Procedură civilă
 

CSJ. Criteriile de apreciere a prejudiciului material și moral cauzat prin neexecutarea hotărârii judecătorești
03.01.2022 | Alina Gaja

Alina Gaja

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a statuat că instanțele judecătorești inferioare au constatat corect încălcarea dreptului recurentului la executarea în termen rezonabil a hotărârii din 16 noiembrie 2012 a Judecătoriei Bălți.

Colegiul reține că, la aprecierea prejudiciilor materiale se va lua în calcul perioada reală de neexecutare (între dies a qua și dies ad quern) și calculul sumelor cu titlu de prejudiciu material se va distinge în două capete – prejudiciul material real (de obicei valoarea obiectului neexecutării) și penalități (dobânda de întârziere) calculate prin prisma prevederilor Codului civil.

Prin urmare, Colegiul consideră necesar de a încasa de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Justiției în beneficiul recurentului suma de 29.934 de lei, cu titlu de prejudiciu material, care este constituit din valoarea obiectului neexecutării în mărime de 22541 de lei și dobânda de întârziere în sumă de 7393 de lei.

De asemenea, Colegiul reține că la aprecierea cuantumului compensației pentru prejudiciu moral, instanța de judecată trebuie să țină cont de comportamentul părților, importanța procesului pentru reclamant, precum şi de durata neexecutării hotărârii judecătorești, fiind apreciat ce a pierdut persoana pe plan fizic, psihic, social, profesional şi familial, atât la moment, cât şi pentru viitor. Caracterul şi gravitatea suferințelor psihice sau fizice le apreciază instanța de judecată, luând în considerare circumstanțe în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.

Despăgubirea acordată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu daunele morale este menită să furnizeze o compensație financiară pentru un prejudiciu moral, cum ar fi suferințe fizice sau psihice. Dacă se stabilește existența unor astfel de daune şi în cazul în care Curtea consideră că este necesară o compensație bănească, ea va face o evaluare pe o bază echitabilă, luând în considerare standardele care decurg din jurisprudența sa.

În materia duratei nerezonabile a procedurilor judiciare, sumele acordate cu titlu de prejudiciu moral variază între 1000 de euro şi 2500 de euro, pentru 5 sau 10 ani. Cea mai mică sumă s-a acordat în „Deservire” SRL – 600 de euro, pentru 6 ani şi cea mai mare în cauza Cravcenco – 3000 de euro pentru 10 ani de examinare a unui litigiu de muncă.

În consecința celor relatate şi având în vedere principiile compensării echitabile şi rezonabile a prejudiciului moral, suferințele morale cauzate, starea de stres şi frustrare cauzate recurentului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a încasa din bugetul de stat prin intermediul Ministerului Justiției în beneficiul recurentului suma de 30.000 de lei, cu titlu de prejudiciu moral.

:: Decizia CSJ nr. 2ra-1147/2021 din 15 decembrie 2021

Av. stagiar, drd. Alina Gaja
Redactor-șef JMD


Aflaţi mai mult despre , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.