Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

Ratificarea actelor de procedură civilă efectuate de reprezentantul contractual fără împuterniciri: A fi sau a nu fi?
20.06.2020 | Elena Belei

Noile reglementări din legislația penală a Ucrainei cu privire la contracararea violenței în familie – model pentru Republica Moldova?
19.06.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati

Încetarea procesului penal în ședința de judecată și particularitățile sentinței de încetare
15.06.2020 | Dumitru Roman

Confiscarea specială și confiscarea extinsă: standarde europene în confiscarea şi recuperarea activelor
13.06.2020 | Sergiu Crijanovschi, Irina Codreanu

Охрана здоровья личности по уголовному законодательству Республики Молдова
12.06.2020 | Serghei Brînza

Tendințe îngrijorătoare ce afectează practica aplicării art.190 din Codul penal
07.06.2020 | Vitalie Stati

Infracțiunile privind viața sexuală din perspectiva legii penale a Republicii Moldova: aspecte de lege ferenda
05.06.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati, Stanislav Copețchi

Предупреждение религиозной вражды, дифференциации или розни в Уголовном кодексе Республики Молдова
02.06.2020 | Lilia Gîrla

Obiectul confiscării speciale în viziunea art. 106 Cod penal
30.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Hărțuirea la locul de muncă în Republica Moldova: abordări teoretice și practice
29.05.2020 | Vitalie Stati, Natalia Stati

Incriminarea îmbogățirii ilicite în legea penală a Republicii Moldova: controverse, probleme și soluții
28.05.2020 | Gheorghe Reniță

Unele considerații privind practica neuniformă de aplicare a art. 171 din Codul penal
22.05.2020 | Serghei Brînza

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
20.05.2020 | Stela Botnaru, Tudor Jalbă

Accesul ilegal la informaţia computerizată în practica judiciară a Republicii Moldova și a României
17.05.2020 | Sergiu Crijanovschi

Erorile de aplicare a art. 175 „Acțiuni perverse” din Codul penal
16.05.2020 | Serghei Brînza, Vitalie Stati