Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Analiza juridică a unor atingeri aduse vieții private
06.04.2020 | Tatiana Tabuncic

Standardele europene privind asistenţa juridică şi consolidarea mecanismului naţional de asigurare a calităţii prestaţiei avocaţilor în cazurile penale
05.04.2020 | Tudor Osoianu, Viorel Berliba

Despre practica de aplicare a art. 371 „dezertarea” din Codul penal
04.04.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Felicitări adresate Decanului Facultății de Drept, USM
03.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Campania Facultății de Drept, USM „Fii student la Facultatea de Drept”
02.04.2020 | JURIDICE MOLDOVA

Necesitatea protecției juridico-penale a secretului profesional reproductiv
02.04.2020 | Lilia Gîrla

Responsabilitatea de a proteja în coraport cu principiile fundamentale ale dreptului internațional public
01.04.2020 | Doina Cazacu

Aplicarea răspunderii penale pentru tentativa de viol: analiza practicii judiciare a Republicii Moldova
31.03.2020 | Serghei Brînza

Categoria „timpul” în partea generală și partea specială a Codului penal
30.03.2020 | Vladislav Manea, Drăgălin Pădure

Restructurarea accelerată – creditori solidari de nevoie sau la nevoie?
29.03.2020 | Roger Gladei

Религиозный экстремизм в современном уголовном праве и криминологической науке
29.03.2020 | Lilia Gîrla

Conflictul în timp al legii penale de dezincriminare (abolitio criminis)
28.03.2020 | Mariana Grama, Drăgălin Pădure

Conflict al legilor penale în timp: cazul legii penale incriminatoare (novatio legis), al legii penale defavorabile (novatio legis in pejus – lex gravior)
27.03.2020 | Drăgălin Pădure, Stela Botnaru

Răspunderea penală a membrilor organelor colegiale: opinii pe marginea unui proiect de lege
26.03.2020 | Serghei Brînza

Răpirea unei persoane săvârşită prin participaţie
26.03.2020 | Dorina Gurev