Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Suveranitatea națională și puterea legislativă – condiție imanentă a statului de drept și democratic
04.05.2022 | Alexandru Arseni

Alexandru Arsenie

Dr. hab. Alexandru Arseni

 Adnotare. Prin Legea privind interzicerea panglicii ”Sfântul Gheorghe” nr.102 din 14.04.2022 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.115-117 din 20.04.22 în vigoare,  a fost interzisă simbolica utilizată de Forțele Armate a Federației Ruse în Războiul invadator împotriva statului suveran și independent Ucraina. În pofida acestor reglementări legale, Adunarea Populară de la Comrat a adoptat o ”lege locală”, ”promulgată” de către I.Vlah, prin care aceste ”simboluri” vor fi utilizate la Ziua Europei. Totodată și opoziția parlamentară a anunțat că nu va respecta prevederile acestei legi.

În articolul dat vom argumenta constituționalitatea Legii Parlamentului și ilegalitatea hotărârii de la Comrat și a opoziției parlamentare.

Coeziunea și prosperitatea societății umane organizate în respectivul stat rezidă în ”suveranitatea națională”. Această axiomă dobândește valoare supremă în constituția fiecărui stat.

Astfel, potrivit art.2 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova stabilește că ”Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție”.

Această reglementare constituțională implică următoarele precizări. Astfel ”suveranitatea națională” semnifică puterea poporului, putere care este inalienabilă, imprescriptibilă și indivizibilă. Într-un cuvânt poporul nu poate fi lipsit de voința lui nici printr-o acțiune și el nu o împarte cu nimeni.

Iar potrivit art.10 din Constituție, intitulat ”Unitatea poporului și dreptul la identitate” alin.(1) ”Statul are ca fundament unitatea Poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi”.

Suveranitatea națională poate fi exercitată în mod direct de către popor sau prin organele sale reprezentative. În acest context, potrivit art.60 alin.(1) din Constituție ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului”.

Respectiv, funcția legislativă a Parlamentului este materializată prin atribuțiile lui, fapt consfințit în art.66 lit.a) din Constituție, în conformitate cu care Parlamentul adoptă legi, categoria cărora este reglementată în art.72 din Constituție. Astfel, Legea nr.102 din 14.04.2022 este perfect constituțională.

Pornind de la trăsăturile generale ale principiului legalității în conformitate cu care norma juridică are un caracter general, impersonal și obligatoriu, rezultă că legea nominalizată trebuie respectată de către  toți cetățenii străini și apatrizii aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Iar, deputații, conform Legii Statului Deputatului, art.15 alin.(1), deputatul este obligat să respecte cu strictețe Constituția, legile, normele etice și morale.

În același timp nici o altă instituție etatică, inclusiv și organele de autoadministrare locală autonomă nu sunt abilitate să adopte hotărâri contrar legii, ca emanații a exercitării suveranității naționale prin reprezentare. Și aceasta deoarece ”potrivit art.2 alin.(2) din Constituție ”… nici o parte din popor, nici un partid politic, nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului””. Or, declarația partidelor parlamentare precum și hotărârea Adunării Populare de la Comrat sunt ilegale și se încadrează în tentativa de uzurpare a puterii de stat.

Totodată, conform art.111 alin.(6) din Constituție ”Controlul asupra respectării legislației Republicii Moldova în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia se exercită de Guvern, în condițiile legii” dat fiind că au fost depășite limitele de competență, stabilește art.111, alin.(1) din Constituție.

Deci, Guvernul este obligat pe calea contenciosului administrativ să declare ilegală această hotărâre a Adunării Populare de la Comrat cu restabilirea ordinii constituționale pe întreg teritoriul suveran al Republicii Moldova.


Aflaţi mai mult despre , , ,


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.