Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă: analiza gradului de compatibilitate între prevederile naţionale, internaţionale şi cele din legislaţiile unor state străine
07.06.2022 | Stanislav Copețchi

Complicitatea omisivă: aspecte teoretice și legislative
20.05.2022 | Vitalie Stati, Serghei Brînza

Suveranitatea națională și puterea legislativă – condiție imanentă a statului de drept și democratic
04.05.2022 | Alexandru Arseni

Reflecții asupra unui proiect de amendare a art. 126 și 190 din Codul penal al Republicii Moldova
26.04.2022 | Dorina Gurev, Vitalie Stati, Gheorghe Reniță

Acord de colaborare dintre Oficiul Avocatului Poporului și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
26.04.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Inițiativa de perfecționare a cadrului normativ de incriminare a faptelor de corupție politică și electorală în Republica Moldova: opinii și sugestii
12.04.2022 | Serghei Brînza

Conferința științifică internațională „Infracțiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept și Criminologie”, Ediția a II-a
22.03.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Conceptul de „victimă” în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
17.03.2022 | Gheorghe Reniță

Organizarea și tactica livrării controlate la cercetarea unor categorii de infracțiuni
15.03.2022 | Dumitru Roman

Informare cu privire la posibilitatea publicării articolelor științifice în revista științifică lunară „Актуальные научные исследования в современном мире” (ISSN 2524-0986) din Ucraina
03.03.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Controlul de constituţionalitate al omisiunilor legislative
16.02.2022 | Gheorghe Reniță

Relația dintre noțiunea de instigare la infracțiune și anumite noțiuni conexe: aspecte teoretice și practice
14.02.2022 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Interpretarea sintagmei „săvârșirea infracțiunii”, utilizate în art. 311 din Codul penal al Republicii Moldova
24.01.2022 | Vitalie Stati

Regalitatea ca forma de organizarea şi funcţionare instituţională a puterii în statul contemporan
10.01.2022 | Alexandru Arseni

Varianta atipică a excesului de putere, prevăzută de legea penală a Republicii Moldova
04.01.2022 | Vitalie Stati