Statele Unite ale Americii, care în anul 1986 emite legea de protecția a avertizorilor de integritate, având tentative de natură similară și în anul 1863, sub conducerea președintelui Abraham Lincoln, care avea ca scop: încurajarea persoanelor să raporteze fraudele admise în timpul Războiului civil. Drept efect, au fost raportate realități care surprind: echipamente de calitate inferioară, produse expirate, cai disponibilizați pentru luptă cu grave probleme de sănătate. Mai mult, pentru promovarea raportărilor, autorilor acestora li se furnizau recompense, drept mulțumire curajului manifestat.

Aspectele introductive fac să se înțeleagă: periculozitatea corupției a fost evidențiată din toate timpurile, fără prea mari dificultăți. S-a remarcat: denunțătorii fenomenului sunt supuși represaliilor sau oricăror altor forme de intimidare. Din acest considerent, necesitatea instituirii unor măsuri de protecție a avertizorilor de integritate s-a impregnat tot mai mult, prin urmare, a fost adoptată Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, ulterior, în anul 2019, pe dimensiunea Uniunii Europene, a fost adoptată o Directivă de semnalare a necesității elaborării legilor de protecție a avertizorilor de integritate de statele membre.

Avându-se în vedere contextul în care apar avertizorii de integritate – câmpul muncii. Instrumentele legale elaborate ținteau spre combaterea concedierii ilegale a angajatului care a denunțat o disfuncționalitate în sistem, reîncadrarea acestuia cu reluarea beneficierii de drepturile de care a dispus, în cazul în care s-au reproșat toate garanțiile și acesta a fost concediat arbitrar.

Cu titlu de concluzie: legile care vin în protecția avertizorilor de integritate sunt mecanismele de protecție a angajatului care are curajul să denunțe consumarea unor activități ilegale în organizația în care funcționează, distrugând astfel stereotipul: solidarității colective.

Mai mult, avertizorul de integritate merită protecție maximă, întrucât este persoana care expune publicului problemele existente în cadrul unei organizații, probleme care pot atenta la siguranța publică – în acest context, se face imperioasă necesitatea comunicării publicului a unor informații de directă vizare, pentru a se întreprinde acțiuni urgente de înlăturare a pericolului.

» Detalierea actorilor implicați în protecția avertizorilor de integritate

Sunt bineveniți toți doritorii, avocați, organizații sindicale, angajați ai centrelor naționale anticorupție, reprezentanții oficiului Avocatului Poporului, deputați, membri ai sferei afacerilor – nu există limitări pentru această cauză nobil urmărită.

Esențială devine demonstrarea faptului că sunt disponibile mai multe forțe de apărare decât de intimidare, de reducere la tăcere.

Cu atât mai mult, în zilele noastre este deschisă posibilitatea devenirii unui avertizor de integritate, rețelele de socializare sunt un mijloc accesibil de comunicare și de răspândire a informațiilor.

Imaginați-Vă cât de incomod s-ar simți un șef al instituției știind că un angajat al său oricând ar putea alerta instituțiile mass-media pentru comunicarea unui incident în instituția pe care o conduce și cât de posibilă ar fi în acest context, abandonarea ideii de a săvârși actul ilegal.

Nu sunt un promotor al fricii, dar răspândirea ideii: suntem continuu monitorizați, acțiunile noastre dau naștere consecințelor, devine un factor mobilizator pentru menținerea unei conduite morale.

Urmează să demonstrăm societății: democrația se naște prin acțiuni individuale, nu neg faptul că autoritățile publice sunt funcționale, dar, uneori, acestea trebuie ,,împinse” pentru a înregistra reușite palpabile.

Avertizorii de integritate oglindesc puterea pe care o avem în comunitatea noastră, de a preveni și de a stopa comiterea unor abateri. Mai mult, aceștia demonstrează: conjugarea unor eforturi comune este capabilă de a eradica sărăcia, de a îmbunătăți serviciile publice, de a consolida integritatea în structurile statului.

Dezvoltând o solidaritate între cei care-și doresc bunăstarea comună, asistând avertizorii de integritate în demersul pe care îl înaintează, respectând legea și ordinea socială, vom demonstra că suntem mai puternici decât cei care desconsideră regulile.

» Experiența de expert în procesul de redactare al Legii privind avertizorii de integritate aplicabile în Republica Moldova

Eforturile mele în referința Legii privind avertizorii de integritate adoptate în Republica Moldova se identifică la compunerea principalelor elemente pe care ar trebui să le conțină.

Consider că Legea privind avertizorii de integritate aplicabilă în Republica Moldova se înfățișează frumos pe hârtie, însă, este necesară îmbunătățirea unor aspecte, cum ar fi: facilitarea reîncadrării în câmpul de muncă a angajatului care și-a asumat calitatea de avertizor de integritate.

