Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 

Legea digitalizării economiei. Modificări și inovații legislative
13.12.2021 | JURIDICE MOLDOVA

Mădălina Ursu

Mădălina Ursu

La data de 10 decembrie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 175 din 11.11.2021 pentru modificarea a circa 30 de acte normative, care vine să impulsioneze procesul de digitalizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Noile modificări au obiectivul de a stimula interacțiunea digitală Guvern-Business (G2B), Business-Business (B2B), Business-Cosumator (B2C), care facilitează interacțiunea la distanță și promovează serviciile digitale pentru mediul de afaceri.

Noile amendamente se pot clasifica în trei domenii, care vin să soluționeze cele mai importante impedimente în dezvoltarea economiei. Mai mult, în contextul restricțiilor pandemice, acestea reduc riscul de contaminare pentru cetățeni.

Astfel, cele trei domenii sunt:

 1. Procedurile și serviciile privind înregistrarea afacerilor

În contextul pandemiei, dar și a imposibilității permanente de a fi prezent/ă la solicitarea serviciilor de înregistrare a entităților juridice sau de eliberare, modificare acte, noile reglementări introduc posibilitatea utilizării serviciilor online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicație acceptate și autorizate în acest sens. Cu atât mai mult, legislația s-a mai completat cu prevederi ce țin de documentele și actele permisive emise în formă electronică și prioritizarea lor în cadrul procedurilor de înregistrare a afacerilor, dar și a procedurilor administrative. Totodată se dă prioritate serviciilor guvernamentale de plăți și notificări electronice, care vor fi utilizate de subiecții raporturilor sus menționate.

Atât prestatorii de servicii de înregistrare, cât și funcționarii din alte autorități ale statului, inclusiv la nivel local, nu au dreptul să refuze prestarea serviciilor lor dacă acestea au fost solicitate de la distanță, în formă electronică și sunt obligați să utilizeze sistemele informaționale automatizate sau mijloacele electronice de comunicație potrivite. Nerespectarea acestor cerințe duce la posibilitatea tragerii la răspundere contravențională a autorității potrivit noii componențe de contravenție de la art. 3137.

Actele care s-au supus modificărilor potrivit acestei categorii sunt:

 • Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni;
 • Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată;
 • Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali;
 • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.
 1. Prioritizarea semnăturii electronice și a documentului electronic

Și în acest caz noile prevederi obligă acceptarea documentelor electronice, atât în domeniul public, cât și în cel al afacerilor și obligă autoritățile statului să dețină semnătura electronică avansată calificată. Adițional, se propune recunoașterea semnăturilor electronice avansate calificate din UE.

Tot în contextul acestor modificări, se reglementează încheierea contractului de muncă cu semnătură electronică avansată calificată în cazul în care părţile contractului individual de muncă au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice. În plus, s-au adus amendamente cu privire la semnarea actelor în cadrul raporturilor dintre angajator și salariat, modalitățile aducerii la cunoștință și a confirmării recepționării/înștiințării informațiilor, excluzându-se obligativitatea semnăturii olografe, părțile având dreptul de a alege fie aceasta, fie cea electronică.

Adițional la actele menționate mai sus, se modifică următoarele:

 • Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;
 • Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006;
 • Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007;
 • Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160/2011;
 • Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98/2012;
 • Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.303/2013;
 • Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic nr.91/2014;
 • Legea privind achizițiile publice nr.131/2015;
 • Legea cu privire la energia electrică nr.107/2016;
 • Legea cu privire la gazele naturale nr.108/2016;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Codul Muncii al Republici Moldova nr. 154/2003;
 1. Datele cu caracter personal

Prin noile modificări se exclude obligația de notificare și autorizare la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, ceea ce corespunde cu legislația UE. În plus, pentru facilitarea altor numeroase raporturi juridice, se introduce o gamă largă de posibilități de manifestare a consimțământului persoanelor pentru prelucrarea datelor, acesta fiind definit ca orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate. Legea privind protecția datelor cu caracter personal s-a completat cu noi reglementări privind responsabilul cu protecția datelor și funcțiile acestuia.

Adițional, s-au supus modificărilor următoarele acte legislative:

 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea privind birourile istoriilor de credit nr. 122/2008;
 • Legea cu privire la informatică nr. 1069/2000;
 • Legea privind comerțul electronic nr. 284/2004;
 • Legea privind protecția consumatorilor nr. 105/2003;
 • Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 263/2005;
 • Legea cu privire la schimbul de date și interoperabilitate nr. 142/2018.

Mădălina Ursu


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.