Articole

Notă analitică privind implementarea Conceptului „Safe City” în mun. Chișinău
31.12.2021 | Ion Gulei

Ion Gulei

Ion Gulei

1.   Introducere / Context

În conformitate cu prevederile Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021, Guvernul Republicii Moldova și-a propus pentru următorii 2 ani, atingerea obiectivului general de sporire a siguranței cetățenilor prin reducerea criminalității și a numărului de infracțiuni. Totodată, se va menționa că, prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2020, a fost aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ,,Moldova 2030”, care a statuat că, unul din obiectele pe termen lung care va sta la baza direcției de dezvoltare a țării și a societății pentru următorul deceniu, va fi promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive. Așadar, în mod implicit, Guvernul Republicii Moldova și-a propus elaborarea și implementarea de politici sectoriale în domeniul ordinii și securității publice, în corespundere cu art. 4 lit. d) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern.

În context, cu referire la rata criminalității din mun. Chișinău, se atrage atenția că, din 109 orașe europene evaluate după indicii de siguranță, mun. Chișinău a fost clasat pe locul 331.

Astfel, scopul analizei este evidențierea tuturor vulnerabilităților naționale care facilitează existența unui nivel redus de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău și de asemenea înaintarea unui set de recomandări cu privire la soluționarea problemei enunțate.

Finalmente, se menționează că, beneficiarul direct al Notei analitice este Guvernul Republicii Moldova, întrucât acestuia îi revine responsabilitatea primară de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice, iar beneficiarii finali ai analizei sunt locuitorii din mun. Chișinău, care actualmente sunt afectați de problema siguranței în spațiile publice.

2.   Definirea Problemei

Conform Rapoartelor de evaluare a activității Poliției pentru anii 2018-20202 cu privire la evoluția fenomenului infracțional în Republica Moldova, se constată că, în perioada de referință, la nivel național au fost înregistrate 82 373 infracțiuni, dintre care 30 100 infracțiuni au fost săvârșite în mun. Chișinău, iar 7 890 au fost săvârșite în spațiile publice din mun. Chișinău. Așadar, printre infracțiunile săvârșite în locurile publice se enumeră cele: contra vieții și sănătății persoanei, privind viața sexuală, contra patrimoniului, contra sănătății publice și conviețuirii sociale, infracțiuni ecologice, în domeniul transporturilor, contra securității și ordinii publice.

Raționamentul analizei, este de a releva faptul că, faptele infracționale săvârșite în public aduc un prejudiciu mai mare, decât cele săvârșite în mod obișnuit, deosebindu-se prin cinism, obrăznicie deosebită, prin care făptuitorul manifestă lipsă evidentă de respect față de societate și de normele etice general acceptate, iar conduita acestuia este condiționată de dorința de a se poziționa net superior altor membri ai societății și de a-și demonstra sentimentele de desconsiderare a acestora.

Practicile internaționale demonstrează că, tehnologiile moderne, echipamentele de iluminare stradală, inclusiv prezența Poliției și Carabinierilor, eficientizează activitatea de menținere a ordinii și securității publice și permit atingerea avantajelor maxime în termene proxime.

Finalmente, existența unui nivel redus de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău, se conchide a fi o problemă persistentă în timp și spațiu.

Astfel, intervenția Guvernului în soluționarea problemei prenotate, este una indispensabilă și absolut necesară, întru satisfacerea nevoilor cetățenilor și fundamentarea pe principiul centrării pe cetățean.

3.   Arborele problemei

Urmare efectuării analizei, au fost constatate următoarele cauze care generează existența unui nivel redus de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău, și anume:

  • Lipsa unui sistem de supraveghere video a spațiilor publice din Chișinău;
  • Gradul diminuat de iluminare stradală și a spațiilor publice adiacente din Chișinău;
  • Capacități operaționale reduse ale Poliției și Carabinierilor de a asigura prezența angajaților pe tot teritoriul Chișinău;
  • Existența unui număr sporit de infracțiuni, comise în spațiile publice din Chișinău.

Totodată, în cazul nesoluționării problemei principale, se prognozează a se isca următoarele efecte, cauzate de reticența procesului de intervenție, și anume:

– Creșterea criminalității în locurile publice din mun. Chișinău;
– Menținerea calității reduse a serviciului public prestat, protecției persoanei, siguranței societății și statului;
– Grad minim de satisfacție și încredere a cetățenilor în organele de drept;
– Nerespectarea angajamentelor internaționale cu privire la promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive în Republica Moldova.

