Internaţional

A fost modificată Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală
13.01.2022 | Maria Gogu

Maria Gogu

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 235 din 23 decembrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, publicat în Monitorul Oficial la data de 07 ianuarie 2022 (Legea pentru modificarea unor acte normative). Legea a intrat în vigoare la data de 07 ianuarie 2022. 

Legea de modificare a Legii cu privire la asistența juridică internațională în materie penală aduce modificări și completări, în principal cu privire la următoarele:

 1. Formele de cooperare juridică internațională în materie penală;
 2. Modul de transmitere a cererilor de asistenţă juridică;
 3. Cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională.

I. Formele de cooperare juridică internațională în materie penală 

Suplimentar formelor de cooperare juridica internationala în materie penală indicate la alin. (3) art. 1 din Legea nr. 371/2006, în cooperarea cu Curtea Penală Internațională se vor aplica următoarelor forme de cooperare: 

 1. predarea persoanei, subiect al cererii Curții Penale Internaţionale;
 2. executarea hotărârilor Curții Penale Internaţionale;
 3.  identificarea persoanei, localizarea acesteia și localizarea bunurilor;
 4.  identificarea, localizarea și punerea sub sechestru a produselor infracţiunilor, a bunurilor, a activelor şi a instrumentelor care sunt legate de infracţiuni, în scopul confiscării eventuale a acestora, fără a prejudicia drepturile terţilor de bună-credinţă; 
 5. examinarea localităților, inclusiv exhumarea şi examinarea cadavrelor îngropate în gropi comune; 
 6. efectuarea percheziţiilor şi punerea sub sechestru;
 7. protecția victimelor, martorilor şi păstrarea probelor;
 8. alte forme de asistență care nu sunt interzise de legislația Republicii Moldova, menite să faciliteze investigarea și urmărirea penală referitoare la infracțiunile a căror examinare ține de competența Curții Penale Internaționale. (art. 1 alin. (4) Legea nr. 371/2006;

 II. Modul de transmitere a cererilor de asistenţă juridică  

Cererile de asistență juridică formulate de autoritățile indicate la alin. (1) art. 7 din Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, în temeiul Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, și documentele aferente se vor transmite prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pe cale diplomatică. Cererile și documentele respective se vor întocmi în limba română și vor fi însoțite de traducerea în limba engleză, care se asigură de instituția emitentă a documentelor. 

III. Cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională 

Legea de modificare introduce un capitol nou – Cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională prin care se stabilește:

 • Dreptul aplicabil. Republica Moldova va coopera cu Curtea Penală Internațională în procesul investigării și al urmăririi penale referitoare la infracțiunile a căror examinare ține de competența Curții. Cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională va fi reglementată de prevederile Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, ale Regulamentului de proceduri şi de probe al Curții Penale Internaționale, ale Codului de procedură penală al Republicii Moldova, precum şi de cele ale legii modificate.
 • Autorităților centrale de examinare a cererilor de asistență juridică ale Curții Penale Internaționale și competența de interacțiune a acestora după cum urmează: a) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – la etapa transmiterii cererilor de asistență juridică și a altei corespondențe cu Curtea Penală Internațională; b) Procuratura Generală – la etapa prejudiciară; c) Ministerul Justiției – la etapa judiciară și cea de executare a pedepselor stabilite de Curtea Penală Internațională.
 • Posibilitatea consultării Curtii Penală Internațională, în special dacă: a) informațiile nu sunt suficiente pentru a da curs cererii; b) în cazul unei cereri de predare, persoana, subiect al cererii Curții Penale Internaționale, nu este găsită sau investigațiile au permis să se stabilească că persoana care se află în Republica Moldova nu este vizată în mandatul Curții Penale Internaționale; c) pentru a da curs cererii în forma solicitată de Curtea Penală Internațională, Republica Moldova este constrânsă să încalce o obligație convențională pe care o are față de alt stat; d) executarea cererii în forma solicitată de Curtea Penală Internațională:  contravine unui principiu fundamental al dreptului de aplicare generală; aduce pericol securității naționale; afectează desfășurarea unei proceduri de urmărire penală aflate în desfășurare într-un alt caz; 
 • Determinarea jurisdicției. În cazul în care Curtea Penală Internațională și-a pronunțat competența în privința unei proceduri, Procuratura Generală sau, după caz, Ministerul Justiției poate contesta competența Curții Penale Internaționale conform art. 19 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, iar dacă în urma examinării contestației se stabilește că procedura respectivă ține de jurisdicția Republicii Moldova, aceasta se desfășoară conform legislației Republicii Moldova. În situația în care competența Curții Penale Internaționale nu este contestată, precum și în situația în care Curtea, în urma propriilor investigații ale cazului, stabilește competența sa, toate actele procedurale din Republica Moldova se vor transmite Curții Penale Internaționale.
 • Recunoașterea și executarea hotărârilor Curții Penale Internaționale. Hotararile se vor executa în Republica Moldova fără recunoașterea de către instanța judecătorească națională. Totodată, Republica Moldova va asigura executarea pedepselor cu amendă pronunțate de Curtea Penală Internațională în cazul în care persoana condamnată, având reședința în străinătate, dispune de bunuri în Republica Moldova.

Maria Gogu


Aflaţi mai mult despre , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.