Procedură civilă
 

CSJ. Examinarea cauzei în procedură scrisă fără acordul participanților. Încălcarea dreptului la un proces echitabil
15.12.2021 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție, efectuând controlul judiciar al deciziei Curţii de Apel Chișinău, a constatat că instanța de apel a încălcat normele de drept procedural și actele normative ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, valabile la acel moment, fiind violat dreptul litiganților la un proces echitabil.

La aspectul dat, Colegiul reține că instanța de apel a decis judecarea cauzei în procedură scrisă, în lipsa participanților la proces, în baza Dispoziției nr. 3 din 15 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, care inter alia prevedea la pct.10: „10. Pentru cauzele nespecificate la pct. 6, inclusiv prin derogare de la pct. 7 din prezenta dispoziție, cu consimțământul participanților la proces, dezbaterile judiciare în primă instanță și instanța de apel se desfășoară în procedură scrisă, cu excepția cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezența participanților la ședința de judecată. Dacă părțile și alți participanți la proces sunt reprezentați de avocați și/sau angajați ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alți profesioniști, dezbaterile judiciare se desfășoară în procedură scrisă, cu excepția cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezența participanților la ședința de judecată.”

Colegiul a constatat că, odată cu conferirea dreptului și a posibilității instanței de apel de a examina cauza în procedură scrisă, în lipsa participanților la proces, pct. 10 din Dispoziția nr. 3 din 15 aprilie 2021 a mai instituit instanței de apel o obligație suplimentară, de a avea diligență sporită la examinarea cauzelor. Or, Dispoziția nr. 3 din 15 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a oferit instanțelor de judecată posibilitatea de a alege cauzele care pot fi examinate în lipsa părților și cele în care instanța apreciază că este necesară prezența participanților la ședința de judecată.

În acest sens, Curtea de Apel Chișinău trebuia să țină cont de garanțiile procedurale ale unui proces echitabil, una dintre care este „prezența personală a litigantului şi caracterul public al procesului”, care este garantat de art. 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, art. 6 CEDO, art. 117 Constituția Republicii Moldova, art. 23 din Codul de procedură civilă şi art. 10 Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 06 iulie 1995.

Așadar, CSJ constată că instanța de apel trebuia să pună pe un cântar dreptul său, instituit prin Dispoziția nr. 3 din 15 aprilie 2021, de a examina cauza în procedură scrisă în lipsa participanților la proces și dreptul litiganților la un proces echitabil, care cuprinde inter alia dreptul lor de a fi audiați cu privire la chestiunile de drept și de fapt examinate de instanță și de prezenta probe în susținerea pozițiilor sale procesuale, cu atât mai mult că §1 al pct.10 din Dispoziția nr.3 din 15 aprilie 2021 indică expres că derogările de la pct. 6 şi pct. 7 din Decizie pot avea loc doar cu consimțământul participanților la proces.

Cu titlu subsecvent, Colegiul a reținut că o persoană poate renunța la dreptul de a fi prezent la examinarea cauzei, dar această renunțare trebuie să se facă într-o modalitate fără echivoc și să fie însoțită de măsuri minime de protecție a importanței sale.

:: Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 3ra-971/21 din 8 decembrie 2021

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.