Procedură civilă
 

CSJ. Declaraţia de confirmare a împuternicirilor de reprezentare nu poate substitui mandatul avocațial
02.12.2021 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție a menționat că cererea de apel depusă și semnată de avocatul a cărui mandat nu se regăsește în materialele dosarului este depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel. În acest context, instanța de recurs a reținut că nu va accepta declaraţia de confirmare a împuternicirilor de reprezentare, semnată de către directorul general al companiei, anexată la cererea de recurs asupra Încheierii de restituire a Curții de Apel, fiind indubitabil că această declaraţie nu este de natură să substituie obligativitatea legală de prezentare a mandatului avocaţial, întocmit în corespundere cu rigorile normative şi anexat la cererea de apel odată cu depunerea acesteia. Instanţa de recurs relevă că nici contractul de asistenţă juridică, anexat la cererea de recurs şi nici acordul adiţional la contractul nominalizat, nu pot constitui probe concludente şi suficiente în confirmarea existenţei împuternicirilor acordate avocatului de a contesta hotărârea primei instanţe cu apel, în acest sens reiterând că acest drept nu rezultă din conţinutul acestor acte, dar urmează a fi menţionat în mod obligatoriu pe versoul mandatului avocaţial, sub sancţiunea nulităţii.

:: Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2r-736/21 din 24 noiembrie 2021

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.