Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Măsă rotundă: Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova
19.02.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Reglementarea serviciilor on-line de comunicații
19.02.2020 | Veronica Mocanu

Imperfecțiunile descrierii de către legiuitor a obiectului material (imaterial) al faptei în art. 256 din Codul penal al Republicii Moldova și în unele norme conexe
19.02.2020 | Vitalie Stati

Date personale ocrotite în regim de secret profesional de jurnalist prin prisma legii penale, extrapenale și a reglementărilor internaționale
18.02.2020 | Lilia Gîrla

Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false: studiu de drept comparat
18.02.2020 | Stanislav Copețchi

Naționalitatea grupului transnațional de societăți
17.02.2020 | Dumitru Melnic

Echipele Facultății de Drept USM și a Facultății de Drept ULIM s-au întâlnit în finala națională a primei ediții a competiției Jessup Moot Court Competition
17.02.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Unele reflecții asupra momentului de consumare a infracțiunii de răpire a unei persoane
17.02.2020 | Dorina Gurev

Правовая защита товарного знака и борьба с контрафактной продукцией
17.02.2020 | Chiroșca Dorian

Structurile externe ale societății comerciale
16.02.2020 | Cristina Martin, Nicolina Țurcan

Rolul și conținutul mizei în contextul infracțiunii de pariuri aranjate
16.02.2020 | Gheorghe Reniță

Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova
15.02.2020 | Stela Botnaru

Cel de-al patrulea eșec al Republicii Moldova în eficientizarea procedurilor de insolvabilitate
15.02.2020 | Gheorghe Macovei

Delimitarea omorului de vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a provocat decesul victimei
14.02.2020 | Serghei Brînza

Reglementarea dreptului persoanei fizice la ocrotirea sănătăţii în Codul civil modernizat: calităţi şi deficienţe
14.02.2020 | Nicolae Sadovei