Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Întoarcerea executării silite: aspecte teoretice și practice
14.05.2020 | Gheorghe Reniță

Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности
11.05.2020 | Lilia Gîrla

Spălarea banilor (art. 243 din Codul penal) și finanțarea terorismului (art. 279 din Codul penal): deosebirile dintre componențele de infracțiuni
08.05.2020 | Vitalie Stati

Cu privire la inițiativele legislative de prevenire a infracțiunilor motivate de ură în Republica Moldova
08.05.2020 | Serghei Brînza

Clarificarea unor termeni utilizați în legea penală privind frauda informatică și operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
05.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.3302 Cod penal – îmbogățirea ilicită: dificultăți de interpretare
04.05.2020 | Gheorghe Reniță

Creditele persoanelor fizice – achităm sau nu ratele, dobânzile, penalitățile etc. în timpul pandemiei COVID-19?
01.05.2020 | Vlad Vlaicu

Despre utilitatea și necesitatea măsurii de confiscare specială: abordarea normativă și jurisprudențială
28.04.2020 | Sergiu Crijanovschi

TRICOLORUL – 30 de ani
27.04.2020 | Alexandru Arseni

К разъяснению понятий «дефект медицинской помощи» и «добросовестная врачебная ошибка»
27.04.2020 | Lilia Gîrla

Cadrul normativ privind violența în familie – realități și perspective ale proiectului de lege privind monitorizarea electronică a agresorilor familiali
23.04.2020 | Petru Vîrlan

Traficul de copii săvârșit în scopul exploatării sexuale: analiza practicii judiciare din Republica Moldova
22.04.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Уголовно-наказуемые дефекты медицинской помощи
20.04.2020 | Lilia Gîrla

Desfășurarea procesului educațional la Facultatea de Drept, USM pe timp de carantină
16.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Decanul Serghei Brînza, despre cum decurge procesul de studii în condiții de pandemie: „Admiterea nu a fost și nici nu va fi anulată”
16.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA