Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova
Comentariile sunt închise pentru HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, EDIŢIA 2018

HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, EDIŢIA 2018
02.05.2018 | Vlad Bercu

    Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, inițial reunind cele 3 facultăți de Drept (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.
Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.
Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în selecția și pregătirea studenților în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.
În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România:
1. Facultatea de Drept a Universității din București,
2. Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj,
3. Facultatea de Drept a Universității din Craiova,
4. Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
5. Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și
6. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora. Toate cele șase facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practician în insolvență etc.).
De asemenea, cele șase facultăți reprezintă, prin cadrele lor didactice, cele mai notorii cercetări științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, monografiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de aceștia, reprezentând titluri de referință pentru întreaga lume juridică românească.
Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea Colaborarea în cadrul     Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ și activități științifice comune (colaborarea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminare, sesiuni științifice).
Referitor la modul de desfășurare al concursului, menționăm că în fiecare an se adoptă un regulament de desfășurare al Hexagonului, unele prevederi din acesta sunt că participanții trebuie să fie studenți la specializarea Drept a facultăților reprezentate. Nu pot face parte din echipe studenți înscriși la: studiile universitare de masterat și doctorat, cursuri postuniversitare, învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.
Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în două secțiuni astfel: Secțiunea științifică: drept civil, drept penal și drept constituțional; Secțiunea sportivă: fotbal, streetball, șah și tenis de masă. Este de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce constituie o dublă provocare pentru participanții Facultății de Drept, USM.
De asemenea, regulamentul prevede un barem după care se va acorda calificativul obținut de către Facultăți la anumite probe. Pe lângă calificarea la proba științifică și sportivă, participanții pot obține și Cupa Fairplay, care se acordă de către organizatorii acelei echipe, care s-a remarcat prin comportament ireproșabil pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este transmisibilă. Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova participă pentru prima dată la Hexagon cu statut de invitat special, în anul 2014. La propunerea gazdelor, la ediția din anul 2016 a Hexagonului Facultăților de Drept, au fost adoptate două decizii foarte importante.În primul rând, pentru prima dată în istoria sa, ediția 2017 a Hexagonului se va desfășura la Chișinău, fiind organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova. În al doilea rând, facultățile partenere au convenit înființarea Asociației „Hexagonul Facultăților de Drept”, având ca obiect promovarea excelenței în activitatea didactică și cercetarea științifică, dezvoltarea colaborării instituționale precum și derularea de proiecte comune specifice domeniului juridic. În cadrul asociației, facultățile partenere sunt reprezentate de decanii în funcție și, la rândul lor, în condițiile legii, reprezintă universitățile din care provin. Participarea Facultății de Drept a USM la activitățile „Hexagonului”, este o oportunitate în planul consolidării colaborării Facultății noastre cu Facultățile participante la consorțiul amintit, deoarece fiecare dintre ele, prin cadrele lor didactice, reprezintă vârful cercetării științifice în domeniul dreptului din România. „ Hexagonul “, servește totodată, drept cadru multilateral unic pentru schimb de experiență și opinii între participanți.

     În perioada 25-28 aprilie 2018 Hexagonul Facultăţilor de Drept îşi desfăşoară lucrările în cadrul Universităţii din Sibiu. Echipa Facultăţii de Drept a USM, care în acest an participă doar la probele ştiinţifice este prezentă la eveniment împreună  cu Decanul Facultăţii, dl Sergiu Brînza, doctor habilitat, profesor universitar.

  În alocuţiunea sa de la festivitatea de deschidere a evenimentului, Dl Decan a menţionat:

„ Stimate Domnule rector, Stimați decani, profesori, Dragi studenți

Astăzi am onorabila misiune de a transmite un mesaj instituțional din partea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

În primul rând, stimați participanți la Ediția 2018 a Hexagonului Facultăților de Drept, permiteți-mi să vă adresez salutul nostru călduros, însoțit de urări de bine și succes.

