Procedură civilă
 

CSJ. Contencios administrativ. Temeiurile de inadmisibilitate a recursului au un caracter neexhaustiv
29.11.2021 | Alina Gaja

Alina Gaja

Completul specializat în examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a reținut cu valoare de principiu jurisprudențial, că sintagma „în special” din art. 246 alin. (2) Cod Administrativ, denotă caracterul neexhaustiv al temeiurilor de inadmisibilitate şi în același timp oferă un drept exclusiv al instanței de recurs de a filtra cererile de recurs care nu prezintă o motivare suficient de serioasă şi care pe cale de consecință nu pot însuși un eventual succes rezultat din examinarea cererii în completul de 5 judecători. În această ordine de idei, instanța de recurs reține că din Codul administrativ dezvoltă nu doar caracterul nedevolutiv al recursului, dar şi cerința de seriozitate a cererii din perspectiva invocării unor veritabile şi esențiale încălcări de drept procedural şi material capabile să răstoarne deciziile instanței de apel contestate, într-o eventuală examinare în fond şi invocare ex officio a erorilor de drept. Curtea Supremă de Justiție reține că pentru a trece testul de admisibilitate, cererea de recurs trebuie să conțină o motivare convingătoare şi întemeiată.

:: Încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr. 3ra-641/21 din 28 iulie 2021

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.