Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Acord de colaborare dintre Oficiul Avocatului Poporului și Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova
26.04.2022 | JURIDICE MOLDOVA

Vineri, 22 aprilie 2022, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a fost gazda reprezentanților OFICIULUI AVOCATULUI POPORULUI – dl Ceslav PANICO, Avocatul Poporului (Ombudsman) și dna Maia BĂNĂRESCU, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, potrivit unui comunicat.

Vizita a fost organizată în contextul inițierii unor relații de parteneriat și colaborare între Oficiul Avocatului Poporului și mediul academic al Facultății de Drept, studenți/masteranzi/doctoranzi, precum și ținerea unei lecții publice de promovare a drepturilor omului în comunitate și instruirea juridică a cetățenilor, sporirea culturii drepturilor omului în societate.

În cadrul acestui eveniment au participat cadre didactice de la Facultatea de Drept și un grup de studenți, membri ai organizațiilor studențești – Consiliul Studențesc al Facultății de Drept ,,Asociația Studenților în Drept”, ELSA USM și ELSA (The European Law Students Association, Republic of Moldova).

Conducerea Facultății de Drept a USM, în persoana decanului – dl Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar și a prodecanelor – dna Stela Botnaru, doctor în drept, conferențiar universitar și dna Cristina Popovici, lector universitar, Șefa Departamentului Drept penal – dna Dorina Gurev, doctor în drept, conferențiar universitar și Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice, Svetlana Slusarenco, doctor în drept, conferențiar universitar, au salutat inițiativa studenților de  a colabora în domeniul apărării drepturilor și a libertăților fundamnentale ale cetățeanului, dorința de a participa la proiectele de voluntariat ce țin de informarea juridică a populației, explicarea drepturilor și a obligațiilor reglementate de actele normative naționale și internaționale, prevenirea generală a încălcării drepturilor omului în Republica Moldova etc.

Pe parcursul lecției publice, studenții au avut posibilitatea să se familiarizeze cu procesul de activitate al Oficiului Avocatului Poporului, competențele autorității, provocările cu care se confruntă Avocații Poporului în activitățile desfășurate, dar și proiectele în curs de realizare.

Ombudsmanii au manifestat deschidere pentru antrenarea cadrelor didactice/ studenților/masteranzilor/doctoranzilor în activitățile practice planificate și au salutat propunerile parvenite din partea auditoriului în vederea introducerii inițiativelor legislative de modificare a cadrului normativ existent, revigorarea activității autorităților publice locale în domeniul asistenței sociale și a drepturilor copilului, sensibilizarea societății în procesul de resocializare a minorilor eliberați din locurile de detenție.

Pe finalul vizitei, a fost încheiat un Acord de colaborare între Facultatea de Drept a USM și Oficiul Avocatului Poporului, care identifică obiectivele și principiile generale de colaborare, pe domeniile de interes reciproc avantajoase.

Prin acest mecanism de parteneriat, Părțile acordului își propun inițierea, organizarea și coordonarea proiectelor și activităților comune de instruire și informare a mediului academic și a celui studențesc în domeniul promovării drepturilor omului, încurajarea publicațiilor, organizarea de reuniuni științifico-practice, care cu certitudine vor contribui la perfecționarea profesională.

Persoana responsabilă din partea Facultății de Drept a USM pentru relațiile de parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului a fost desemnată dna Alina ȘAVGA, doctor în drept, conferențiar universitar la Departamentul Drept Penal.


Aflaţi mai mult despre , , , , , , , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.