4.   Obiectivele

Consecvent, în vederea realizării dezideratului propus, au fost relevate următoarele obiective:

– Obiectivul general (Sporirea nivelului de siguranță a cetățenilor în spațiile publice din mun. Chișinău);
– Instituirea unui sistem de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chișinău;
– Operaționalizarea Poliției și Carabinierilor;
– Instalarea echipamentelor de iluminare stradală și a spațiilor publice adiacente din Chișinău;
– Diminuarea timp de un an a numărului de infracțiuni săvârșite în locurile publice din Chișinău cu 50%;
– Realizarea obiectivelor derivate din documentele de politici naționale cu privire la reducerea criminalității și a numărului de infracțiuni pentru anii 2021-2022 (PAG 2021-2022);
– Realizarea angajamentelor internaționale cu privire la promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive (SND 2030, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă);

5.   Opțiuni

Astfel, în urma efectuării prezentei analize, se propun următoarele opțiuni de soluționare a problemei principale, și anume:

– Status-Quo (neintervenția) – Această opțiune presupune păstrarea mecanismului actual, care va determina săvârșirea în continuare a infracțiunilor în locurile publice din Chișinău. Consecvent, această opțiunea permite economisirea surselor financiare în cadrul bugetului de stat, întrucât nu va fi necesară alocarea de resurse financiare pentru soluționarea problemei infracțiunilor în locurile publice. Astfel, riscurile acestei opțiuni au fost relevate în compartimentul arborele problemei (cauze și efecte);

– Instituirea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice din Chișinău – Această opțiune reprezintă cea mai optimă soluție de rezolvare a problemei principale, prin achiziționarea, instalarea și configurarea aproximativă a 488 camere de supraveghere video în mun. Chișinău, inclusiv modificarea cadrului normativ prin elaborarea unui proiect de lege pentru crearea Sistemului informațional automatizat de supraveghere a spațiilor publice, iar ulterior fiind necesară elaborarea proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Conceptului tehnic și al Regulamentului cu privire la funcționarea Sistemului informațional automatizat de supraveghere a spațiilor publice. Finalmente, costul realizării dezideratului înaintat, conform informațiilor prezentate de Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne, se estimează la 30 600 000 milioane de lei, pentru achiziționare, iar pentru mentenanța sistemului în limita bugetului alocat pentru instituțiile responsabile de implementare. Finalmente, camerele de supraveghere video vor fi instalate în spațiile publice din mun. Chișinău unde sunt evidențiate un număr sporit de infracțiuni, în urma unei analize anticipate efectuate de către actorii implicați în procesul de instituire a sistemului de supraveghere video, în cooperare cu administrația publică locală.

– Instalarea echipamentelor de iluminare stradală și a spațiilor publice adiacente din mun. Chișinău – Această opțiune presupune achiziționarea și instalarea echipamentelor de iluminare stradală de tip LED, deoarece acestea se constată a fi cele mai eficiente3. Costurile aproximative pentru 500 corpuri de iluminat LED x 2000 lei cost per echipament = 1 000 000 lei pentru achiziționare și 500 000 lei lunar pentru mentenanță. Totodată, procesul de iluminare stradală mai poate presupune și preschimbarea sistemului actual de iluminare stradală din mun. Chișinău cu echipamente de iluminare LED, care va genera cheltuieli suplimentare, dar oportunitatea acestei acțiuni urmează a fi analizată separat. Finalmente, echipamentele de iluminare stradală LED vor fi instalate în spațiile publice cu un nivel redus de iluminare, în urma unei analize prealabile efectuate de către actorii implicați în procesul de iluminare, în cooperare cu administrația publică locală.

6.   Recomandarea preliminară

În contextul opțiunilor enunțate supra, inclusiv luând în considerare particularitățile de funcționare, se recomandă instituirea sistemului de supraveghere video a spațiilor publice din mun. Chișinău.

Astfel, implementarea recomandării prenotate, se conchide a fi cea mai potrivită pentru soluționarea problemei principale, din perspectiva că, poate contribui la facilitarea reacționării operative la apelurile de urgență 112, identificarea rapidă a persoanelor bănuite de săvârșirea unei infracțiuni, înregistrările video pot fi utilizate în calitate de mijloace de probă în cadrul proceselor penale și civile. De asemenea, un prim argument care califică această opțiune drept cea mai potrivită, este că, camerele de supraveghere pot contribui la prevenirea săvârșirii infracțiunilor în locurile publice, dat fiind faptul cunoașterii de către societate despre existența camerelor de supraveghere, în urma desfășurării unor campanii de informare în masă.

Finalmente, se menționează că, indiferent de mijloacele financiare impunătoare care urmează a fi alocate de către Guvern pentru achiziționarea, instalarea și mentenanța sistemului, siguranța cetățeanului este o prioritate în orice stat de drept. Totodată, se concluzionează că, implementarea prezentei opțiuni cu precădere poate facilita atingerea obiectivului de reducere cu 50% a infracțiunilor săvârșite în spațiile publice din mun. Chișinău, timp de un an.


1 https://politia.md/sites/default/files/raport_activitate_igp_12_luni_2018.pdf
2 https://politia.md/ro/advanced-page-type/rapoarte-si-evaluari
3 https://euneighbourseast.eu/ro/news-and-stories/stories/iluminat-stradal-modern-si-eficient-din-punct-de-vedere- energetic-la-ocnita-si-cantemir-datorita-sprijinului-ue/


Aflaţi mai mult despre , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.