Ne bucurăm și suntem recunoscători că Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova este invitată deja al cincilea an consecutiv să participe la Hexagon. Trebuie să recunoaștem că pentru studenții noștri participarea la această competiție este o provocare, în virtutea faptului că legislația și practica judiciară din România diferă, esențialmente am zice, în anumite contexte, de cea a Republicii Moldova. 

Concomitent, această provocare la incursiunea într-o legislație neuzuală este și o oportunitate pentru studenții noștri de a-și lărgi aria de cunoștințe în domeniul dreptului comparat. Pe termen scurt, avem speranța că tocmai prin implicarea activă a generației tinere se va asigura perfecționarea continuă a legislației naționale. O lege bună este atunci când se bazează inclusiv  pe experiența normativă și practică dobândită în alte țări în probleme similare.

Pe termen lung, speranța noastră în tânăra generație se exprimă în faptul că ea va înlătura acea esențială diferență ce deosebește astăzi legislația Republicii Moldova de cea a României. Vorbim aceeași limbă, avem aceleași tradiții, ar fi bine ca și legislația să fie, în măsura posibilității, unificată.

Evident, fiecare dintre noi, participanții la această competiție, am venit aici animați de dorința de a obține cupa. Totodată, considerăm că Hexagonul este mai mult decât o competiție. Nu exagerăm atunci când afirmăm că nu mai puțin importantă și apreciabilă este posibilitatea de a face parte din acest mediu competitiv și de a valorifica ulterior cunoștințele obținute prin participare, indiferent de rezultate. Valoroasă este și oportunitatea de a ne întâlni în cadrul unor asemenea evenimente, astfel consolidând relațiile de prietenie și cooperare dintre facultățile pe care le reprezentăm. Incontestabil, astfel de reuniuni sunt un spațiu favorabil de inspirație și schimb de cele mai bune practici academice.

Acestea fiind spuse, nu în ultimul rând adresăm un mesaj special de recunoștință organizatorilor acestui frumos eveniment din cadrul instituției-gazdă – Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.  Stimați organizatori, mulțumim pentru invitație și pentru căldura cu care ne-ați primit.

Știm cu toții că organizarea  unui atare eveniment presupune efort pe măsură, fiind și bucuria lucrului bine făcut. Zic aceasta în cunoștință de cauză, pentru că anul trecut Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a avut plăcerea să fie gazda Hexagonului Facultăților de Drept.

Ne exprimăm dorința ca această competiție să aibă continuitate, deoarece, pe lângă faptul că presupune o întrecere prietenească între echipe din diferite facultăți de drept, este și un teren propice de comunicare, cooperare, dezvoltare. În plus, avem speranța ca proiectele de cooperare între instituțiile pe care le reprezentăm să fie dezvoltate și chiar multiplicate.

În cele din urmă, vreau să adresez un mesaj și principalilor actori – studenților noștri. Vă doresc succese și curaj! Să știți că competițiile de acest gen constituie oportunități valoroase pentru a vă îmbogăți cunoștințele în domeniul juridic și  a vă dezvolta importante abilități pentru formarea profesională.

Vreau să reiterez cele spuse la început: e și firesc că pentru orice competiție important este cine anume va câștiga cupa. Dar nu doar aceasta  contează. La fel de importante sunt relațiile de prietenie pe care le veți lega în cadrul acestei competiții și experiența pe care o veți achiziționa.

Zic aceasta, deoarece în viață vor fi momente când tocmai experiența pe care o veți acumula prin participarea la proiecte de asemenea anvergură va avea de spus cuvântul său”.

În aşa mod, Hexagonul constituie un eveniment complex de o importanţă majoră atât pentru profesorii şi studenţii din cadrul universităţilor participante, cât şi pentru toţi cei ce profesează în domeniul dreptului.


Aflaţi mai mult despre ,Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.