Să ne imaginăm cum are loc practic demascarea unor abateri ilegale și ce parcurs trece avertizorul de integritate: angajatul (avertizorul de integritate) denunță infracțiunea comisă organelor de Poliție, ulterior, acesta este concediat de către angajatorul său pentru riscul pe care l-a provocat organizației. Este evidentă în acest context – nedreptatea pe care o suportă angajatul. Peste un timp, pentru a se restabili la locul de muncă, avertizorul de integritate accesează justiția, solicitând a fi repus în drepturile de care anterior dispusese – exercițiu care amplifică nedreptatea pe care o suportă angajatul, reușind a raporta o activitate ilegală pe care o comisese altcineva, iar abia după 2, 3 ani de proceduri judiciare, fostul angajat ar putea fi restabilit la locul de muncă doar dacă autoritățile judiciare sunt în deplina maturitate de a constata just circumstanțele cauzei.

În această ordine de idei, invit a se îmbunătăți Legea privind avertizorii de integritate în accepțiunea oferirii unei protecții mai stabilite angajatului victimizat.

» Experiențe de buni practici, legi model pentru Republica Moldova

Nu sunt promotorul împrumutului de practici, întrucât situațiile individuale solicită răspunsuri individuale, dar consider: protecția imediată a avertizorilor de integritate este măsura care urmează a fi aplicată universal.

Nu apreciez ca fiind oportună antrenarea autorităților judecătorești în restabilirea la locul de muncă a avertizorilor de integritate, procedură care consumă timp și efort considerabil, admit că intervenția Avocatului Poporului ar fi suficientă pentru reîncadrarea avertizorului de integritate în organizația la care anterior muncise. De altfel, în Bosnia și Herțegovina, avertizorul de integritate este repus la locul de muncă în termen de 10 zile, fiind asistat doar de angajații biroului anticorupție.

Este esențial să aplicăm conceptul de agenții care intervin la urgență precum serviciile de pompier, care stopează în momentul de criză incidentul, anticipează survenirea unor consecințe.

» Progresele înregistrate de Republica Moldova în partea ce ține de protecția avertizorilor de integritate

Avocatul Poporului reacționează intens în dimensiunea protecției avertizorilor de integritate, intervenind prompt în cazuri, recomandând reîncadrarea angajatului victimizat la postul de muncă, a fost, cel puțin, un caz de reușită înregistrat, cu reîncadrarea avertizorului de integritate la postul de muncă anterior deținut.

În decurs de 3 ani, Oficiul Avocatului Poporului și Centrul Național Anticorupție au reușit să dezvolte proceduri, să instruiască personalul cum să investigheze cazurile și cum să pledeze în numele avertizorilor de integritate.

În Republica Moldova se regăsește în top-ul țărilor care au reușit să elaboreze un cadru normativ echipat cu garanții veritabile de protecție a avertizorilor de integritate, să identifice organizații care vor aplica just Legea privind avertizorii de integritate.

Deși, sunt multe țări care dau viață legii privind protecția avertizorilor de integritate, setul de norme nu ia avânt pe câmp practic, Republica Moldova, în acest context, prezentând un bun exemplu pentru țările care duc o politică pasivă.

Mai mult, unele țări nu dispun nici măcar de sisteme de lucru, printre acestea se enumeră: Germania, Austria, Danemarca, Spania, Franța.

Prin urmare, în Republica Moldova, există o atitudine specială, există un spirit special, o înțelegere specială și un simț special al datoriei. Este un sentiment al datoriei față de oameni, în acest context aduc sincere felicitări autorităților naționale din Republica Moldova!

» Modalități de promovare a culturii avertizorilor de integritate, cum se răspândește un asemenea activism civic

Nu există o soluție magică, se mizează pe angajarea oamenilor pregătiți, pe mediatizarea cazurilor de rezonanță și pe publicitatea reușitelor înregistrate.

Se ține a menționa și despre necesitatea implicării actorilor care-i protejează pe avertizorii de integritate: Avocatul Poporului, Centrul Național Anticorupție care vor depune eforturi substanțiale pentru a-i ocoli pe avertizorii de integritate de abuzuri și de intimidări.

Insistând asupra preeminenței dreptului, vom descuraja tentativele comiterii abaterilor.

» Cazuri de rezonanță – când avertizorii de integritate au reușit să stopeze focare de corupție

Cele mai renumite cazuri implică banca Danske Bank, de altfel, Howard Wilkinson a reușit să expună cele mai impresionante scheme de spălare a banilor din lume. Pe baza informațiilor aduse publicului, în prezent, sunt cercetate câteva bănci.

Cazul Panama Papers care a reușit să demascheze metodele ascunderii proprietăților fabuloase în paradisuri fiscale. Cazul Panama Papers a deschis posibilitatea inițierii sancționărilor, dar și-al transformării sistemelor bancare în sensul politicilor de transparență.

Cazul Jeffrey Wigand care a reușit să demascheze în ce manieră sunt manipulate substanțele chimice pentru a face tutunul mai captivant, dar și consecințele pe care le poartă un asemenea tip de consum. Îndatorat lui Jeffrey Wigand, astăzi regăsim pe pachetele de țigări informații/imagini cu privire la periculozitatea dependenței de tutun.

Diana Mazniuc

» Mesaj viitorilor avertizori de integritate

Acționați precaut! Colaborați cu actorii care Vă asigură securitate! Cântăriți fiecare pas realizat! Anticipați consecințele!

Autor interviu: Diana Mazniuc


Aflaţi mai mult despre , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.